teleko

Související články

Digitální rádio se prosazuje zejména v zemích západní Evropy, u nás prozatím vysílá v omezeném režimu. V této části přinášíme základní informace o jednotlivých poskytovatelech DAB/DAB+ a přibližné pokrytí v jednotlivých krajích ČR.

....
Radio 1. 5. 2016
Příbramský operátor Teleko začátkem září spustil v Praze digitální rozhlasové vysílání ve třetím pásmu na kanálu 11A. V souvislosti s tím v posledních dnech došlo k ukončení vysílání v L-pásmu na kanále LA, které probíhalo v...
Jeden z operátorů digitálního rozhlasového vysílání ve formátu DAB, společnost Teleko, zprovoznila v Praze nový vysílač v tzv. bandu III. Vysílač pracuje na kanálu 11A. Jeho spuštěním dochází ke zlepšení vykrytí v údolích a uvnit...
Příbramská společnost Teleko a plzeňská RTIcz v nejbližších týdnech spustí digitální rozhlasové vysílání v posledních lokalitách, které mají k dispozici. Firma Teleko už provozuje digitální rozhlas v šesti lokalitách, její konku...
MAPA POKRYTÍ UVNITŘ - Digitální rozhlas má od dnešního dne k dispozici už 30% obyvatel České republiky, v pondělí 5. září zprovoznila společnost Teleko vysílání též pro Moravu a Slezsko. Podle oficiálního vyjádření má digit...
Digitalizace rozhlasového vysílání v České republice přešla do dalšího stadia zejména díky příbramské společnosti Teleko, která spustila pilotní digitální vysílání v Praze a části středních Čech. Záhy se objevil zájem někter...
GLOSA - Jen aby to nedopadlo jako s DVB-T. To je věta jednoho z diskutérů pod článkem o startu digitálního vysílání v Praze a v Příbrami. Stane se tato věta symbolem pro následující roky, kdy bude digitální rozhlas v České republic...
Digitální rozhlasové vysílání bylo oficiálně spuštěno v pátek 1. dubna v Praze a Příbrami. V úterý 5. dubna odešlo pražské Dance Radio. (Pokračování textu…)...
7. 4. 2011
Společnost TELEKO, s.r.o. má oprávnění k digitálnímu rozhlasovému vysílání. (Pokračování textu…)...
V minulém týdnu rozdělila výběrová komise předložené přihlášky do výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů krajských sítí pro zemské rozhlasové digitální vysílání. (Pokračování textu&hellip...
30. 12. 2010