RockZone 105,9 s transformační licencí. Které další stanice mohou ještě prodloužit platnost licence?

DOPLNĚNO – Pražské rádio RockZone 105,9 nedávno získalo tzv. transformační licenci, díky které může vysílat v FM pásmu až do října 2025. Podobným způsobem prodloužily platnost svých vysílacích oprávnění i další stanice.

radio-studio-ilust-naj-651

Poznámka: Článek jsme doplnili o další informace týkající se licencí jednotlivých rádií.

Většina dlouhodobě působících rádií už má transformační licenci

Transformační licence znamená, že se fakticky prodlouží platnost současné vysílací licence předmětného rádia až do podzimu roku 2025. Výměnou za to se její držitel zavazuje k přechodu na digitální rozhlasové vysílání. Termín 10. říjen 2025 je tím nejzazším. Teoreticky může k přechodu dojít i dřív, pokud tak rozhodne vláda.

Transformační licence se týká stanic, jejichž vysílací licence byla udělena před 1. červencem 2009. Stanice, jimž byla udělena licence po tomto datu, mohou požádat o klasické prodloužení licence. Platnost všech FM licencí ale končí nejpozději dnem 10. říjen 2025, jelikož po tomto datu se předpokládá přechod na digitální vysílání.

O transformační licence už požádala většina provozovatelů analogového rozhlasového vysílání. Přechod na digitální vysílání by tak měl být v ČR poměrně bezproblémový. Transformační licenci mají celoplošné stanice Impuls, Frekvence 1 i multiregionální sítě Evropa 2, Rádio BLANÍK, Fajn rádio, Hitrádio, Rock rádio, Country rádio, Rádio BEAT a další.

Lokální Rádio „R“ v obci Mokrá-Horákov u Brna nepožádalo o prodloužení licence

Naopak, o transformační licence doposud nepožádali provozovatelé některých menších nebo mladších rádií, jelikož jim ještě nevznikl nárok. Například COLOR Music Radio může požádat o transformační licenci na vysílače Praha a Brno až v červnu 2022. Jihomoravské Free radio může podat žádost v listopadu 2018. Momentálně tedy licence těchto stanic končí ještě před rokem 2025.

Dále jsou na trhu stanice Česká Kanada, HEY/Sázava nebo Samson, které nebudou žádat o „transformační licenci“, ale mohou požádat o jedno standardní prodloužení licence, jakmile se bude blížit konec platnosti.

Ve specifické situaci je Ing. František Krpenský, provozovatel místního Rádia „R“ v jihomoravské obci Mokrá-Horákov u Brna, jemuž platnost licence skončí za necelý rok – 29. září 2017. Ten měl rovněž nárok na jedno prodloužení licence. Podle dostupných informací o něj ale nepožádal. Pokud bude chtít pokračovat ve vysílání i po roce 2017, může si podat žádost o novou licenci k rozhlasovému vysílání.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .