horst fuchs

Související články

Foto: fotobanka Thinkstock

Samostatnou kategorii mezi televizemi mají programy zaměřené výhradně na reklamu a teleshopping. Ve své podstatě mohou působit i dojmem plnoformátové televize, ale musí většinu svého vysílacího času vyčlenit na teleshopping.

....
Televize 4. 5. 2016

Velkolepá marketingová akce na závěr teleshoppingového spotu, která vám umožňuje k jednomu či dvěma výrobkům získat dalších pět či deset „zcela zdarma“, ale jen pokud zavoláte ihned. Přijde vám to povědomé?

....
Televize 28. 10. 2015