AudioREPORT se ohlédnul za dokumenty, uspěly silné příběhy

Soutěžní přehlídka rozhlasové tvorby REPORT pro letošní rok už zná všechny své vítěze. V Jihlavě proběhlo na konci října klání o nejzdařilejší a nejoriginálnější publicistické pořady a rozhlasové dokumenty.

audioreport2018

AudioREPORT se stal součástí Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.Hlava, a tak i v letošním roce se členové Sdružení pro rozhlasovou tvorbu sešli, aby společně vyslechli nejlepší dokumentární a publicistické pořady uplynulého roku.

Dokumenty ČRo mají hodnotu a rozvíjí obzory

Činnost Sdružení pro rozhlasovou tvorbu sleduji už poměrně dlouhou dobu a snažím se i pravidelně účastnit akcí tohoto spolku. Musím osobně velmi ocenit směřování nejen REPORTů a BILANCE, ale obecně tvorbu Českého rozhlasu. Mnohem více než tomu bylo dříve se zapojují mladí, začínající tvůrci. Velký prostor dostává progresivní tvorba z vln Radia Wave. Navíc tato originální tvorba rozvíjí kritické myšlení, protože debatuje o aktuálních tématech a nabízí pohledy z různých úhlů.

Tímto děkuji za pozvání Marcele Benešové, Janě Odvárkové a Janě Bartošové. Je třeba ocenit velké úsilí při přípravě a zajištění hladkého průběhu celé akce.

Níže uvádíme tři nejúspěšnější dokumentární a publicistické příspěvky. Pro úplnost dodejme, že cenu ředitele za nejvyšší bodové ohodnocení si udržela Mária Pfeiferová s dokumentem Cesta za papežem.

Lucie Vyhnálková a Ivan Studený: Vaše naše divadlo

Rozhlasový dokument o inscenaci Naše násilí a vaše násilí v brněnské divadle Husa na provázku získal u přítomných posluchačů nejvíce bodů a stal se letošním vítězem. Autorka Lucie Vyhnálková pod dramaturgickým a režijním dohledem Ivana Studeného připravili pro Český rozhlas Plus pohled na inscenaci, která oblétla celou republiku.

Motivem pro vznik dokumentu byl náhodný střet skupiny studentů Výtvarné akademie v Mnichově s protestujícími. „Obraz žen a mužů v černých šatech s černými vlajkami protestujících při plném letním slunci na bezestinném náměstí Svobody nás nenechal jen tak projít okolo,“ popisuje Lucie Vyhnálková.

Dan Moravec: Matyáš a maminka

Druhé místo získal velmi silný příběh, jehož autorem je Dan Moravec. Pro ČRo Dvojka nabídnul setkání s Matyášem, ten již několik let nemůže vyjít ven ze svého bytu, jelikož trpí svalovou dystrofií. Diagnózu mu sdělili až v 19 letech. Dokument popisuje strastiplnou cestu za poznáním choroby.

Patrně emočně nejvíce vypjatým momentem byl rozhovor mezi autorem a Matyášem, společně se baví o touze zemřít.Ten totiž došel k tomu, že eutanazie není stále proveditelná, a jedinou možností je sebevražda. „Proto souhlasili s natáčením tak intimního tématu. Proto mi dovolili být s nimi, povídat si a ptát se. Aby lidé věděli, že mezi námi žijí tací, kteří (aspoň to tak cítí) nevidí jinou možnost než odejít. Pro dokumentaristu vzácný moment, pro člověka nesmírně obtížný,“ říká k dokumentu Dan Moravec.

Během třídenního poslechu zazněl také snímek „Berka se rozhodl zemřít„, autorka Martina Pouchlá v něm popisuje 48letého podnikatele, který si chystá vzít život. Důvodem je, že se nechce dožít stáří. Na festivalu Prix Bohemia Radio získal první místo.

Jiří Slavičínský: V mongolské stepi uprostřed léta

„V rozlehlé mongolské stepi, nedaleko hranic s Ruskem a Čínou, jsem potkal rodinu pastevce Čandrábala. Jeho stáda trpí zhoršující se kvalitou pastvin a v celé oblasti v důsledku klimatických změn ubývá srážek a zvětšuje se sucho. Mongolsko navíc stále častěji postihuje ničivý dzud. Když po vyprahlém létě přijde v zimě sníh a tuhý mráz, jde dobytku o život a pastevcům o živobytí,“ uvádí svůj dokument autor Jiří Slavičínský, jenž za svůj počin získal třetí místo.

Dokument vznikl u příležitosti série dokumentů z projektu Tři cesty za vodou, který vznikl ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a pod záštitou Evropské unie. Premiérově byl uveden na ČRo Dvojka.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .