komunitní rádia

Související články

Cesta k vlastnímu rádiu může být právně složitá, zvlášť pokud si za cíl stanovíte průnik do FM pásma nebo do digitálních rozhlasových sítí. Nezisková organizace může vystupovat pouze v roli partnera vysílání.

....
Radio 2. 5. 2016

Pokud byste chtěli provozovat rozhlasové vysílání za pomocí analogových FM vysílačů nebo digitálních rozhlasových sítí DAB, musíte se účastnit licenčního řízení. Dobrou zprávou je, že vysílací licenci lze udělit i na fyzickou osobu.

....
Radio 2. 5. 2016
Se vznikem komunitních stanic souvisí nejen obsahové zaměření a financování, ale i vhodné obsloužení určité posluchačské nebo zájmové komunity. Případný vysílatel ale nemůže na takovou komunitu jen pasivně spoléhat, měl by ji i a...
Radio 11. 9. 2012
Nedávno jsme na stránkách RadioTV analyzovali na možnost zavedení tzv. terciárního systému na rozhlasovém trhu, kde by vedle veřejnoprávních a soukromých stanic existovala ještě tzv. komunitní rádia. Zajímavá myšlenka se dostává do p...
Jaké podmínky by měli splnit žadatelé, kteří budou chtít dosáhnout na licenci pro nezisková rádia. Jaké podmínky jsou rozumné a jaké by už vytvářeli zbytečnou byrokracii. Co by měli žadatelé znát a s čím by měl počítat regulát...
Radio 14. 8. 2012
Pokračujeme v sérii článků inspirované materiálem Komunitní média, který uveřejnila na svých webových stránkách Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tentokrát se zaměříme na financování startu a provozu komunitních, nezisko...
Radio 7. 8. 2012
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnila na svých webových stránkách materiál o možné změně současného duálního sytému, tedy systému založeném na komerčních a veřejnoprávních médiích, na systém terciální. On...
Radio 1. 8. 2012
ROZHOVOR. Stále víc se mluví o potřebě podpory vzniku sektoru komunitních rádií, která by doplnila stávající duální systém komerčních a veřejnoprávních stanic. Od minulého roku funguje také občanské sdružení Komunitní rádia, kt...