Regionálne vysielanie – TV Morava a Info TVM

radiotv-archivRegionálna TV Morava je samostatnou terestriálnou stanicou v Olomouckém kraji. Svoj program šíri prostredníctvom 13 terestriálnych vysielačov, ktoré zdieľa s TV Prima. Signál môže prijímať približne 620 tisíc divákov. Obsahom vysielania je štandardné regionálne spravodajstvo doplnené publicistickým magazínom z mesta Olomouc, krajským a športovým magazínom. Vlastné vysielacie časy sú pomerne atypické, podobne ako pri ostatných regionálnych štúdiách. Olomoucský vysielateľ vstupuje do programu Primy každé ráno v čase 7.30 – 8.00 hod., podvečer od 18:44 do 18:55 a od 19.15 do 19.45. Cez víkendy je možné sledovať regionálny program len ráno.

Presun publicistickej tvorby do ranného vysielania je výsledkom koordinovaného postupu takmer všetkých regionálnych vysielateľov, ktorí zdieľajú frekvencie s TV Prima. V rannom čase beží na celoštátnom okruhu teleshoppingové vysielanie, podvečerný čas patrí self-promo magazínu Prima televize, a tak je práve v týchto oknách priestor na regionálne odpojováky. TV Morava využíva rannú polhodinu na dvojnásobnú reprízu krátkych správ a premiérovo vysiela magazínovú tvorbu. Napriek pomerne malému priestoru je moravský vysielateľ spokojný. „S vysielacími časmi, ktoré nám ponúkla Prima, sme veľmi spokojní. Sledovanosť ráno je pomerne dobrá a večer pred hlavným spravodajstvom je ideálny čas aj na regionálne vysielanie, takže zatiaľ nemáme dôvod to meniť,“ hovorí riaditeľka TV Morava Magdaléna Veselá.

Ranný program umožňuje zaradiť viac reklamy

Vysielanie v ranných hodinách je divácky menej príťažlivé, pre televíziu však má význam. „Platná licencia nám umožňuje vysielať 10% reklamy z celkového vysielacieho času. To znamená, že čím viac programu cez deň odvysielame, tým viac času môžeme využiť na reklamu. Ak by sme vysielali iba 10 minútové večerné spravodajstvo, mohli by sme k tomu zaradiť len jednu minútu reklamy, a to by nám nestačilo,“ hovorí Veselá. V pracovných dňoch produkuje TV Morava približne 70 minút programu. Sem patria ranné bloky, večerné správy a kulinársky magazín Prima vařečka. Túto reláciu koprodukujú regionálni vysielatelia spoločne s Primou. „Prima vařečku vysielame v čase od 19.15 do 19.45. V tomto čase sa do vysielania pripájame samostatne, program vysielame s našim logom a máme možnosť zaradiť regionálnu reklamu,“ dodáva Veselá.

Okrem Prima vařečky sa olomoucská televízia podieľa aj na celoštátnom Zpravodajskom deníku, do ktorého prispieva vlastnými reportážami. Podobné služby využíva aj verejnoprávna ČT, ktorá od TV Morava odoberá príspevky do regionálneho kaleidoskopu Toulavá kamera. Vlastné večerné spravodajstvo z Olomoucska pripravuje 5-členný redakčný štáb pod vedením šéfredaktora Radka Jolíka. Na výrobe programu sa podieľajú piati kameramani a dvaja technici. Náklady na vysielanie pokrývajú z menšej časti dotácie. Zvyšok zabezpečujú prijmy z produkčných služieb a najmä z reklamy, ktorú TV Morava predáva vo vlastnej réžii.

Druhý kanál – Info TVM

Okrem terestriálneho vysielania produkuje spoločnosť TV Morava, s.r.o., aj samostatný videotextový kanál Info TVM, ktorý vysiela v káblových rozvodoch a je dostupný pre 27 tisíc obyvateľov Olomouca. Obrazovka je predelená na textovú a obrazovú časť, kde je možné nepretržite sledovať miestne spravodajstvo a reklamné spoty doplnené komunálnymi textovými informáciami z rôznych oblastí. Medzi významné prvky patrí aj teletext, ktorý prináša informácie dostupné z vysielania a slúži ako prezentačná plocha pre inzerentov.

Blížiace sa digitálne vysielanie zatiaľ nebude znamenať výraznejšie zmeny v pôsobení TV Morava. Viacerí vysielatelia si od nej sľubujú väčší priestor pre regionálne bloky. Magdaléna Veselá si myslí, že menšie televízie budú naďalej potrebovať silnejších partnerov, aby mohli úspešne zvládnuť prechod na digitálne vysielanie: „Bude to veľmi bolestný proces pre celoplošné televízie, a pre regionálne obzvlášť. Pokiaľ regionálna televízia nebude dosť silná, aby ustála zvyšujúce sa investičné a technologické nároky, nemôže samostatne prežiť. V súčasnej situácii si neviem predstaviť, že by sme začali vysielať celodenne digitálne. Preto do budúcnosti považujem terajší stav za dostatočný – zatiaľ nemáme ambíciu na vlastný celodenný kanál, chceme pokračovať s odpájaným vysielaním v rámci väčšieho celku,“ hovorí Veselá.

„Chceme s Primou vysielať aj digitálne“

Licencia TV Morava je na Prime úplne nezávislá. Sú to práve regionálni vysielatelia, vďaka ktorým môže Prima pôsobiť celoplošne. Po rozbehu digitálneho vysielania sa vo frekvenčnom spektre vytvorí priestor pre viacero nových progamov, a tak odpadne dôvod na zdieľanie vysielačov. Prima sa zrejme bude snažiť „očistiť“ od regionálnych televízií, aby mohla divákom ponúknuť vlastný celodenný program. Riaditeľka TV Morava sa však problémov s licenciou zatiaľ neobáva. „Máme platnú licenciu do roku 2018, ktorá nám garantuje možnosť vysielať a vstupovať do programu Primy. Ak sa regulačný orgán rozhodne, že by sa to malo zmeniť, bude nám musieť ponúknuť náhradné riešenie. Lenže ani RRTV sa zatiaľ presne nevyjadrila, akým spôsobom by malo pokračovať pôsobenie regionálnych štúdií po nástupe digitalizácie. Zatiaľ nedokážeme povedať, čo bude ďalej, ale spoliehame sa na platné podmienky,“ uzatvára riaditeľka olomoucskej televízie Magdaléna Veselá.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: