Mediální třetí pilíř – třetí pilíř demokracie?

media-obecneČeská republika má v současné době plně vyvinutý duální vysílací systém, kdy vedle komerčních médií koexistují i média veřejné služby. Nakolik je reálné vybudování třetího mediálního pilíře, tedy neziskových komunitních stanic? Nad tím se v úvaze pro RadioTV zamýšlí místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Pavel Foltán.

Druhý pilíř funguje ve většině západních zemí

Na počátku devadesátých let minulého století tehdejší urbanistika tuzemské mediální scény položila základy modelu našeho rozhlasového a televizního prostředí převzetím architektury dobového tzv. „duálního systému“ z většiny západních zemí, převážně evropských. O logice systémovosti uvedeného řešení není sporu. Diskutovat by se jistě dalo o řadě dílčích aspektů místního řešení v rámci filtru růžových brýlí dobové euforie, nicméně ani toto není tématem této úvahy. Úvodní informací pro obecnou veřejnost, je fakt, že české mediální prostředí bylo už před více jak dvaceti lety nastaveno jakožto duální, a to na bázi dvou základních složek, či chcete-li „pilířů“ zmíněné duality, čili – podle typu vlastnictví – médií tzv. „veřejné služby“ na straně jedné a médií tzv. „privátních“ resp. „soukromých“ na straně druhé. Ač může být (či skutečně je) zmíněná terminologie víceméně nepřesná, pro zjednodušení snad lze i v tomto článku používat ne zcela přesného pojmu „veřejnoprávní“ média, i ne vždy přesně užívaného pojmu „komerční média“.

Někteří našinci z „klubu donkichotů“ se už tehdy – i v průběhu celé legislativní „dvacetiletky“ – marně snažili prosadit v diskusi nikoli nereálnou možnost aplikace tzv. „třetího pilíře“, zcela běžně pozitivně funkčního v celé řadě duálních systémů nejen zemí západní Evropy, a to tzv. „asociačních“ či „komunitních“ médií. Jenže tady to prostě tak nějak nešlo. Což bylo hlavně z úhlu některých souvislostí poněkud zvláštní, např. vzhledem k tomu, že už počátkem 90. let se na základě rychlo-zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, dalo institucionalizovat (ve formě právnické osoby sui generis = svého druhu) ledacos, včetně transformací, či delimitací např. některých dříve příspěvkových, či rozpočtových organizací státu, i s jejich hmotným a nehmotným majetkem, apod., až z toho někdy šla hlava kolem dokola. Nicméně v duchu té slavné pohádkové věty „co je kyselé, nemusí být slané“ tady oficiálně ten elixír mediálního mládí zatím není, ačkoliv tu už docela dlouho neoficiálně je. (Mohu-li v uvedené souvislosti připomenout ty pohádky rovnou obě dvě.) Tož, bylo, nebylo, je to stále ještě takové typicky malé české (nekomerční neveřejnoprávní) veřejné tajemství…

Rádio Proglas ukázalo, že i nezisková komunitní stanice může fungovat

Zhruba někdy v polovině 90. let jsem byl (ještě coby písničkář) pozván asi jako první host do vysílání rádia Proglas, které tehdy čerstvě začalo šířit signál z fungl nového studia v suterénu Biskupského gymnázia na Žlutém kopci v Brně. Už je tomu sice přes patnáct let, ale některé momenty mi zůstaly v paměti, jakoby to bylo včera. Zakladatel a šéf rádia Mons. Ing. Martin Holík mě (ještě před vstupem do vysílání) provedl celým rádiem, čerstvě vonícím tou opojnou novotou – a i při vší jeho skromnosti (kdo ho znáte) – měl se čím pochlubit (i profíkovi). Jsem z generace, která si ještě pamatuje i západní vysílání pro mládež „Euro club“, co jsme jako půboši kolem roku 1968 „každovečerně“ lačně lovili na středních a dlouhých vlnách tátova vintage Talismanu značky Tesla (origoš poválečný echt bakeliťák a na svou dobu vynikající přijímač).

Takže vzápětí ani nemohla nepadnout trochu reminiscenčně aktualizovaná otázka: „Špica! Tohle asi platí Wojtyla, že?“ Martinova odpověď mě tehdy docela překvapila, ale i potěšila zároveň, protože mimoděk potvrdila správnost mého již shora zmíněného názoru na životaschopnost toho „třetího pilíře“ v médiích. Martin mi totiž tehdy odvětil takto: „No, něco jsme dostali na vybavení studia. Ale jinak to všechno je a bude z darů našich posluchačů.“ Pro upřesnění následovala další otázka: „A bez reklam?“ Věcně potvrdil: „Bez reklam.“ Logická byla i třetí otázka: „A jakou má rádio Proglas právní formu?“ I odpověď byla v legislativním rámci opět očekávaně logická: „Eseróčko.“ A já na to: „Tak to jsi, Martine, v podstatě první funkční KOMUNITNÍ rádio u nás, i když pod tou nutnou rouškou eseróčka.“ I jeho odpověď zněla logicky: „Asi jo…“. Načež jsme se oba tak trochu kysele a zároveň i tak trochu sladce pousmáli. Tož, našinec si nakonec poradí se vším.

main_proglas_new

Před několika lety začala vysílat i TV Noe

Podobně by se dalo pohlížet i na situaci TV Noe – čili v oblasti televizního vysílání. Nicméně pozice téhle televize v uvedeném světle není úplně identická např. už z geneze obou subjektů, když firma Telepace, s.r.o., už v 2. polovině 90. let působila na trhu jako výrobce televizních produktů (např. dokumentů, atd. – dost známá je například spolupráce s tradičním hudebním festivalem Mohelnický dostavník, apod.) a licenci na provozování programu TV Noe získala až v roce 2006 na šíření prostřednictvím družice a o rok později na kabelové vysílání. Zatím, co rádio Proglas mělo už asi od května 1995 tu svou původní licenci na šíření programu prostřednictvím pozemních vysílačů (čili tzv. terestrickou cestou), takže Proglas má to své zmíněné paradoxní „schizma“ quasi „komunitního“ rádia „alias s.r.o“ na křížku zhruba tak o tucet let déle, než firma Telepace. A navíc i některé momenty ve vysílání TV Noe stojí jaksi opodál od oné dlouholeté „čiré“ nekomerčnosti rádia Proglas.

Tolik ve stručnosti z „pamětí sklerotika“ pro ty, co to tehdy nezažili a je jim možná i proto o to divnější ten status quo, v němž u nás kdovíproč ta komunitní média stále ještě oficiálně nemáme. Ale právě ta shora zmíněná reminiscence prokazuje, že to v praxi jde. Takže proč by to nemělo jít i „legálně“ v rámci klasických parametrů našeho duálního systému tuzemského mediálního prostředí?

tvnoe

Plnohodnotný třetí pilíř by pomohl i dalším stanicím

Možná by někdo mohl říct, že v tom směru nám tady tak trochu ujel vlak, a že je škoda těch dvou desetiletí svým způsobem ztraceného času. Jenže všechno je relativní. Tak třeba znalci zdejšího mediálního trhu, co to od počátku pamatují, by asi mohli potvrdit, že (vzhledem k tomu, jak to bylo hned na začátku nastaveno a jak se to pak i na té bázi dále vyvíjelo) ne všechna komunitní média by apriorně musela mít na růžích ustláno. Kdo ví?

Když rádio Proglas začalo někdy v té polovině 90. let vysílat, byla tu jen analogová terestrika a také metodika udělování tzv. dokrývacích kmitočtů byla tehdy logicky taková, že např. jednotlivé „brambory“ (tzn. diagramy vyzářeného výkonu) se musely zčásti překrývat, anebo alespoň dotýkat. Navíc ti de facto nekomerční provozovatelé (ač i tady jen velmi nerad používám právě pojem „komerční provozovatel“) vysílání to díky pokroku v technice a technologiích mají dneska už o poznání snazší – i ohledně větší a lepší dostupnosti, i co do rozšíření zásahu svých (doposud i třeba fyzicky resp. technicky zcela nedostupných) cílových skupin, a to zejména díky dnes už běžné možnosti umístění jejich programu nejen v multiplexech pro DVB-T vysílání, v kabelových rozvodech, přes družice (tzv. satelity), ale poslední dobou už i v čistě digitálních MUXech, a to např. v platformě DAB, která po nedávném zahájení činnosti plzeňského operátora RTI (vedle dnes už skoro zavedených digitálních sítí společností Teleko a ČRa) už údajně dosahují celkové pokrytí přes polovinu tuzemské populace. Což je již zajímavá informace pro pionýry digitálu a jiné dobrodruhy (zde řečeno v tom nejlepším slova smyslu). Ale tyhle možnosti by v tom analogovém dávnověku provozovatelé komunitních médií tudíž objektivně tehdy ještě vůbec nemohli mít k dispozici. Je to prostě i v tomhle směru relativní (jako ostatně všechno – od doby Alberta Einsteina).

Aktivní komunita dokáže své médium podpořit

Tím víc je dobré vážit si odvahy, s jakou do toho Martin Holík šel, i píle a pokory, s kterou to vydržel a dotáhl až sem, kdy už mu „století digitální páry“ dává větší křídla. A moje plus má i ta „jeho“ komunita, že si to své rádio dokázala prosadit a udržet, a že ho drží i v době všech těch finančních, ekonomických a jim podobných krizí. Hned zpočátku mi to připomínalo něco jako „underground s.r.o.“, a nota bene – už i při vědomí toho, že Martin Holík má s pravým duchovním undergroundem několikaletou osobní zkušenost už z dob tzv. totáče (jednak mám v Letohradě, v Žamberku a okolí řadu příbuzných i známých a často jsem tam hrával a druhak jsem si – coby režimu nepohodlný a tudíž zakazovaný folksinger toho andráče taky zažil dost, takže ohledně undergroundu jsme s Martinem do určité míry poněkud spolužáci).

I proto jsem chtěl, aby Martin Holík byl panelistou diskuse o komunitních médiích v rámci konference „Mediální křižovatky po dvaceti letech“, konané na podzim 2012 v malebné Telči. Není totiž na škodu nastínit více ploch mediálně komunitního světa, byť i jen z dílčí, nicméně dlouholeté osobní zkušenosti. Odborná i širší diskuse k tématu je zcela jistě dobrým zdrojem informací a podnětů pro následující vývoj, včetně aplikací výběru ze zahraničních zkušeností a modelů do místních podmínek. Bohatý materiál k tématu pro všechny zájemce je stále k dispozici na webu RRTV – stačí kliknout na PDF s názvem Komunitní média.

Autor článku je místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Autor článku:

Komentáře (2)

  1. Jenda

    …co jsme jako půboši kolem roku 1968 „každovečerně“ lačně lovili na středních a dlouhých vlnách tátova vintage Talismanu značky Tesla (origoš poválečný echt bakeliťák a na svou dobu vynikající přijímač)…

    Dovolil bych si drobnou připomínku. Na svou dobu vynikajcí prijímač /pokud tedy hovoříme o českých přijímačích/ byl například např. „Blaník“, nebo například „Opera“ na tu dobu s poměrně dobrým zvukem, daným jak kvalitní koncepcí, tak velkou dřevěnou skříní. Pokud ovšem pomineme nectnosti příjmu v AM modu. Tyto rádia už patřily do kategorie tzv. luxusních přijmačů. Mezi lepší tzv. „stolní přijímače“ Patřila např. Penta Luxus, s technicky unikátním řešením přepínání vlnových rozsahů karuselem, což bylo u domácích aparátů naprosté unikum. Talisman patřil do kategorie levných lidových prijímačů. Tehdejší Tesla a její sesterské závody vyráběly v létech 1945 – 1963 řadu takových bakelitových „obludek“. Byly levné a energeticky nenáročné. A to i na výrobu. Jednalo se o tří, či snad čtyřlampový /tuším/ přijímač, sériově žhavený. Neměl síťový transformátor, byl tedy přijímačem universáním, mohl pracovat jak ze střídavé tak stejnosměrné sítě. Tento typ rádií dělali i Němci za války. Takový typický Volksempfäner byl DKE38, kterému Němci, tedy běžní občané, posměšně přezdívali Goebbelsschnause – Goebbelsova tlama. Pro Wehrmacht pak dělali Němci bateriovou verzi DK38B. Zpět ale k Talismanu; nehrál nijak zázračně, navíc sériové žhavení mohlo mít fatální následky pro posluchače, který se nechtěně dotkl kovové části zapnutého aparátu, např. hřídelky, ze které spadl uvolněný knoflík. Dostal plnou dávku 220 voltů ze sítě. Zvuk talismanu byl úměrný malému výkonu a bakelitové skříni. Jeden můj známý radioamatér přezdíval tomuto aparátku chrchlodyn.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .