Může rádio vlastnit a provozovat fyzická osoba v ČR?

Pokud byste chtěli provozovat rozhlasové vysílání za pomocí analogových FM vysílačů nebo digitálních rozhlasových sítí DAB, musíte se účastnit licenčního řízení. Dobrou zprávou je, že vysílací licenci lze udělit i na fyzickou osobu.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Fyzická osoba napomůže procesu vzniku rádia

Držení licence fyzickou osobou může být v otázce neziskového rádia vítaným zjednodušením celého procesu. Nemusíte zakládat obchodní společnost a veškeré aktivity můžete vykonávat na živnostenské oprávnění.  Udělení licence na fyzickou osobu je tedy možné. Podrobně to upravuje Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Konkrétně §14b uvádí, co musí žádost o licenci ze strany fyzické osoby obsahovat. „U fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum narození, bydliště, doklad o trvalém pobytu na území České republiky, dále obchodní firmu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum zahájení podnikání a adresu bydliště. Je-li žadatel o licenci zahraniční fyzickou osobou, uvede adresu bydliště mimo území České republiky a adresu pobytu na území České republiky, pokud mu byl povolen,“ uvádí zákon.

Navzdory tomu nejsou žádosti o licenci ze strany fyzických osob moc časté a ve výsledku se ani nedoporučuje o vysílací licenci žádat tímto způsobem.

Může rádio vlastnit občanské sdružení?

Cesta k vlastnímu rádiu může být právně složitá, zvlášť pokud si za cíl stanovíte průnik do FM pásma nebo do digitálních rozhlasových sítí. Nezisková organizace může vystupovat pouze v roli partnera vysílání.

....

Fyzická osoba nemůže převést licenci na jiný subjekt

Hlavním důvodem je fakt, že fyzická osoba nemůže svůj podíl na držení licence převést na jiný subjekt. Jinými slovy, oficiálně si vás nemůže nikdo koupit, což může způsobovat problémy, pokud byste se časem rozhodli své rozhlasové aktivity převést na někoho jiného. Fyzická osoba ale může založit obchodní společnost, na kterou případně licenci převede – pokud ji plně vlastní a ovládá.

Mnohem závažnějším důvodem, pro který se nedoporučuje žádat o licenci fyzickou osobou je možné úmrtí. Pokud vlastníte vysílací licenci jako fyzická osoba a náhodou zemřete, s vaší smrtí automaticky zaniká i platnost vysílací licence. A nyní si představte, jak to může ovlivnit běžící projekt rádia. Rozhlasová stanice by musela okamžitě ukončit vysílání.

Výše uvedené ale platí jen v případě, že hodláte provozovat neziskové rádio na VKV, případně v digitálních sítích DAB, v kabelových rozvodech nebo na satelitu. Pokud je vaši ambicí vysílání přes internet a na mobilní zařízení, licenci nepotřebujete a celý proces založení a provozování rádia je jednodušší a ve výsledku i mnohem levnější.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .