ČT přechází na producentský systém, zatím pouze ukázala jak nevybrat producenty

ct-logo-screenChceme do veřejnoprávní televize přilákat kvalitní producenty. Chceme je najít i mimo Českou televizi. Tak zněla ještě v listopadu 2011 prohlášení generálního ředitele ČT Petra Dvořáka o chystaných změnách a přechodu na producentský systém. Od okamžiku vypsání výběrového řízení ale celou změnu doprovází nejasná vnitrofiremní komunikace, chaos a pochybnosti zdali chce ČT opravdu kvalitní producenty najít.

Producenti pouze z řad zaměstnanců ČT, nebo nešťastná formulace na webu?

Zavedení producentského systému má být jedním ze základních kroků Petra Dvořáka ohledně změn systému fungování veřejnoprávní televize. Právě nově jmenovaní, tak zvaní Kreativní producenti, totiž měli uvést do praxe Dvořákovu představu o oddělení vysílání programu a jeho výroby. Na to, aby celý systém opravdu fungoval, by tedy bylo zapotřebí zapotřebí, aby Česká televize našla osmnáct (podle v současnosti předpokládaného počtu skupin už pouze třináct) producentů pro předpokládaných osmnáct Tvůrčích producentských skupin. Osmnáct silných osobností, které mají jasnou představu o televizní, potažmo filmové tvorbě, které se budou schopny oprostit od klientelismu, kterým je veřejnoprávní televize pověstná a které budou schopny naplnit myšlenku konkurenčních vztahů mezi tvůrčími skupinami, i komerční systém mezi sekcemi vysíláním programu a výrobou.

Popravdě, jde o koncepci mírně utopistickou, ale i utopistická koncepce by mohla mít šanci na alespoň částečnou realizaci. Jenže to by se pravidla nesměla začít měnit hned na samém začátku. Už podle podmínek výběrového řízení na pozice producentů, které vyhlásila Česká televize 12. ledna, totiž jakoby myšlenka na silné osobnosti pocházející z prostředí mimo televizi definitivně zapadla.
Díky velmi nešťastné formulaci podmínek výběrového řízení na webových stránkách České televize to dokonce v jednom okamžiku vypadalo, že ČT veřejně upřednostňuje současné zaměstnance televize. Na webových stránkách totiž byla k nalezení věta: „Výběrové řízení je otevřeno i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti s tím, že se při jmenování Kreativního producenta bude preferován jeho zaměstnanecký poměr v ČT.“

ct-vyberove-rizeni-producenti-screen-19.1.2012 ct-vyberove-rizeni-producenti-screen-ver-30.1.2012

Vlevo inkriminovaná věta na webu České televize tak jak vypadala 19.1.2012, vpravo stejná stránka o dva týdny později.

Odhlédneme-li od překlepů, potom byla věta sestavena tak nešťastně jako by říkala jediné. Odborníci mimo ČT v zásadě nemají šanci a veškerá prohlášení z konce minulého roku o „přilákání tvůrčích osobností“ jsou zapomenuta.  Podle vyjádření tiskové mluvčí ČT Michaely Fričové tomu sice tak není a cituji, „Znamená to pouze, že budeme preferovat, aby vítězný kandidát pracoval pro Českou televizi na základě zaměstnanecké smlouvy„. Jenže to by myšlence vzniku silných Kreativních producentů nesměla bránit jiná z pravidel vyhlášeného výběrového řízení.

Podle vyhlášených podmínek by totiž musel zájemce o pozici kreativního producenta za necelý měsíc vypracovat materiál rovnající se projektu kandidáta na generálního ředitele ČT a to při pracovním vytížení těch opravdu silných osobností tuzemské filmařské a televizní scény není reálné. Nastavení podmínek tak svádí k myšlence, že cílem výběrového řízení není vybrat osobnosti nové, ale udržet status quo a de facto pouze přejmenovat v současnosti obsazené pozice. Podle neoficiálních hlasů z vnitřku ČT jsou prý dokonce posty Kreativních producentů už předem obsazeny. Z pochopitelných důvodů však nelze pravdivost podobných tvrzení ověřit.

ct-vyberove-rizeni-producenti-screen2 ct-vyberove-rizeni-producenti-screen3 ct-vyberove-rizeni-producenti-screen4

Prohlédněte si podmínky a časový plán, který musí zájemci o pozici Kreativního producenta splnit.

Náboženství kreativitu nepotřebuje

Vše, co jsem až doposud jmenoval, může spadat do kategorie drobných organizačních kixů, nedoladěnosti nového systému a komunikačních šumů. Stejně tak ale může jít o první signál, že Petr Dvořák nechá Českou televizi daleko víc uzavřenou vlivům zvenčí. Podle některých informací zevnitř ČT  a zde opět vstupujeme na půdu informací neoficiálních – se reálný systém výběru nových pořadů, který by měl letos začít pomalu fungovat, značně liší od budovaného producentského systému a není vlastně vůbec jasné, jakou roli by Kreativní producenti měli v celém systému hrát. Namísto polokomerčního principu mezi výrobou a vysíláním programu by v něm měla hrát prim programová rada, jejímž důležitým článkem s právem veta bude sám generální ředitel Petr Dvořák.

Tyto prosakující informace tak mohou opět svědčit o dvou věcech. Buď o velmi chaotickém postupu při uvádění nového systému do praxe, kdy původní koncept bere za své rychlostí blesku, nebo o velmi špatné komunikaci mezi vedením a zaměstnanci televize, kterým nikdo nedokázal vysvětlit, jakou roli vlastně budou Kreativní producenti v systému výroby pořadů hrát.  O nejasnostech kolem budování producentského systému a o pozvolném rozpadu původní koncepce svědčí ale ještě jedna věc. Zatím co původně měl být počet Tvůrčích producentských skupin kolem osmnácti, podle informací na webových stránkách ČT se výběr Kreativních producentů nyní týká pouze třinácti tvůrčích skupin, přičemž z výběrového řízení jsou předem vyřazeny tvůrčí skupiny pro dětskou tvorbu a náboženství.

Podle mluvčí Michaely Fričové je vyjímka pro dětskou a náboženskou tvorbu dána v prvním případě přípravou dětského kanálu, ve druhém pak specifičností. „Náboženská tvorba je zcela specifickou záležitostí, jedná se o kombinaci redakčního a dramaturgického centra, garantem bude i nadále studio Brno. Dětská tvorba je vázána na výsledky studie proveditelnosti a výsledky projektu dětského kanálu, na nichž v tuto chvíli pracujeme,“ upřesnila Fričová pro RadioTV.

Jestliže u dětských pořadů jsem toto zdůvodnění schopen pochopit, potom u náboženské tvorby mé pochopení zamrzá. Aniž bych se chtěl dotknout tvůrců náboženských pořadů, tak tento segment považuji dlouhodobě za mírně řečeno stagnující. Pokud by nějaké skupině pořadů prospěl kreativní producent, možná by stačil kreativní kdokoli, potom jsou to pořady náboženské.

S výběrem kreativních producentů mají pomoci odborné komise

Mírné nejasnosti dlouho panovaly i nad sestavením komisí, které mají mít výběr Kreativních producentů na starosti.  Komise by, podle původní koncepce, měly být mimo jiné tvořeny i zástupci odborné veřejnosti a profesních organizací jakou je například Filmový a televizní svaz (FITES). Jenže i když mělt být komise jmenovány už začátkem února, tak nezávislé profesních Česká televize oslovila s  konkrétní informací až 19. ledna. Nechci profesní organizace podceňovat, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že žádná organizace fungující na principu občanského sdružení nepatří mezi nejpružnější a nutnost velmi rychlé volby může mít za následek místo kritéria odbornosti kritérium, které bychom mohli nazvat „kdo má zrovna čas a chuť“. Takový start by si nezasloužil ani systém výběru popelářů, natož Kreativních producentů.

Autor článku:

Komentáře (2)

    1. juko

      Právě dnes se tak stalo. Přinášíme kompletní seznam členů výběrových komisí na titulce webu.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .