tv7

Související články

Plánovaná TV7 podnikatele Jaroslava Berky možná nepřijde o licenci, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) přerušila správní řízení o odejmutí licence. (Pokračování textu…)...
22. 7. 2011
Společnost EBD možná přijde o licenci, neboť nezahájila vysílání do 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. Náprava musí být provedena do 15 dnů od doručení oznámení. Podnikatel Jaroslav Berka tak pravděpodobn...
Televize 2. 6. 2011
Regionálně zaměřená celoplošná televize TV7, která má vysílat filmový a seriálový program, by se mohla v digitálním vysílání objevit ještě letos. Ale taky nemusí. Provozovatel televize totiž nechce přistoupit na podmínky operátora...
Informace, že se podařilo vyřešit spor mezi televizí TV7 a operátorem multiplexu 3, týkající se zahájení vysílání pouze v Brně není pravdivá. Server RadioTV o tom informoval Josef Stránský, místopředseda představenstva společnosti C...
29. 1. 2010
DOPLNĚNO - Společnost EBD, která připravuje vysílání nové plnoformátové televize TV7, ji může za několik týdnů reálně spustit. Po několika měsících se podařilo vyřešit spor této televize s provozovatelem multiplexu 3, společnost...
Po několika měsících se podařilo uzavřít spor mezi provozovatelem nové plnoformátové televize TV7 a operátorem multiplexu 3. Společnost Czech Digital Group, která provozuje třetí terestrickou digitální síť požadovala, aby nová televiz...
O některých stanicích, které by v tomto roce měly obohatit nabídku v našich set-top-boxech, toho příliš známo není. Snad nejtajemnějším je projekt s názvem TV7 mediálního podnikatele Jaroslava Berky, respektive jeho společnosti EBD Hold...
Společnost EBD, která patří do mediální skupiny RTA, měla tento měsíc na základě kompenzační licence zahájit vysílání regionální televize TV7. (Pokračování textu…)...
12. 5. 2009