Skylink pozastavil možnost aktivace slovenských programů na české satelitní kartě

Provozovatel satelitní služby Skylink pozastavil možnost aktivovat slovenské služby Skylinku u prodejců v České republice a české služby Skylinku u prodejců na Slovensku. Jde o reakci na předběžná opatření Městského soudu v Praze.

satelit-651

Skylink se odvolá, finální rozsudek ještě nepadl

Během posledních týdnů byla společnost M7 Group SA kritizována největšími českými a slovenskými komerčními televizemi v souvislosti s možností aktivace služeb Skylinku v zahraničí. Vzhledem k tomu, že nám záleží na konstruktivní spolupráci s komerčními vysílateli, rozhodli jsme se s okamžitou platností pozastavit možnost aktivace slovenských služeb Skylinku u všech prodejců v České republice a rovněž možnost aktivace českých služeb Skylinku u všech prodejců na Slovensku,“ uvedlo PR zastoupení Skylinku v České republice.

Pozastavení aktivace programů z druhého státu je reakcí na předběžná opatření Městkého soudu v Praze, který prozatím vyhověl námitkám televizních skupin Nova, Prima a Markíza. Skylink zdůrazňuje fakt, že se vůči těmto usnesením odvolá.

„Naše kroky vždy byly v souladu s právem Evropské unie a se smluvními závazky vůči vysílatelům. Komerční televize mají jiný názor. O věci rozhodne Městský soud v Praze, u kterého společnosti FTV Prima, spol. s r.o., TV Nova s.r.o. a MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podaly návrhy na nařízení předběžného opatření, kterým soud vyhověl. Společnost M7 Group SA se proti usnesení vydanému na návrh FTV Prima, spol. s r.o. u soudu v zákonné lhůtě odvolala a odvolá se i proti usnesením vydaným na návrh TV Nova s.r.o. a MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Do vydání finálního rozsudku se nebudeme k této věci dále vyjadřovat,“ dodává mediální zástupce operátora Skylink.

Slovenské televizní programy v ČR můžete přijímat na samostatné kartě aktivované na Slovensku

V praxi to znamená, že pro příjem slovenských televizí v České republice budete potřebovat samostatnou přístupovou kartu. Skylink svým krokem původně reagoval na požadavky části svých klientů, kteří nechtěli mít dvě samostatné přístupové karty ke sledování českých a slovenských programů. Umožnil tedy aktivaci služeb pro obě země na stejné kartě, přičemž ale vyžadoval placení servisního poplatku pro každou zemi zvlášť.

Komerční televize v ČR a SR mohly tímto krokem získat dodatečné poplatky od domácností na obou stranách někdejší federace. Z důvodu ochrany svých obchodních zájmů na obou trzích se ale rozhodly reagovat právními kroky. Městký soud v Praze jim předběžným rozhodnutím vyhověl, konečné rozhodnutí však zatím nepadlo.

I přes nemožnost legální aktivace slovenských programů na české kartě máte i nadále možnost tyto stanice sledovat i na území ČR. Podrobnější informace přinášíme v článku Možnosti příjmu slovenských televizí v ČR.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .