Odborný pohled na problematiku hlasitosti televizní reklamy aneb Hlasitá bouře ve sklenici ztišené (zvuko)vody. Nakolik je tento problém vážný a zdali je vůbec nutné ho legislativně řešit se podíváme v úvodní části krátkého seriálu...