Audiovizuální obsah na vyžádání (VOD)

Poskytování videa přes web, zejména provoz placené nebo i volné videotéky online případně vkládání videí nebo ucelených pořadů a jejich tematické členění přímo na vašich webových stránkách a na vašem serveru – to vše může spadat pod audiovizuální mediální služby na vyžádání. Pro srozumitelnost se v českém prostředí používají anglické pojmy a zkratky „video on demand – VOD“ nebo „over the top“ – OTT.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Nyní se podívejte, co vše lze zahrnout pod Audiovizuální mediální služby na vyžádání v následujících otázkách a odpovědích, které vypracoval a zveřejnil Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jednotlivé odpovědi uvádíme ve zkrácené podobě, plná verze je k dispozici na webu RRTV.cz v části Otázky a odpovědi – Audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Co je audiovizuální mediální služba na vyžádání?

Dle zákona se rozumí služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Kdy jsou tedy moje stránky audiovizuální mediální službou na vyžádání?

Hlavním cílem služby musí být nabídka video pořadů veřejnosti. Poskytovatel musí mít rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání (redakční odpovědnost). Součástí služby musí být katalog pořadů. Služba musí mít povahu činnosti především hospodářské a jejím poskytovatelem musí být podnikající fyzická nebo právnická osoba. Služba musí být poskytována subjektem v české jurisdikci.

Co je to katalog pořadů?

Katalogem pořadů se rozumí uspořádání jednotlivých pořadů do kategorií podle obsahových kritérií, typicky podle žánrů, ale například i názvu cyklického pořadu.

Mohu na svoje internetové stránky vkládat videa, aniž bych se musel registrovat u regulátora?

Ano. Je však nutné pamatovat na to, zda se tím Vaše veřejně přístupné internetové stránky nestávají alternativou televizního vysílání. Jinými slovy, zda dané video není pořadem (jeho podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání.

Pokud moje stránky splňují charakteristiku Audiovizuální mediální služby na vyžádání a podléhají registraci, co musím udělat?

Pokud se Vám zdá, že se obsah Vašich stránek blíží výše uvedenému popisu, doporučujeme stáhnout formulář, vyplnit jej a zaslat Radě. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku, nic tedy nestojí.

Další informace jsou k dispozici na webu RRTV.cz.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Provozování rozhlasového i televizního vysílání podléhá regulaci ze strany RRTV. Ta vykonává jak programovou regulaci, tak monitoring vysílání a má právo požadovat dodržování zákona i dodržování podmínek stanovené ve vysílací licenci.

....
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .