Asociace televizních organizací bude od února zveřejňovat i odloženou sledovanost pořadů

Pokud si divák určitý pořad nahraje nebo shlédne v rámci oficiálně přístupného archivu pořadů, do celkové sledovanosti daného pořadu se v rámci premiéry oficiálně nepočítá. To se od února změní a peoplemetry budou reflektovat už i tzv. „odloženou sledovanost“ pořadů.

Ilustrační foto - fotobanka Shutterstock

Ilustrační foto – fotobanka Shutterstock

V prvním roce se bude zohledňovat pouze odložená sledovanost z dne premiéry

Od 1. února 2016 bude odložená televizní sledovanost „nultého“ dne součástí oficiální televizní měny zajišťované společností Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací. Změna se týká všech veřejných výstupů sledovanosti i obchodování s televizní reklamou. Jde zatím o část celkové odložené televizní sledovanosti, měřené v českém peoplemetrovém projektu od roku 2013.

Odložená sledovanost se bude označovat i jako „nultý den“ a bude zaveden pojem VOSDAL, který v angličtině znamená Viewed On Same Day As Live – tedy zhlédnutí pořadu na televizoru ještě v ten samý den, kdy byl živě vysílán.

Informace o odložené sledovanosti, a to až 7 dní po živém vysílání pořadu, měří peoplemetrový projekt už od ledna 2013. Až nyní budou tato data zahrnuta do oficiální měny používané pro veřejné výstupy projektu a pro mediální plánování a nákup reklamního prostoru.

Od roku 2017 se zahrne odložená sledovanost i v rámci jednoho týdne

VOSDAL nyní v ČR představuje přibližně polovinu z objemu celkové naměřené odložené sledovanosti a má tu výhodu, že je uživatelům dat k dispozici hned druhý den ráno spolu s živou sledovaností. Nejpozději od začátku roku 2017 plánuje asociace zahrnout do oficiální měny veškerou odloženou sledovanost realizovanou v horizontu 7 dní po živém vysílání.

Sledování televizních pořadů později než v době jejich živého vysílání se s rostoucí úrovní televizní vybavenosti českých domácností a rostoucí nabídkou služeb televizních archivů těší čím dál větší oblibě. V poměru k živé televizní sledovanosti představuje aktuálně v České republice odložená televizní sledovanost zhruba 1.8 %. Srovnatelně hodnoty byly naměřeny v Německu, Francii, Itálii či Španělsku. V rámci Velké Británie, USA či Skandinávie však dosahuje tento poměr již dnes 5 až 15 %.

Odložená sledovanost zahrnuje uživatelem nahrané pořady i tituly z archivu

Pořady lze sledovat „odloženě“ několika mnoha různými způsoby, například použitím funkce timeshift, „ručním“ nahráním a přehráním pořadu, použitím chytrého televizoru k přístupu do TV archivu a v neposlední řadě využitím služby TV archivu od IPTV či kabelového operátora. Z hlediska žánrů jsou logicky méně odloženě sledované zpravodajské pořady a sportovní přenosy, naopak nejvíce odloženě sledované jsou seriály, filmy či oblíbené zábavné pořady.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .