Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Provozování rozhlasového i televizního vysílání podléhá regulaci ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta vykonává jak programovou regulaci – tedy udělení vysílací licence, tak monitoring vysílání a má právo požadovat dodržování zákona i dodržování podmínek stanovené ve vysílací licenci. Rovněž je regulátorem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Moderní televizi už teletext nevoní...

Moderní televizi už teletext nevoní…., Ilustrační foto: Shutterstock

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné:

* dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání

* dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání

* uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání

* vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání

* vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání

* pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn

* monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání, upozorňuje provozovatele na porušení zákona a ukládá sankce

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .