RadioProjekt I. + II. Q 2011: Wave prakticky bez posluchačů, regionální rádia většinou posilují

radioprojekt_denni_iiiANALÝZA DENNÍ POSLECHOVOSTIRádio Impuls i přes pokles od předchozí vlny poslechovosti na 976 tisíc zůstává s náskokem téměř 80 tisíc nejposlouchanějším rádiem v České republice, za ním nově následuje Frekvence 1 a s minimálním odstupem Evropa 2. Vyplývá to z průzkumu poslechovosti RadioProjekt I. – II. 2011, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median.

V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let ve sledovaném období 2. ledna až 30. června 2011.

Všechna následující data udávají počet posluchačů v tisících, jedná se o týdenní ukazatel poslechovost, tedy počet posluchačů, kteří danou stanici naladili aspoň jednou během týdne. V článku nejsou uvedena čísla z celostátního pohledu, tradičně seznámíme vás s výsledky v jednotlivých krajích České republiky. S celostátními výsledky se setkáte jen v úvodních odstavcích.

TÝDENNÍ POSLECHOVOST: MMS upevňuje pozici na trhu, Beat skočil výrazněji kupředu

Celoplošné stanice a jejich poslechovost

Jak už bylo několikrát řečeno, Rádio Impuls zůstává bez překvapení jedničkou na trhu i z hlediska denní poslechovosti. Denně si jej k poslechu vybere 976 tisíc posluchačů, od minula klesla o 51 tisíc, meziročně ovšem je výsledek stabilní a došlo k mírnému zlepšení o 14 tisíc. Dvojkou je nově Frekvence 1 (897 / -5 / +8) před Evropou 2 (872 / -85 / -39). Změnu zapříčinil silný pád Evropy 2.

ČRo 1- Radiožurnál (677 / -40 / +41) od minula padá, meziročně se jedná o zlepšení. ČRo 2 – Praha (351 / -17 / +22) i ČRo 3 – Vltava (59 / -4 / +7) se větších výkyvů nedočkaly. Stabilita vládne též u ČRo 6 (23 / -3 / -3), Programová síť BBC (8 / -7 / -7) ovšem propadla na poloviční hodnoty předchozího výsledku a to přes stabilní výsledky v týdenním ukazateli. Špatné výsledky zaznamenalo ČRo Radio Wave (0 / -4 / -5), to ačkoli v týdenní poslechovosti osciluje okolo 10 tisíc, denně jej podle aktuálního průzkumu prakticky nikdo neposlouchá.

rok_2010_banner_003

Výsledky poslechovosti u regionálních rádií

Rádio Blaník (677 / +18 / +41) díky meziročnímu posílení zůstává čtvrtou nejposlouchanější stanicí v zemi, mezi regionálními rádii je jasnou jedničkou. Druhou pozici zaujímá Rádio Čas a Rádio Dyje (278 / -19 / +36). S odstupem následuje Country Radio (222 / +23 / +32), Radio Beat (197 / +2 / +47), obě rádia ve srovnání s prvním pololetí minulého roku znásobila výrazně počet posluchačů.

Hitrádio Orion a Apollo osloví denně 173 tisíce posluchačů, od minula se jedná o stejný výsledek (změna -4 tisíce), meziročně je na tom taktéž stejně (změna -9 tisíc). Tabulka pokračuje takto: ČRo Brno (161 / 0 / +1), Radio Černá Hora (124 / +6 / +3) a Fajn radio (105 / -4 / +25). K hranici 100 tisíce se ještě přiblížilo rádio Kiss Hády (97 / -8 / -25), Kiss Morava (97 / -6 / +10), Rádio Krokodýl (96 / +15 / +22) a Kiss Jižní Čechy (96 / +8 / +23).

Poslechovost rozhlasových sítí

Údaje o celorepublikových číslech poslechovosti zakončíme tradičně u rozhlasových sítí. Hitrádio s rádiem City ladí denně v celkovém součtu 640 tisíc posluchačů (od minula -5 tisíc, meziročně -2 tisíce). Následují Regionální studia ČRo (609 / -54 / -26), Kiss Radia (464 / +11 / +36), Fajn rádia (235 / -40 / +20), Rádia Hey! (109 / +1 / -8) a tabulku uzavírají Rock Rádia (64 / -7 / +2).

STÁHNĚTE SI: PDF DOKUMENT S VÝSLEDKY POSLECHOVOSTI

Nyní se podívejme do 14 krajů v České republice. V textu neuvádíme všechna rádia daného regionu, prezentujeme především výrazné pohyby čísel. Čísla udávají počet posluchačů v tisících, kteří danou stanici ladili aspoň jednou během týdne. Kompletní výsledky v jednotlivých regionech jsme pro vás připravili do jedné speciální přílohy, kde budete mít všechny informace pohromadě a se srovnáním s předchozími 4 průzkumy poslechovosti.

Upozorňujeme, že výsledky Hitrádia Apollo a Hitrádia Orion budou od tohoto průzkumu poslechovosti uváděna pouze v celkovém součtu obou výsledků. Stejná situace nastává v případě Radia Čas a Rádia Dyje.

radioprojekt_banner_005

Kraj Praha

Situace v hlavním městě se během uplynulého roku nijak zvláště nemění, přesto pozorujeme několik větších změn, vedoucí Evropa 2 (130 / 0 / -20) se vzdálila od mety 150 tisíc posluchačů. Meziroční propad zastihnul i Country Radio (77 / +2 / -28), druhý ČRo 1 – Radiožurnál (100 / -17 / +3) nezopakoval úspěch z minulého průzkumu. Naopak největším skokanem je Fajn radio (44 / +1 / +17), úspěch si připisují též Rádio Beat (49 / -2 / +9) a RockZone 105,9 FM (18 / -2 / +8).

Následující příčky už nevykazují změny větší než 6 tisíc – Rádio City (59 / +6 / -3), Kiss 98 FM (27 / +3 / -5), Rádio Bonton (19 / -4 / -9), Radio 1 (18 / +2 / -1), Oldies Radio (17 / -2 / +6), Radio Spin (15 / 0 / +4), Expresradio (14 / 0 / 0), ČRo Regina (11 / 0 / -12), ČRo 6 (11 / +5 / 0) a Hey! Praha (10 / 0 /+4). Žádná z dalších sledovaných stanic nepřesáhla hranici 10 tisíc posluchačů, přiblížila se jí jen ČRo 3 – Vltava (8 / -5 / 0) a Dance Radio (7 / +1 / -5). Rádio Ethno (1 / -1 / -2) poslouchá týdně jeden tisíc posluchačů.

Středočeský kraj

Rádio Blaník (137 / -2 / +12) je stabilní jedničkou, druhá Frekvence 1 (96 / -2 / -2) se opět dostala na úroveň Evropy 2 (95 / -23 / +11). Meziročně si polepšují nejvíce Country Radio (62 / +4 / +13) a Kiss Delta (38 / +8 / +15), nejvíce si naopak pohoršuje Rádio Jizera (34 / -10 / -13). Výsledky na dalších místech jsou stabilní a nevykazují větší výkyvy. Za všechna rádia zmiňme například Rádio Relax (33 / -6 / +3) či ČRo Region (14 / -3 / +1).

Jihočeský kraj

Rádio Impuls (68 / -15 / -2) i ČRo České Budějovice (61 / -14 / -9) kvůli oslabení ztrácí vedení, to velmi těsně získává Hitrádio Faktor (69 / +2 / +16), které v kraji nejvíce posilovalo v meziročním srovnání. Obliba Country Radia (17 / +3 / +14) během posledního roku velmi výrazně stoupla, ještě před rokem ladily stanici jen 3 tisíce posluchačů, nyní je to 17 tisíc. Úspěch může slavit i rádio Kiss Jižní Čechy (55 / +4 / +12), radost patrně příliš nevládne v Rádiu Orlík (3 / – 3 / -3).

radioprojekt_banner_006

Plzeňský kraj

Rádio Blaník (69 / -2 / +13) a Hitrádio FM Plus (63 / -6 / +13) shodně posilují meziročně o 13 tisíc. Dramatický propad stíhá ČRo Plzeň (46 / -4 / -31), regionální studio Českého rozhlasu meziročně ztratilo téměř 40% posluchačů, kteří stanici denně ladili. Ještě před rokem přitom bylo první s náskokem 20 tisíc. Kiss Proton (38 / +1 / +8) se stanici velmi přiblížil. Posluchače oslovuje také Rock Rádio Šumava (26 / – 5 / +1). Rádio Samson (4 / +3 / +2) dosáhlo nejlepšího výsledku za poslední rok.

Karlovarský kraj

Rádio Egrensis se dostává do čela (37 / +5 / +1), přesto výsledky na dalších pozicích jsou vyrovnané a žádné dramatické posuny nesledujeme, nejvíce posílila veřejnoprávní média – ČRo Plzeň (25 / -1 / +8) a ČRo 1 – Radiožurnál (24 / +7 / +7). Z regionálních rádií získává druhé místo Hitrádio Dragon (27 / +2 / -3).

Ústecký kraj

Na hranici 100 tisíc posluchačů denně dosahuje v této vlně opět pouze Rádio Blaník (108 / -3 / -11), největší oslabení sledujeme u Frekvence 1 (69 / -9 / -14), od minula kleslo i Fajn North Music (57 / -14 / +4), přesto meziročně se jedná prakticky o shodné výsledky. Oproti minulému roku poskočila Hitrádio FM (17 / +2 / +8) a Country Radio (16 / +4 / +8).

Liberecký kraj

Meziročně největší vzestup si na konto připisuje Radio Contact Liberec (56 / +8 / + 15), to dohnalo Evropu 2 (56 / -7 / -9). Na dalších místech v tabulce jsou uměny minimální. Za všechna rádia zmiňme Hitrádio FM (22 / +5 / +3) a ČRo Sever (10 / -2 / -4).

radioprojekt_banner_001

Královéhradecký kraj

Rádio Černá Hora (67 / +13 / +7) se po minulém oslabení opět získala posluchače a atakuje hranici 70 tisíc posluchačů denně, od minula tak bezkonkurenčně nejvíce posiluje. Těsný souboj svádí na dalších místech Rádio Impuls (58 / 0 / +3), Rádio Blaník (58 / +6 / -7) a Frekvence 1 (56 / +6 / +12). Propad zastihnul Evropu 2 (45 / -7 / -21), meziročně ztratila třetinu posluchačů. Hitrádio Magic (43 / -9 / +1) uzavírá šestici nejposlouchanějších rádií v kraji.

Pardubický kraj

Změna na vedoucích postech postihla v negativním smyslu Rádio Impuls (55 / -15 / -3), to ve srovnání s minulým průzkumem poslechovosti nejvíce oslabilo, meziročně jsou ovšem výsledky stabilní. První místo získalo zpět Rádio Blaník (65 / +15 / +8). Rádio Černá Hora (36 / +1 / -7) je druhým nejposlouchanějším regionálním rádiem v kraji. Posílení zaznamenalo Radio Beat (17 / +6 / +6), meziročně zdvojnásobilo výsledky i rádio Hey! Profil (12 / -2 / +6).

Kraj Vysočina

Hitrádio Vysočina (69 / +5 / -20) i přes větší pád v meziročním srovnání poráží ostatní rivaly. Shodné výsledky má Rádio Impuls (55 / +1 / -4) a Rádio Blaník (54 / -6 / +8). Z nulových hodnot se vyšplhalo Radio Proglas (8 / +4 / +7), polovinu ztratilo Rádio Jihlava (3 / -3 / 0). Ostatní stanice výrazněji výsledky nezměnily.

Jihomoravský kraj

Celkem 112 tisíc posluchačů v kraji ladí Rádio Impuls (112 / -5 / +18), značná část stanic na jihu Moravy meziročně vyskočilo nahoru. Za všechny zmiňme Rádio Čas (54 / -16 / +13), Rádio Blaník (28 / +4 / +11) a Rádio Beat (11 / 0 /+10). Posun nahoru zaznamenala i Frekvence 1 (103 / +11 / +17) či ČRo Brno (87 / +3 / +1). Velmi potěšující zprávy potom putují do Rádia Krokodýl (85 / +13 / +17), to meziročně získalo 20% navíc a je jednou z nejpopulárnějších stanic v kraji. Free Radio 107 FM (11 / 0 / -7) pokulhává. Rádio Petrov (55 / 0 / -10) ustálilo výsledek po 60 tisíci, obdobně i Rádio Jih (57 / +2 / +4).

radioprojekt_banner_002

Olomoucký kraj

Rádio Impuls (103 / +11 / 0) nadále jako jediné v kraji dokáže oslovit nad 100 tisíc posluchačů, od Evropy 2 (66 / -6 / -3) a Frekvence 1 (61 / -3 / 0) si udržuje výrazný odstup. Rádio Haná (včetně rockového okruhu) zůstává nejposlouchanějším regionálním rádiem v kraji (41 / -4 / +3) před ČRo Olomouc (36 / -3 / +7), Rádiem Rubi (33 / +1 / -11) a Rádiem Čas (28 / -1 / -1).

Moravskoslezský kraj

Těsné vedení obhájilo Rádio Čas (154 / +2 / +19) a to zejména díky silnému meziročnímu vzestupu, více posiloval už jen ČRo 1 – Radiožurnál (86 / +3 / +21).   Rádio Helax (65 / -7 / +11) a ČRo 2 – Praha (38 / +4 / +11) shodně meziročně oslovují o 11 tisíc posluchačů více, směrem vzhůru postupují i veřejnoprávní ČRo Ostrava (60 / -1 / +7) a ČRo 3 – Vltava (10 / -3 / +8).

Zlínský kraj

Rádio Impuls meziročně oslovuje o 10 tisíc posluchačů více, od minulého průzkumu však klesla o 13 tisíc na 73 tisíce. I tak zůstává s náskokem první v kraji před Frekvencí 1 (56 / -8 / -7) a ČRo 1 – Radiožurnálem (49 / -6 / -3). Z regionálních stanic si nejlépe vede ČRo Brno (42 / -7 / +5) a Rádiu Čas (41 / -3 / +6). Vyrovnané výsledky sledujeme u Kiss Publikum (33 / +1 / +7), Rock Max (30 / 0 / +4), pokles stihnul Rádio Zlín (24 / -10 / -4) a Hitrádio Orion a Apollo (19 / -11 / -15). Rádio Proglas denně ladí 8 tisíc posluchačů (8 / 0 / +2). Rádio Valašsko ladí 2 tisíce posluchačů denně (2 / 0 / -1)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .