Fórum regulátorů 2012: česká mediální regulace není nejpřísnější

rrtv_perexPřinášíme vám krátké shrnutí ze čtvrtého setkání Středoevropského fóra regulátorů, jež se uskutečnilo před týdnem v Bratislavě za účasti všech stálých členů tohoto fóra. Hostitelským regulátorem byla slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu. Příští setkání se uskuteční za rok v Praze a bude jej hostit česká RRTV.

V druhé polovině minulého týdne se v Bratislavě konal 4. meeting Central European Regulatory Forum 2012 – čili konference účastníků Středoevrospkého fóra regulátorů (CERF) uspořádaná letos Radou pre vysielanie a retransmísiu (RVR) Slovenské republiky v přítomnosti všech šesti stálých členů CERF (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko) i s účastí Chorvatska coby pozorovatele a také delegací z Francie a Kypru (omluvilo se Rakousko). Na programu letošního zasedání CERF byly čtyři hlavní tematické okruhy, a to: problematika obchodních sdělení (reklama, sponzoring, product placement, apod.), ochrana nezletilých, objektivita zpravodajství a dále pak i programové okruhy – podíly evropské a nezávislé tvorby, atd. Jednání konference se zúčastnilo na čtyřicet odborníků, přičemž informace z akce odvysílalo i televizní zpravodajství domácí RTVS (což je – jak i u nás obecně známo – zkratka pro slovenský rozhlas a televize veřejné služby).

Hned v úvodním referátu předsedy hostitelské RVR profesora Miloše Mistríka, jakož i v následující přednášce uznávané mediální kapacity prof. Jana Jiráka (z University Karlovy v Praze) byla shodně konstatována důležitost funkcí regulačních orgánů tohoto typu v oblasti „masmédií“. A to zejména v současné době dynamického rozvoje rozhlasového a televizního vysílání digitální éry. Po každé přednášce následovala odborná debata účastníků, přičemž asi nejživější diskusi inicioval referát Kateřiny Kalistové (předsedkyně české RRTV) na téma objektivity a nestrannosti zpravodajství i publicistických pořadů. Zcela nepochybně tedy jde o problematiku v patřičné pozornosti zájmu i regulátorů z ostatních zúčastněných zemí. Ale v diskusích kromě zkušeností s on demand a dalších témat, frekventovaly i „fenomény“ typu tzv. reality-show, infotainmentu ve zpravodajství a v publicistice, apod.

Při podobných setkáních lze nabýt dojmu, že naše mediální regulace nepatří v evropském měřítku k těm nejpřísnějším – třeba ve srovnání s Maďarskem, Kyprem, ale v něčem i se sousedním Slovenskem, kde třeba (u nás nyní teprve připravovaná) regulace hlasitosti TV reklam platí už několik let. Slovenské zkušenosti s uvedenou problematikou jsme získávali např. už počátkem léta 2010 na společném zasedání RVR a RRTV ve slovenském Senci (jestli mě paměť neklame, tak zrovna v době, kdy při mistrovství světa ve fotbale na stadionu Elis Park v Johannesburgu sice velmi těsně, ale přece Slovensko porazilo Itálii 3:2 v parádním utkání (gólů, jak u nás při hokeji – když se zadaří).

Závěrem bratislavského jednání se členské regulační orgány dohodly, že 5. fórum CERF se uskuteční za rok v České republice, a to nejspíš v Praze, takže hostitelem bude RRTV.

Nicméně protože život je život a jde dál děj se co děj, tak mi dovolte závěrem ještě jednu bratislavskou reminiscenci na dlouholetou rozhlasovou redaktorku paní Valérii Agócs, a v minulosti i předsedkyni RVR, které jsme byli na pohřbu koncem srpna na cintoríně v Bratislavě – Rači. Čest její památce.

JUDr. Pavel Foltán
Autor je místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: