Nedávno na svém programu ČT24 odvysílala Česká televize reportáž s podtitulkem „Nejtišší místo v ČR“. Příspěvek se týkal bezdozvukové komory, která bude sloužit výzkumníkům z nadnárodního gigantu. Redaktorem příspěvku byl Jakub Vácha.

....
Po dvaceti letech vývoje tuzemského duálního systému by asi bylo pozitivní vpustit do tohoto mediálního prostředí i komunitní média. Ale jak zaručíme jejich dlouhodobou životaschopnost? Nad tím se v úvaze pro RadioTV zamýšlí místopře...
Česká republika má v současné době plně vyvinutý duální vysílací systém, kdy vedle komerčních médií koexistují i média veřejné služby. Nakolik je reálné vybudování třetího mediálního pilíře, tedy neziskových komunitních s...
Probůh, mámo, ztlum tu bednu! Dnes pokračujeme dalším dílem miniseriálu o problematice hlasitosti televizní reklamy. Proč je vůbec reklama hlasitější? Jde pochopitelně o účel, jehož význam vám nyní přiblížíme. Zajímavé myšlenky ...
V první polovině minulého týdne se (touhle dobou už turisticky poněkud klidnější) podzimní Telč hemžila odborníky z mediální branže. Úterý a středa totiž patřily právě jim. A to v rámci konference Mediální křižovatky po dvaceti...
V úterý 9. října a ve středu 10. října 2012 se uskuteční odborná konference s názvem Mediální křižovatky po dvaceti letech, pořádaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v součinnosti s Českou televizí a s Českým rozhlasem...
Přinášíme vám krátké shrnutí ze čtvrtého setkání Středoevropského fóra regulátorů, jež se uskutečnilo před týdnem v Bratislavě za účasti všech stálých členů tohoto fóra. Hostitelským regulátorem byla slovenská Rada pre vys...
Jaké jsou možnosti samoregulace hlasitosti televizní reklamy ze strany samotných televizí? Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Pavel Foltán pokračuje v krátkém seriálu článků na toto téma, které exkluzivně s...
V minulém díle tohoto miniseriálku čtenáři (až na pár příslovečných výjimek potvrzujících pravidlo) poznali, že šlo v podstatě o stručné odpovědi na několik technických námitek, které k dotčenému tématu omezení nadměrné hlas...
Pohled na problematiku hlasitosti televizní reklamy z dalšího úhlu. Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Pavel Foltán v této části rozebírá technické možnost omezení intenzity zvuku v reklamních spotech. Regula...