RRTV udělovala licence, nelíbí se jí Rychlé TN a odkazy na tn.cz

radiotv-archiv77Provozovateli CET 21 prodloužila „platnosti licence č. 001/1993 k celoplošnému zemskému analogovému a digitálnímu televiznímu vysílání programu Nova, v části opravňující k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání, o dobu 8 let, tj. do 30. ledna 2025“. Společnost HELP FILM, s.r.o. dostala licenci k provozování televizního vysílání programu Lady Box a Action Box. Licence se netýká jen České republiky, platná je také pro Slovensko, Maďarsko a Polsko, provozovatel již nyní zprostředkovává například známý kanál FilmBox. HELP Film pak dle RRTV nezařazoval do některých svých programů (FilmBOX Extra či Nostalgia) pořady se skrytými titulky, navíc nezařadila některé pořady, které mají být součástí programu. Společnosti Jetix Europe Channels pak může dalších 12 let vysílat program JETIX.

Společnosti IKO Cable byla odejmuta licence k šíření programu Film+, do stanovené lhůty 360 dnů nezačala program vysílat. Platnost licence pak vypršela také programu APATYKA. TradeTec byla registrována jako provozovatel převzatého televizního vysílání, v jeho programové nabídce se objeví české programy jako CS Film, Filmbox a další, nechybí ani Česká televize.

HBO může nově podnikat v následujících odvětví: „-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona; -činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.“ Došlo totiž ke změně zakládací listiny. Současně bylo vydání HBO několik upozornění na hrubá slova a možné ohrožení mládeže (například za film Polibte nevěstu).

Zajímavým bodem bylo upozornění televizi Nova, že dne 19.ledna odvysílala pořad „Rychlé Televizní noviny“ ve třech časech (16:26, 18:03, 18:49) a to v rozporu s licenčními podmínkami. S Novou bylo zahájeno hned několik správních řízení. Důvodem jsou odkazy na zpravodajský portál tn.cz, doslova Rada uvádí: „(Provozovatel) se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu.“ K tomuto stanovisku měli ale tři radní rozdílné stanovisko, konkrétně V.Žák, E.Kantůrková a F.Pejřil si myslí, že provozovatel může svůj program vysílat svobodně. „Regulátor by měl proto intervenovat pouze tam, kde je porušení zákona evidentní. V případě odkazů na webové servery provozovatelů tomu tak podle našeho názoru není. Nejde o reklamu, ale o podrobnější informační servis pro diváka, který je přístupný zdarma. Tyto odkazy používají TV stanice i v jiných zemích EU, kde platí stejné definice reklamy. Nemůže být přitom rozhodující, jestli odkaz na web pouze běží na obrazovce, což prý nemá reklamní charakter, zatímco výzva moderátora už ano.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .