Mírná úprava hudebního formátu Fajn rádií a Hitrádií

Vysílací rada v minulém týdnu schválila požadovanou mírnou úpravu hudebního formátu skupin Hitrádií a Fajnrádií. Hitrádia budou vysílat méně skladeb z dávné minulosti a Fajn rádia budou přinášet víc zahraniční produkce.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Fajn rádio nabídne větší porci muziky ze zahraničí

U stanic pod značkou Fajn dochází k úpravě podílu poměru české/slovenské a zahraniční hudby. Nově by tento podíl neměl klesnout pod 6 procent.

U Hitrádií spočívá změna ve vypuštění skladeb éry 80. let z hlavního hudebního proudu. Hitrádia se soustředí na rozmezí od 90. let až po současné hudební trendy. Skladby 80. let, případně starší se ve vysílání objeví sporadicky, případně ve speciálních hudebních pořadech.

Provozovatel tuto změnu odůvodnil tak, že posluchači Hitrádií v cílové skupině 20-45 let chtějí poslouchat novější skladby maximálně v rozmezí posledních zhruba 30 let.

Příliš dávné skladby posluchače nelákají, zjistil provozovatel v průzkumu

Skladby, které jsou starší, než je uvedené rozmezí, nenaplňují očekávání posluchačů, a stávají se pro ně tzv. tune out faktorem, to znamená, že posluchači mají kvůli takovým skladbám přeladit rádio.

Vysílací rada schválila i změnu vlastnických podílů v Hitrádiu Vysočina. Skupina Media Bohemia odkoupila zbylý podíl 30% od podnikatele Petra Dvořáka a nově bude vlastnit celou společnost provozující Hitrádio Vysočina.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .