RadioProjekt I.-II.Q 2009: Drtivá prohra ČRo

BAA690 TransistorANALÝZA DENNÍ POSLECHOVOSTI – Minulý týden byly zveřejněny nové výsledky poslechovosti za první pololetí letošního roku. Vítězem je už poněkolikáté za sebou Rádio Impuls, tentokrát jej poslouchá 1,14 milionu lidí – o 13 tisíc více než v předchozí vlně. V regionech dominuje Blaník, překročil hranici půl milionu. Vyplývá to z průzkumu poslechovosti RadioProjekt I.Q – II.Q 2009, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median.

V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let. Všech pět rádií, která se po půl roku ve výstupu poslechovosti neobjevila, jsou zařazena do této vlny poslechovosti a jsou známy jejich výsledky.

Ve čtvrtek 6.srpna se na světlo světa dostaly další výsledky poslechovosti:
Radioprojekt 1Q-2Q 2009: posiloval Impuls, Blaník nebo Country (aktualita)
Prezentace společnosti Median (oficiální prezentace výsledků)
RadioProjekt IV.08 – I.09: regionální studia ČRo kolísají (informace o minulé vlně poslechovosti)

Zítra vám přineseme analýzu týdenní poslechovosti, v průběhu následujících dní pro vás chystáme také tradiční ohlasy z rádií, aktualizována bude rovněž tabulka poslechovosti.

Následující data vyjadřují denní poslechovost v tisících posluchačů z celostátního pohledu a rozdělení na kraje je pouze orientační. V psaném textu se věnujeme zejména významným posunům v poslechovosti. Všechna dostupná data jsou uvedena v grafech a tabulkách. Po kliknutí na název jednotlivých krajů se zobrazí graf s kompletními výsledky v kraji.


01celoplosne_logoRádio Impuls se na čelní příčce drží neuvěřitelně dlouhou dobu. Svou pozici navic neustále posiluje a posunuje kupředu. Denně stanici naladí 1,14 milionu, jedná se o vzestup čítající 13 tisíc posluchačů. Nejvíce posiloval v Moravskoslezském kraji, kde si k dobru připsal 23 tisíc nových posluchačů (celkem 160). Druhá pozice je spojována s Evropou 2 (949 / -9), nejlépe je na tom v Královehradeckém kraji, kde posílila o 14 tisíc (na 76). Nejposlouchanější je opět v Praze (134) – jednička hlavního města. Mírný pokles zastihnul i Frekvenci 1 (928 / -4), stává se jedničkou Jihomoravského kraje s 112 tisíci a to díky poklesu konkurentů. Impuls tratil 18 tisíc, ČRo Brno 20 tisíc. V meziročním srovnání si však Frekvence 1 vede nejlépe v republice, přibylo jí 115 nových posluchačů.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál nevyjde z průzkumu posilněn, ztratil totiž nejvíce posluchačů ze všech českých stanic. Ztráta 31 tisíce posluchačů jej přivedla k výsledku 788 tisíců. Nejlepší výsledek si připisuje v Praze, druhé místo a 118 tisíc lidí utiší rány. Dobré vyhlídky nemá ani druhý program ČRo Praha (385 / -28). Bez poskvrny odchází ČRo 3 Vltava (82), zůstává na svých výsledcích. Rádio Wave obrátilo minulý propad (5 / +2).


02praha_strcechy_logoPrim drží rádio Blaník, překonalo hranici půl milionu (532 / +35) a ve většině krajů mu patří přední pozice – jedničkou je například ve středních Čechách (116) či Plzeňském kraji (80). Nejvíce posiloval v Ústeckém kraji (124 / +10). Dvojkou této oblasti je Country rádio (217 / +27), zásadní obrat k dobrému nastává v Praze (112 / +23). Před rokem jej poslouchalo 149 tisíc lidí denně. Hranici jednoho sta tisíc i nadále obhajuje Rádio Beat (160 / +9) – meziroční nárůst o 31 tisíc.

Posilování potěšilo také Rádio Jizera (47 / +10), Rádio Relax (55 / +8), Kiss 98 FM (43 / +5) či Radio 1 (39 / +5). O šest tisíc posluchačů meziročně navíc si připisuje Expresradio (25 / +4), z toho 22 tisíc v Praze. Naopak pokles přízně zastihnul Fajn rádio (65 / -11), meziročně je na tom přibližně stejně. První výsledek v historii má rádio Ethno, bohužel denní poslechovost není u něj zjistitelná.


03jiznicechy_logoJedničkou kraje je Hitrádio Faktor (87 / 0), vyrovnané výsledky jej dostávají před ČRo České Budějovice. Regionální studio ČRo klesá a ztrácí 8 tisíc posluchačů (celkem 79). Ještě před rokem se pyšnilo 105 tisíci. Mírně posílena vychází stanice Kiss Jižní Čechy (69 / +3). Druhý výstup poslechovosti přinesl jeden tisíc k dobru Rádiu Orlík, toto rádio denně ladí 3 tisíce. Skokanem je Rock Rádio JČ (32 / +9), ještě před rokem to bylo „pouhých“ 19 tisíc.


04zapadnicechy_logoNa západě České republiky byl znát velmi citelný pokles počtu posluchačů. Rekordmanem se v tomto ohledu stává bezkonkurenčně ČRo Plzeň, pocítil odliv 19 tisíc (89), loni se k regionálnímu studiu hlásilo 107 tisíc. Stále ovšem drží náskok před rovněž oslabeným Hitrádiem FM Plus (81 / -7). Nedařilo se ani Kiss Proton (32 / -5) a Hitrádiu Dragon (30 / -10). Odliv naopak nepotkal Rádio Egrensis (63 / +12), po krátké roční stagnaci (41-43 tisíc) nastává silný vzestup. V Karlovarském kraji se našlo 10 tisíc nových posluchačů (50). Posíleno vychází Rock Rádio Šumava (44 / +6).


05severnicechy_logo

Top skokanem je bezesporu Rádio Contact Liberec (66 / +17). Loni jej po dvou poklesech potěšil značný vzestup, který se koná i v této vlně poslechovosti. Jen těšně nepředhonil na první pozici Fajn North Music (69 / +8). Kromě Hitrádia Crystal (31 / +2) už žádné z rádií neposilovalo. Opačnou tendenci nabírá ČRo Sever (34 / -6), po minulé ztrátě ji stíhá další. První výsledky přináší také Rádio Dobrý den, denní výsledky ale opět nejsou měřitelné.


06vychodnicechy_logoPo dvou vlnách bez zastoupení Rádia Černá Hora jsou opět známy jeho výsledky. Denně jej ladí 122 tisíc posluchačů. Při posledním průzkumu toto číslo činilo 112 tisíc, před rokem 107. Rádio je dvojkou kraje. Lépe si vede jen Rádio O.K. (174 / -18), ovšem poslouchá jej o mnoho méně než minule (před rokem to bylo 146 tisíc). Hůře je na tom ČRo Hradec Králové (42 / -9). Jásat si mohou Fajn Radio Life (41 / +8) a Hitrádio Magic (72 / +7).


07jiznimorava_logoVětšina rádií, která nebyla v posledním půlroce v průzkumech, pochází z tohoto kraje. Konkrétně Rádio Jih (72 / 29 tisíc činil meziroční vzestup), Rádio Krokodýl (84 / +20), Rock Max (38 / +16). Jediné rádio s horším meziročním výsledkem je Rádio Zlín (39 / -9). Pozici lídra kraje i nadále neochvějně hájí ČRo Brno (192 / -19), s výsledkem se však nachází pod hranicí dvou set tisíc. Tratilo i Hitrádio Vysočina (101 / -2). Odliv nachytal i Rádio Prohlas (45 / -18). Novou dvojkou kraje a skokanem navíc se stává Kiss Hády (102 / +10).


08severni_morava_logoA putování opět završíme na severu Moravy. Silnou ztrátu pocítilo Rádio Čas (229 / -17), meziročně přesto rostlo o téměř 40 tisíc (201). Podobný problém trápí Hitrádio Apollo (32 / -11), meziročně ztratilo 6 tisíc posluchačů. Kupředu se ženou dvě rádia – Hitrádio Orion (119 / +12) a Kiss Morava (103 / +14), druhé rádio posiluje už ve čtvrté vlně za sebou. K lepší výsledkům i nadále směřují Rádio Haná (63 / +7), Rádio Helax (76 / +6), ČRo Olomouc (51 / +6) a Rádio Rubi (42 / +5). Hané přibylo meziročně 16 tisíc nových příznivců.


Autor článku:

Komentáře (1)

  1. changeit

    I kdyby Radiožurnál spadl na 500 tis., pořád to budou reálná čísla. U nás se soukromníkům dal moc velký kus koláče, takže mě to vůbec nepřekvapuje.
    Horší je to, že dokud budou pro ČRo jediným měřítkem pro jejich vývoj výsledky RadioProjektu, bude to organizace, která se nepohne. ČRo se jen vrací do reálných čísel a takto bude balancovat vždy. Konkurovat komerčním stanicím nikdy nemůže už z toho důvodu, že Radiožurnál je snaha o dokonalost. Výsledkem je kočkopes.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .