Televízne regióny – Roudnická televize

radiotv-archivSpoločnosť Roudnická televizní, s.r.o., pôsobí v severných Čechách už takmer štyri roky. Koncom roku 2000 ju založili traja podnikatelia – Petr Vancl, Luboš Matek a Jiří Jelen – s cieľom vytvoriť v Roudnici nad Labem nezávislý informačný kanál, ktorý by informoval o dianí v regióne. Vysielanie sa začalo krátko po udelení licencie v roku 2002 v mestských káblových rozvodoch spoločnosti FCA, a.s.. Televíziu môže sledovať približne 15 tisíc divákov v Roudnici a okolitých obciach.

Cesta k divákovi

Roudnická televize vysiela pod značkou RTV. V prvých mesiacoch existencie pôsobila v priestoroch učňovského strediska, odkiaľ sa koncom roku 2003 presťahovala do novej budovy tamojšieho Zimného štadiónu. Štúdiová technika prešla modernizáciou a firma sprevádzkovala pozemný vysielač v satelitnom pásme, cez ktorý sa prenáša signál do káblových rozvodov. Vysielanie je možné prijímať prostredníctvom káblovky, ale aj individuálne cez analógový satelitný prijímač. Signál sa dá zachytiť pri priamej viditeľnosti do vzdialenosti 6 km, dostupnosť však závisí od veľkosti parabolickej antény.

Posledné dva roky priniesli významný vývoj aj v programovej štruktúre. Televízia vysiela nepretržite sériu reportáži a krátkych dokumentov, ktoré sú pravidelne aktualizované. Program je rozdelený na tri základné bloky. Denný blok medzi šiestou ráno a ôsmou večer obsahuje najnovšie aktuality z regiónu. Večerný a nočný blok prináša reportáže z archívu, ktoré sa zaraďujú do vysielania aj na základe priania divákov.

Personálne obsadenie

Na výrobe programu sa podieľajú prevažne dvaja ľudia – väčšinu reportáži nakrúca redaktorka Věra Maděrová v spolupráci s kameramanom a strihačom Karlom Kubešom. Ten zároveň pôsobí aj ako konateľ spoločnosti. Okrem vlastných príspevkov prináša RTV aj reportáže okolitých televíznych spoločností a spolupracuje s ústeckou terestriálnou TV Lyra.

Okrem obrazového vysielania zabezpečuje redakčný štáb aj prevádzku teletextu, ktorý je významnou alternatívou k vysielaniu videotextu. Podľa dostupných informácií pôsobí televízia samostatne bez podpory mestskej samosprávy. Prijmy tvoria výlučne produkčné služby a financie získané z inzercie.

Úroveň reportáží

Samotné vysielanie je v porovnaní s ostatnými recenzovanými televíziami pomerne atypické. Reportáže sú koncipované ako samostatné relácie. Majú obrazový úvod a záver s titulkami, minutáž sa pohybuje v priemere od 6 do 12 minút. Všetky príspevky, ktoré stanica zverejnila na internetovej stránke, sa vyznačovali rovnakým scenárom. Každá reportáž začína krátkym titulkom a zvučkou v podobe ilustračných obrázkov podfarbených inštrumentálnou hudbou. Relácie sú bez zahlásenia, prípadne sa zahlásenie uskutočňuje len v rámci úvodného stand-upu. Obsahom reportáží sú rozhovory s protagonistami na určitú tému prekladané ilustračnými zábermi.

Citeľne absentuje načítavanie materiálu v štúdiu, kvôli čomu sa vyskytujú kontextové chyby. Napríklad, na úvod reportáže zo ženského hokejového zápasu sa redaktor pýta hosťa na spokojnosť s výsledkom zápasu bez toho, aby spomenul samotný výsledok. Divák sa v úvode reportáže nedozvie ani aká bola hra, pričom hosť sa vyjadruje k jej úrovni. Všetky potrebné informácie zaznievajú až v priebehu rozhovoru, z čoho možno usudzovať, že televízia sa zameriava na sprostredkovanie rozhovorov a nie na klasicky poňaté reportáže.

Grafická aj technická podoba reportáží je na dobrej úrovni, reportážne celky sú robené veľmi dynamicky. Vyskytuje sa množstvo prestrihov, ilustračných záberov, každý príspevok má kvalitné zvukové a hudobné podfarbenie. Dlhšia minutáž umožňuje vyplniť pomerne široký časový priestor a keďže reportáže sú takmer úplne vytrhnuté z časového kontextu, je možné ich kedykoľvek reprízovať.

Vlastnícke pozadie a reklama

Predaj a vysielanie reklamy uskutočňuje RTV samostatne, ale aj v spolupráci s ústeckou TV Lyra, prostredníctvom ktorej sa fragmenty relácií dostanú k približne 150 tisíc divákom. Licencovanú firmu Roudnická televizní, s.r.o, v súčasnosti kontrolujú štyria vlastníci. Majoritným je Jan Plánička s podielom takmer 58%. Držiteľmi zvyšných podieľov sú traja spoločníci – konateľ Karel Kubeš, podnikateľ Rudolf Merkner a zakladateľ Petr Vancl.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: