Telenákupní televizní stanice

Samostatnou kategorii mezi televizemi mají programy zaměřené výhradně na reklamu a teleshopping. Ve své podstatě mohou působit i dojmem plnoformátové televize, ale musí většinu svého vysílacího času vyčlenit na teleshopping, a mít to uvedeno přímo v licenci. V takovém případě mohou vysílat nákupní sdělení prakticky nepřetržitě, jelikož se na ně nevztahují zákonné limity týkající se maximálního počtu minut vysílaní reklamy.

Foto: fotobanka Thinkstock

Foto: fotobanka Thinkstock

Za teleshoppingovou televizi pochopitelně nelze vydávat jakýkoliv program, který by si tímto způsobem chtěl pouze zvýšit kvótu na vysílání obchodních sdělení. Pokud tedy máte ve svém vysílání filmy nebo dokumenty, za teleshopping je lze považovat jen stěží. Rovněž platí, že pořady nákupního charakteru nelze přerušovat reklamou. Tohoto prohřešku se někdy dopouští televize Šlágr, která je ze své podstaty teleshoppingovou televizí. Problém nastává ve chvíli, kdy některý ze svých hudebně-nákupních pořadů přeruší reklamou. V tu chvíli může jít o porušení zákona, jelikož teleshopping nelze „přerušit“ klasickou reklamou.

Zároveň je televize Šlágr zajímavým příkladem toho, jak lze specificky zaměřený program efektivně provázat s obchodem – a v jejím případě to zjevně přináší výsledky.

Jiné teleshoppingové televize už tak úspěšné nebyly. Pionýrem tohoto druhu vysílání byla v polovině „nultých let“ stanice NaT1, která několik týdnů vysílala v kabelových rozvodech v Semilech. Skončila z důvodu nedostatku pokrytí i financí.

Zářnou budoucnost předpovídali mediální odborníci projektu televize TOP TV, která zkoušela teleshopping formou studiových rozhovorů nebo krátkých reklamních dokumentů. Symbolem úspěchu měla být zkušena televizní manažerka Kateřina Fričová – i její projekt nakonec zkrachoval.

Podobnou cestou se ubíraly ještě televize STiL, Active TV, Inzert TV nebo TiP TV – ani v jednom případě neuspěly. Jediným příkladem skutečně úspěšné nákupní televize je tedy značka Šlágr TV.

Plnoformátová televize

Pod tímto pojmem si můžeme představit prakticky jakoukoliv televizní stanici, která vysílá různě koncipované pořady zaměřené na různé diváky. Z pohledu zákona jde o program, který není zaměřen pouze na určitou skupinu obyvatel.

....
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .