Regulace televizního vysílání

Televizní vysílání v České republice, podobně jako v jiných zemích, podléhá regulaci. Na televizním trhu společně koexistují programy veřejné služby i soukromé televize. Toto působení se souhrnně označuje jako „duální systém“. RRTV vykonává jak programovou regulaci – tedy udělení vysílací licence, tak monitoring vysílání a má právo požadovat dodržování zákona i dodržování podmínek stanovené ve vysílací licenci.

Související články

Ilustrační foto Shutterstock.com

Televizní vysílání ve všech podobách podléhá regulaci. Na rozdíl od rádia potřebujete registraci i k provozování televizního vysílání prostřednictvím internetu, k zařazování videoobsahu na webové stránky i k provozování placené videotéky nebo archivu.

....
Televize 4. 5. 2016
Moderní televizi už teletext nevoní...

Provozování rozhlasového i televizního vysílání podléhá regulaci ze strany RRTV. Ta vykonává jak programovou regulaci, tak monitoring vysílání a má právo požadovat dodržování zákona i dodržování podmínek stanovené ve vysílací licenci.

....
Televize 4. 5. 2016
Ilustrační foto Shutterstock.com

Otázka posuzování přístupnosti obsahu audiovizuálních děl a jejich možného dopadu na vývoj děti a mladistvých je nyní řešena nedostatečně, o čemž svědčí narůstající počet stížností především z řad rodičů.

....
Televize 4. 5. 2016
Ilustrační foto Shutterstock.com

Poskytování videa přes web, zejména provoz placené či volné videotéky online případně vkládání videí nebo ucelených pořadů a jejich tematické členění přímo na vašich webových stránkách a na vašem serveru.

....
Televize 4. 5. 2016