Postup při žádání o vysílací licenci na FM rádio. Jak funguje proces udělení licence?

Právně, časově i ekonomicky nejsložitější je, když chcete vysílat přes klasické VKV vysílače. Pro tento typ vysílání potřebujete vhodnou frekvenci, vysílač, vysílací licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a povolení od Českého telekomunikačního úřadu.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Vysílání v FM pásmu podléhá licenčnímu řízení

Je potřeba zdůraznit, že na FM licenci neexistuje právní nárok, jelikož kmitočtové spektrum je omezené. Na případné volné frekvence se uplatňuje výběrové řízení, kde se může ucházet kdokoliv – včetně vaší potenciální konkurence.

K tomu, abyste se vůbec mohli ucházet o FM vysílání, musíte sledovat probíhající a nastávající výběrová řízení – zda se v nich případně vyskytuje volná frekvence v lokalitě, kde byste mohli působit. Případně si můžete zadat vyhledání (koordinaci) vhodné frekvence v určitém regionu. Pochopitelně, ve svých plánech musíte zohlednit i vhodný pozemek, kde umístíte vysílač. Následně, pokud tento proces skončí úspěchem, může se vámi nalezená frekvence zařadit do některého z výběrových řízení. Na konci celého procesu je udělení vysílací licence vítěznému subjektu na základě objektivních i subjektivních kritérií.

Od prvního nápadu k zahájení vysílání může uplynout několik let

Proces, který jsme popsali v předchozím odstavci, vypadá na první pohled jednoduše. Jenomže, samotné hledání vhodné frekvence, její následná koordinace, průběh výběrového řízení i následné udělení vysílací licence může trvat 1-2 roky. Ani případný zisk licence ale neznamená, že můžete ihned začít vysílat. Neúspěšní uchazeči mají možnost požádat soud o přezkoumání řízení, čímž se celý proces prodlouží a na konci dne se může opakovat.

Analogové rozhlasové vysílání (VKV/FM, střední vlny/AM)

Terestrické vysílání na velmi krátkých vlnách případně středních vlnách je nejrozšířenější platformou, přes kterou lze provozovat komerční rozhlasové vysílání. Pokud zakládáte nové rádio za účelem byznysu, je právě tato platforma nejvhodnější.

....

Jelikož na FM vysílací licenci neexistuje právní nárok, nemáte v průběhu celého procesu žádnou garanci, že licenci získáte. A to může mít v konečném důsledku velice negativní vliv na celý váš projekt a podnikatelský plán.

FM vysílání by nemělo být jediným cílem. Příklady úspěšných FM stanic, které začínaly na internetu

Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si pro začátek svého rozhlasového podnikání zvolili jiné platformy, které jsou právně dostupnější. Na českém FM trhu působí několik rozhlasových stanic, které původně začínaly jako internetové a až po několika letech přešly do klasického VKV éteru. Jako příklad poslouží plzeňské Rádio Samson, původně středočeské Rádio Sázava /dnes HEY Radio/, pražské taneční Dance radio nebo regionální Rádio Kroměříž.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .