Televizní asociace plánuje výzkum napříč různými médii

ato-asociace-televiznich-organizaci-651

Členové Asociace televizních organizací se shodli, že mají zájem rozvíjet na českém trhu crossmediální výzkum. Doposud se asociace zabývala výhradně elektronickým měřením sledovanosti televizí. Koncepce rozvoje bude přijata v prvním čtvrtletí 2015.

Asociace v tiskové zprávě zdůraznila že její členové mají zájem rozvíjet na českém trhu crossmediální výzkum. Valná hromada tento záměr podpořila a rozhodla o zřízení pracovní skupiny při metodologické komisi ATO, která má za úkol zpracovat do konce prvního čtvrtletí 2015 Koncepci budoucího rozvoje crossmediálního výzkumu. V pracovní skupině budou zastoupeni zástupci mediálního trhu, výzkumníci i reklamní zadavatelé.

Z pohledu asociace není nutné začínat na zelené louce a zkoumat okamžitě všechny mediatypy současně, daleko efektivnější a pro trh přínosnější je zaměřit se v této době na platformy s možným propojením. Plnohodnotné crossmediální měření napříč všemi mediatypy není v tuto chvíli pro mediální trh dosažitelné.

Na trhu panují značně rozdílné názory na budoucí cíle a možnosti takového projektu. V kontrastu k tomuto stavu existují dnes již reálné a konkrétní potřeby, které lze obsloužit využitím stávajících zdrojů, a to metodicky akceptovatelným způsobem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .