IPTV nevnímám jako hrozbu pro satelit, říká viceprezident společnosti SES Video

ROZHOVOR – Satelit byl kdysi způsobem příjmu domácích i zahraničních kanálů bez větších omezení. V éře digitálního vysílání se stal prostředkem distribuce balíčků placené televize s výhodou neomezeného pokrytí obsluhovaných oblastí. Nyní ovšem tato technologie čelí rychle rostoucí konkurenci placené televize přes internet.

martin-ornass-kubacki-651

Martin Ornass-Kubacki je viceprezidentem a regionálním ředitelem pro střední a východní Evropu ve společnosti SES Video. V rozhovoru pro server RadioTV.cz vysvětluje přednosti satelitních řešení vůči jiným technologiím, jako je kabel, optické vlákno nebo telefonní linka.

Televize přes internet nabízí pro diváka nové benefity a funkce, které satelitní vysílání bez internetu nabídnout neumí. Jde především o možnost časového posunu, video na vyžádání nebo kapacitu pro zařazování dalších programů. Jak vnímáte tuto technologii z pohledu předního poskytovatele satelitní infrastruktury?

„Tento status už není aktuální. Současná nabídka SES se výrazně změnila. Přizpůsobili jsme se rychle se měnícímu technologickému prostředí. Díky nedávné akvizici společnosti MX1 rozšířil SES své portfolio služeb a řešení na poskytování nových služeb po celém světě. Odpovědí na poptávku trhu po nových službách je právě platforma MX1. Mezi nabízené služby platformy patří veškeré video a multimediální řešení, včetně správy obsahu a metadat, archivů, lokalizačních řešení, přehrávání kanálů, VOD, online video (OTT) a distribuce obsahu.“

Takže satelitní operátoři můžou dorovnat IPTV služby. Je zde ale vlastnost, kterou IPTV nemá, a naopak se jí pyšní pouze satelitní platforma?

„Jednou z nejdůležitějších vlastností signálu přijímaného přes satelit je jeho nezávislost na geografických faktorech, jako je přírodní topografie. Též kvalita družicového přenosu není ovlivněna faktory životního prostředí, přírodními katastrofami, teroristickými útoky nebo politickými problémy. Tato nezávislost je zajištěna skutečností, že satelity jsou umístěny na geostacionární oběžné dráze, 36 000 km nad zemským povrchem.

S tím souvisí i druhá významná výhoda satelitního přenosu, a sice jeho dosah. Signál vysílaný tímto způsobem je schopen oslovit širokou skupinu příjemců, včetně těch, kteří žijí ve venkovských, řídce osídlených nebo zcela neobývaných oblastech, bez ohledu na jejich polohu v krajině.

Díky tomu umožňují satelity přenos televizního signálu a přístup k internetu pro méně rozvinuté regiony, jako jsou některé oblasti Afriky nebo Asie. Satelity SES pokrývají 99,9989 % zeměkoule. Pravděpodobnost jejich poškození je 0,6 %, což je o 40 % nižší než průměr v telekomunikacím sektoru. Z tohoto pohledu je satelitní přenos nejspolehlivější a nejbezpečnější technologií.

S ohledem na kapacitu satelitů je v každém místě s dostupným satelitním signálem možné sledovat obsah s nejvyšší kvalitou obrazu a zvuku. To je obzvláště důležité vzhledem k rostoucí poptávce po programech v Ultra HD. Již nyní nabízí SES celosvětově 32 UHD kanálů, z nichž 3 jsou v Evropě k dispozici v režimu FTA (volný nekódovaný příjem) na hlavní orbitální pozici ASTRA 19,2 stupňů východně. Očekává se, že technologie 4K bude budoucností televize a všech video přenosů.“

Satelitní vysílání sice má mnohem větší a snadnější dostupnost, ale musí se vypořádat s nezbytností instalace antény a přímou viditelností na požadovanou pozici, zatímco klienti kabelových a IPTV operátorů tyto překážky řešit nemusí.

„Chcete-li přijímat kanály jak ze satelitní, tak z pozemní digitální televize, musíte provést jednorázovou investici a zakoupit příslušné přijímací zařízení. Obvykle je to anténa a přijímač. V celém regionu střední a východní Evropy ovšem spolupracujeme se sítí zkušených a profesionálních prodejců a techniků, kteří jsou schopni vše realizovat v místě bydliště zákazníka, takže ten nic řešit nemusí.“

Někteří satelitní operátoři používají IPTV a HbbTV aplikace k distribuci svých dalších doplňkových kanálů. To znamená, že přijímač připojený k internetu začíná být poměrně běžný a satelit jako divácká platforma na to může doplatit, IPTV může postupně přebrat její roli. Neobáváte se toho?

„Výsledky našeho nejnovějšího interního výzkumu potvrdily, že kanály vysílané přes satelity ASTRA mají dobrý dosah ke koncovým divákům, a to nejen díky službám DTH. Signál distribuovaný satelity SES v Evropě dosahuje 62 milionů domácností a další zákazníci využívají naše služby prostřednictvím kabelových sítí (61,2 milionů domácností) a IPTV (31,2 milionu domácností). Pouze touto kombinací satelitních řešení, kabelové televize a OTT je možné maximalizovat celkový dosah vysílaných kanálů.

Klíčovou úlohu kombinace různých technologií v maximalizaci dosahu obsahu lze také nalézt ve výsledcích dříve zmíněné studie. Ta ukazuje, že nabídka 94 % kabelových operátorů a 90 % poskytovatelů IPTV v Evropě zahrnuje kanály vysílané přes satelity ASTRA, včetně těch v HD nebo Ultra HD kvalitě.“

martin-ornass-kubacki-vKapacita a případné přetížení sítě – to jsou určitě důležité aspekty limitující IPTV operátory. Každá technologie se však vyvíjí a ukazuje se, že i největší satelitní operátoři – například SKY UK nebo SKY Italia – hodlají celou svou programovou nabídku překlopit na internet. Domníváte se tedy, že vyšší kvalita obrazu a vyšší stabilita může být tím rozhodujícím faktorem, kterým satelitní distribuce uhájí své místo před IPTV?

„Satelitní technologii vnímáme jako nejefektivnější a nejkvalitnější řešení pro masové vysílání UHD. Společnost SES se svými partnery prokázala nové možnosti, které nabízí technologie vysílání obsahu v Ultra HD přes satelit.

Obraz s vysokým dynamickým rozsahem HDR je řešení umožňující prezentaci vizuálních prvků umístěných v tmavých nebo velmi světlých oblastech obrazu nebo scény mnohem přirozeněji. Standardní techniky HDR používají statická metadata ke generování konstantního HDR efektu pro celý obraz. Na nedávném veletrhu prezentovaly společnosti SES a Samsung nový bezplatný open source formát tohoto řešení.

HDR10+, jak je tato technologie pojmenována, používá dynamická metadata a zajišťuje optimální vizuální zobrazení přizpůsobené zvlášť pro každou scénu, čímž se dále snižuje stmívání a saturace obrazu. Očekává se, že standard bude nejlépe fungovat pro snímky s velmi širokým tónovým rozsahem.

Řešení prezentovaná společností SES jsou jen příklady toho, co lze dosáhnout v oblasti prezentace video obsahu divákům.“

Satelitní příjem má výrazné zastoupení v Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku. V ČR ale většinově převládá terestrický příjem. Čím to je, že se v okolních zemích výrazněji prosadila právě satelitní platforma?

„Neexistuje žádné univerzální řešení. Každý trh má své specifické charakteristiky. Například v Rumunsku byl satelit v mnoha oblastech dostupnější alternativou. DTH příjem se rozvíjel i v době, kdy byl trh nasycen. Například, když společnost Orange představila na rumunském trhu DTH platformu Orange TV Home na pozici ASTRA 31.5 stupně východně, byl tamní trh nasycen již z 87 %. Orange představila atraktivní nabídku, uvedla několik nových kanálů, dosud nedostupných na trhu. Nabídla celkem 50 kanálů v HD. Začala také nabízet balíčky kombinující různé služby a především – vsadila na kvalitu, tedy na profesionální zákaznický servis a vysoce kvalitní obraz.

Také slovenský televizní trh se v posledních letech velmi rozvinul. Na základě různých místních průzkumů je satelit na Slovensku bezpochyby vedoucí platformou pro příjem televizního vysílání. Existuje zde 6 DTH platforem a stále je třeba brát v úvahu také kabelové, IPTV a pozemní operátory. To vše přispělo k přirozenému odklonu diváků od terestrické platformy.“

A jak vnímáte fakt, že v České republice diváci zůstali většinově u terestrického příjmu?

„Když mluvíme o převaze pozemního vysílání, je potřeba se na to dívat i v kontextu legislativy. Ta říká, že 95 % území České republiky by mělo být pokryto právě pozemním signálem. Proto je v České republice takovým politickým tématem přechod na DVB-T2 a finanční stránka tohoto procesu – podpora pouze jednoho způsobu přijímání. Podle mého názoru by se mělo ohledně podpory nejprve debatovat s Bruselem, s Evropskou komisí.“

Proč by podpora pozemního příjmu měla být problém?

„Známe případ ze Španělska, kde jeden z místních operátorů odpovědný za pozemní infrastrukturu získal finanční podporu ze strany státu. Tyto prostředky pocházely od regionální vlády za účelem modernizace infrastruktury. Jak všichni víme, státní podpora by měla být neutrální, ale v tomto případě ji obdržela pouze pozemní televize. Satelitní ani kabelové vysílání nedostalo nic. Pak španělská samospráva prohrála soud v Bruselu a společnost musela finance vrátit zpět. Španělská vláda se ještě obrátila na soud v Lucemburku, na soud v EU, ale opět prohrála. Existuje jednoznačné pravidlo, které prosazuje Evropská komise a měly by se jím řídit všechny státy – technologická neutralita.“

Se satelitním příjmem se pojí ještě dva fenomény, které spolu úzce souvisí – geoblokace a pirátství. Dřív byl satelit prostředkem přijímání domácích i zahraničních kanálů, dnes vidíme kanály s uměle omezeným přístupem, včetně těch, které byly kdysi globální a u diváků velmi oblíbené.

„Geoblokace, tedy omezení dostupnosti určitého vysílání jen na teritorium daného státu, nevznikla na popud operátora satelitů, ani satelitních platforem. Byl to požadavek dodavatelů obsahu vysílání. Přesto bych rád zmínil, že satelitní vysílání i v dnešní době nabízí mnoho rozmanitých stanic volně, tedy pro kohokoli nekódovaně. Na našich dvou orbitálních pozicích ASTRA dostupných v České republice, 23.5 ° E a 19.2 ° E, nabízíme několik stovek volně dostupných programů. Rozmanitost možnosti příjmu satelitních kanálů je opravdu obrovská.“

Značná část diváků se přesto uchyluje k neautorizovanému příjmu, ke sdílení karet, což poškozuje legitimní poskytovatele placené televize. Není právě geoblokace onou příčinou?

„Sdílení karet a pirátství jsou opravdu zásadní problémy, s nimiž operátoři DTH trvale bojují. Bohužel jde o poměrně běžný postup, který můžeme sledovat v celé střední a východní Evropě. Z pohledu satelitního operátora se však soustředíme na poskytování co nejlepších služeb našim partnerům a do lokálních diskuzí a problémů DTH platforem nezasahujeme.“

Děkujeme za rozhovor.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .