Pýcha: RRTV překonala veškeré mé představy o tom, co si může dovolit

Soud již podruhé zrušil udělení vysílací licence Radiu nový Preston společnosti M-Publicity. Po loňském rozsudku ovšem rádio, které se tehdy jmenovalo Sázava, s ukončením vysílání nespěchalo. Co tentokrát? Jak zareaguje RRTV?

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Před měsícem RadioTV zveřejnilo článek Soud opět zrušil licenci Radia nový Preston, který popisoval vítězné soudní tažení společnosti City Multimedia proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci neoprávněného udělení licence Radia nový Preston společnosti M-Publicity.

Tímto rozsudkem z 22.10. 2004 se zrušuje rozhodnutí RRTV o opětovném udělení licence vydané dne 7.4 2004 ve výroku I. a v bodě 3 výroku II, čímž licence společnosti M-Publicity pozbývá platnosti. Vzhledem k tomu, že většina účastníků řízení již rozsudek oficiálně převzala, mělo se obecně za to, že toto soudní rozhodnutí již nabylo právní moci. Zatím se tak ovšem nestalo. „Rozsudek sp.zn. 10 Ca 114/2004 ze dne 22. října 2004 dosud nebyl Radě doručen – a nebyl dosud, dodnes do 11:45, doručen ani právnímu zástupci Rady. Nemohl tedy nabýt právní moci (té nabývá dnem doručení),“ řekl RadioTV mluvčí RRTV Pavel Barák.

Přesto jsme oslovili všechny účastníky řízení (RRTV, Joe Media s.r.o., Frekvence 1 a.s., Country Radio s.r.o., M-Publicity s.r.o. a žalující City Multimedia s.r.o.), aby se k celé kauze vyjádřili. Dnes přinášíme rozhovor s jednatelem Joe Media Miroslavem Pýchou, názory dalších účastníků přineseme ve dnech následujících.

Městský soud v Praze v říjnu již podruhé zrušil udělení vysílací licence Radiu nový Preston společnosti M-Publicity. Po loňském rozsudku ovšem rádio, které se tehdy jmenovalo Sázava, s ukončením vysílání nespěchalo…
V říjnu loňského roku byla situace obdobná, soud zrušil rozhodnutí o udělení licence a licence tudíž pozbyla platnost. V tomto případě však M-Publicity nebyla
účastníkem řízení a neměla možnost oficiálně se o rozsudku vůbec dozvědět – tedy jinými slovy tehdy jednala v dobré víře a „vysílala“.

Rada RRTV tehdy obdržela usnesení soudu a odeslala M-Publicity informaci ve formě dopisu, že licence pozbyla platnosti a zároveň vyzvala M-Publicity k ukončení vysílání. Paradoxní na této situaci bylo, že M-Publicity několikrát informovala Radu o tom, že nevysílá, ale že vysílá Autocentrum Šternberk a tudíž nemůže ani vysílání ukončit. Rada naprosto ignorovala asi sedm urgentních dopisů v této věci od M-Publicity a toliko korespondovala jen s Autocentrem, ačkoliv tato firma nebyla ani držitelem licence ani účastníkem řízení.

Je to sice starý příběh, ale v souvislosti s nepochopitelným počínáním Rady to připomínám, neboť není zřejmé co dnes Rada podnikne.

 

A co tentokrát? Měla by M-Publicity sama okamžitě vypnout vysílání Radia nový Preston, když byla v zastoupení panem Laštovkou účastníkem soudního řízení, a má tudíž rozsudek k dispozici?
Dnes je situace odlišná jen v tom, že M-Publicity byla přímo účastníkem řízení – pokud tedy lze pana Petra Laštovku (provozní ředitel Rádia nový Preston – pozn. redakce) – považovat za legitimního zástupce M-Publicity) a tudíž si rozsudek vyslechla přímo na místě u soudu (jeho ústní vyhlášení) a najisto tedy dnes již má relevantní informaci o tom, že licence pozbyla platnost. Aktuální vysílání nemá tedy žádnou právní oporu a je tudíž nelegální.

Odpověď tedy zní – M-Publicity měla okamžitě vypnout vysílání, dle mého názoru se tak mělo stát v pátek 19.11. 2004. Aktuální vysílání na frekvenci 89,3 je nelegálním a nemá žádný právní fundus.

Ale: Stejně tak jako vloni nevysílala M-Publicity ale Autocentrum Šternberk, tak ani dnes nevysílá M-Publicity
ale nějaké podivné uskupení řízené Radimem Pařízkem s těžko
identifikovatelným pozadím. Dle včerejší informace, kterou jsem získal od správce podniku M-Publicity pana JUDr. Švarce, ten vyzval Petra Laštovku k ukončení vysílání, avšak zatím bezúspěšně. Tato skupina se všemožně snaží se vyhýbat svým závazkům.

Jak hodnotíte chování chování RRTV, která přes veškeré známé skutečnosti o sporech ve společnosti M-Publicity již jednou nerespektovala rozhodnutí soudu a znovu této společnosti udělila licenci?
Pokud jde o postup Rady RRTV, řekl bych slušně řečeno, že RRTV překonala veškeré mé představy o tom, co si může dovolit a jak se může chovat státní orgán – vyslovil jsem v této věci podezření, že se domnívám, že by dokonce
mohlo docházet ze strany Rady k napomáhání trestné činnosti lidí okolo pana Radima Pařízka (ředitel sítě rádií Hey – pozn. redakce). Rada nepochopitelně též ve svých vyjádřeních u soudu vědomě uváděla nepravdivé argumenty a tvrzení.

Jak vy osobně vnímáte tento rozsudek? Myslíte, že změní něco do budoucna?
Tento rozsudek se mi velmi zamlouvá v tom smyslu, že ukládá Radě OBECNĚ povinnost smyslupně svá rozhodnutí odůvodňovat, a to jak ve výroku kladném (o udělení licence) tak i záporném – o zamítnutí ostatních žadatelů.

Toto byl i jeden z mých hlavních argumentů v žalobě mé společnosti JOE Media, když jsem uvedl, že Rada má vyhotoveno jedno rozhodnutí o udělení licence, které používá pro všechna svá rozhodnutí, když její odůvodnění je vždy stejné a zesturčněně vždy zní: „Uspěvší žadatel naplnil kritéria daná zákonem ve větší míře, než tomu bylo u ostatních žadatelů….“ a odůvodnění k zamítnutí bylo vždy jen ve smzslu- „Dali jsme to jinému a tak jsme to nemohli dát Vám…“

To by se snad již mělo po tomto rozsudku mělo už změnit, neboť soud velmi jasně stanovuje Radě, jak by to příště mělo vypadat. Jestli se tím bude ovšem Rada řídit, to opravdu nedokážu posoudit.

Co byste s touto frekvencí udělal? Jakému rádiu byste ji přidělil, pokud si odmyslíte typickou odpověď každého broadcastera, že byste ji měli dostat právě Vy?
Rada již několikráte vyslovila názor, že by mělo na této frekvenci být regionální rádio a několikráte to odůvodnila, včetně toho, jaký program a formát by to měl být. Myslím si, že by se Rada alespoň v tomto názoru neměla do budoucna odchýlit. Já osobně bych 89,3 určitě nedal nikomu na dokrytí – hlavně né celoplošným stanicím, protože by to bylo „zabití“ jednoho z posledních celkem slušných kmitočtů. Myslím si, že rádio pro střední Čechy by tady mělo být, že by bylo škoda tuto myšlenku opustit, a to jako rádio samostatné, i když pochopitelně obchodně i jinak spolupracující s některou silnou „rozhlasovou skupinou“.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: ,