Přechod na DVB-T2: Satelitní operátoři neuspěli s připomínkami, reagují na sporné body

Česká asociace satelitních operátorůČASO zareagovala na vypořádání svých připomínek k Technickému plánu přechodu. Ani jedna z připomínek asociace nebyla předkladatelem zcela akceptována, což mělo za následek adresování dalšího dopisu s komentářem k vzniklé situaci.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Asociace chce poškodit terestrickou platformu, píše ministerstvo

Ve svém dopise asociace odmítá nařčení předkladatele, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu, které v oficiálním dokumentu asociaci obvinilo ze snah o poškození terestrické vysílací platformy.

Předkladatel zamítl prakticky všechny připomínky této asociace, z nichž mnohé označil za účelové. Asociace ČASO zareagovala komentářem k jednotlivým sporným bodům, přičemž žádá, aby tyto komentáře byly součástí finálního vypořádání.

Pokud si odmyslíme ostrý tón argumentace z obou stran, v dopise ČASO, jehož znění má redakce RadioTV.cz k dispozici, je několik bodů, které stojí za pozornost.

ČASO píše státu: Počkejte na stanovisko Evropské komise

Především asociace trvá na svém závěru, aby vláda počkala s přijetím Technického plánu přechodu, který měl být schválen do konce června. ČASO zdůrazňuje, že s podobným krokem by se mělo vyčkat na výsledek notifikačního řízení, které má proběhnout na úrovni Evropské komise. To je ale zatím ve fázi prenotifikačních jednání. Momentálně tedy probíhá shromáždění faktů a argumentů. Samotné notifikační řízení ještě nebylo zahájeno.

V tomto řízení jde mimo jiné o posouzení kompenzací nákladů operátorům digitálních sítí v období přechodu na DVB-T2. Jelikož se v tomto případě může jednat o veřejnou podporu, satelitáři žádají, aby stát vyčkal na stanovisko komise. Případné zamítavé stanovisko Evropské komise by totiž mohlo způsobit značné problémy směrem k dotčeným soukromým subjektům.

To může vést ke vzniku soudních sporů, popř. mezinárodních arbitráží vedených proti ČR ze strany zahraničních majitelů oprávněných osob,“ píše ČASO a přichází k závěru, že přijetí Technického plánu přechodu „je v aktuálním legislativním rámci mimořádně rizikový krok, který by ČR neměla před dokončením notifikace učinit.

ČASO chce garanci, že veřejná podpora nebude využita pro spuštění terestrické placené televize

V dalších bodech se opakují některé předchozí připomínky, které satelitní asociace vznesla už předtím. Vadí jí zejména několikaletý souběžný provoz sítí ve dvou standardech (DVB-T a DVB-T2), který je podle tvrzení tohoto dokumentu „v rámci EU naprosto výjimečný“ a zvyšuje náklady celého procesu.

Asociace rovněž rozporuje to, zda bude nová DVB-T2 platforma provozována výhradně jako bezplatná. Tato obava nezaznívá poprvé, veřejně jí prezentovala před dvěma lety i Česká asociace elektronických komunikacíČAEK sdružující mj. kabelové a IPTV operátory. Asociace ČAEK tehdy žádala legislativní zakotvení bezplatného příjmu televizních programů prostřednictvím DVB-T2.

Je zřejmé, že největší televizní skupiny budou i nadále poskytovat svůj obsah divákům zdarma, alespoň v nižším rozlišení obrazu. Podle ČASO se stát ovšem nesnaží nijak zajistit, že případná veřejná podpora nebude využita pro spuštění služeb placené televize.

Operátoři DVB-T2 sítí budou mít k dispozici větší kapacitu

Zda operátoři DVB-T2 multiplexů skutečně využijí své sítě i pro placené služby, to ukáže až budoucnost. Jisté je, že použití kodeku HEVC umožní šířit mnohem více programů v nižším rozlišení. Vznikne prostor i pro více stanic v HD rozlišení. Ze strany největších komerčních televizí pak přirozeně vznikne i poptávka po zařazení placených stanic do multiplexů.

Zástupci Novy s Primou na nedávné konferenci DIGIMEDIA shodně deklarovali svůj zájem šířit v terestrické platformě i placené programy. To se týká především verzí ve vysokém rozlišení. Vyšší kapacita terestrické platformy nicméně vytvoří prostor i pro čistě placené programy. Vše pak závisí od dohody televizí s operátory sítí.

Náklady a výnosy přechodu na DVB-T2

Dalším sporným bodem v argumentační přestřelce mezi satelitní asociací a státem jsou celkové výdaje a ušlé výnosy veřejných rozpočtů souvisejících s přechodem na DVB-T2. Zjednodušeně řečeno není příliš jasné, kolik stát na celém procesu vydělá, případně ztratí – a jaká bude výše případné veřejné podpory zúčastněným subjektům.

Dáváme Vám tímto na vědomí, že tento dopis bude postoupen Evropské komisi. Závěrem si dovolujeme vyjádřit ochotu prodiskutovat veškerá naše stanoviska a připomínky na jednání se zástupci Předkladatele,“ uzavírá v dopise sekretář ČASO Patrik Brom.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .