RadioProjekt IV.Q 2009 – I.Q 2010: Rádio Impuls si zachovalo silnou moravskou základnu

poslech_denniANALÝZA DENNÍ POSLECHOVOSTI – Dnes si můžete přečíst analýzu z pohledu denní poslechovosti. Nejposlouchanějším rádiem v České republice zůstává i nadále Rádio Impuls, každý den jej naladí 941 tisíc posluchačů. Vyplývá to z průzkumu poslechovosti RadioProjekt IV.Q 2009 – I.Q 2010, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median.

V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let ve sledovaném období 1. října 2009 – 31. března 2010.

Všechna následující data udávají počet posluchačů v tisících, jedná se o týdenní ukazatel poslechovost. Analýzu denní poslechovosti pro vás připravujeme na další dny. V článku nejsou uvedena čísla z celostátního pohledu, ale seznámíme vás s výsledky v jednotlivých krajích České republiky. S celostátními výsledky se setkáte jen v úvodních odstavcích. Koncem tohoto týdne rovněž aktualizujeme tabulku poslechovosti.

Celostátní výsledky denní poslechovosti

Jedničkou trhu zůstává i přes silný pokles Rádio Impuls, denně si jej vybere k poslechu 941 tisíc, stanice tak pokračuje v sestupné tendenci poslechovosti, od minule ztrácí 90 tisíc posluchačů, meziročně pak dokonce odešlo 186 tisíc lidí. Na druhém místě je jen těsně Evropa 2 s výsledkem 887 tisíc, od minule spadla o 78 tisíc, meziročně o 71 tisíc. Frekvence 1 od minule klesla jen o 8 tisíc na 873 tisíce, ve srovnání s loňským rokem se výsledek zhoršil o 59 tisíc.

Jeden z největších meziročních propadů zaznamenal ČRo 1 – Radiožurnál, denně jej ladí 653 tisíce, od minula tak klesnul první okruh o 89 tisíc, meziročně dokonce o 166 tisíc. Ve srovnání s minulým období si z celoplošných stanic nejvíce polepšil ČRo 2 – Praha na 354 tisíc (zlepšení o 17 tisíc), ve srovnání s loňským rokem ale klesá o 59 tisíc. Od minule beze změny vychází ČRo 3 – Vltava (63 / 0 / -19), meziročně tratí 19 tisíc, následují ČRo 6 (30 / 0 / -1), Programová síť BBC (16 / -3 / -6), ČRo Rádio Česko (9 / +2 / 0), ČRo Leonardo (5 / +1 / -1), ČRo Radio Wave (3 / -1 / 0) a ČRo D-dur (1 / -1 / -2).

Jak vypadá situace v regionech? Rádio Blaník denně ladí 488 tisíc lidí, od minule spadlo o 33 tisíc, meziročně jen o 9 tisíc. S velkým odstupem následuje Rádio Čas, to denně ladí 231 tisíc (od minule -2, meziročně -15). S meziročním ziskem 4 tisíce na 194 tisíc vychází Country Radio, od minula ztratilo 11 tisíc.  Na dalších místech se umisťuje ČRo Brno (182 / -13 / -29), Rádio O.K. (163 / -18 / -29) obě velmi silně spadly jak s porovnáním s minulou vlnou, tak i v meziročních výsledcích. Poměrně stabilní výsledky vykazuje Rádio Beat (146 / -8 / -5).

Celoplošné výsledky zakončíme pohledem na rodiny rádií. Hitrádia v souhrnném počtu ladí denně 586 tisíc, od minula ztratila 24 tisíce, meziročně dokonce 107 tisíc. Následují Kiss Rádia (415 / -34 / +17), Fajn Rádio (211 / -5 / -10), Radio Hey! (108 / -6 / +7) a Rock Rádia (59 / -18 / -2).

Nyní se podívejme do 14 krajů v České republice. V textu neuvádíme všechna rádia daného regionu, prezentujeme především výrazné pohyby čísel. Kompletní výsledky právě z vašeho kraje získáte kliknutím na název jednotlivých krajů. Čísla udávají počet posluchačů, kteří danou stanici ladí.. V každém kraji kromě textové části najdete i speciální přílohy  ve formě PDF, které  nabízí kompletní výsledky.

Kraj Praha

Neochvějnou jedničkou zůstává Evropa 2, s výsledkem 125 tisíc je jedinou stanicí v regionu, která přesáhla hranici 100 tisíc, od minula však Evropa 2 ztrácí 14 tisíc, meziročně 9 tisíc. Na druhé pozici se umisťuje Country Rádio (99 / od minula -7 / meziročně +10), s ČRo 6 (15 / +4 / +10) posilovalo Country Rádio meziročně nejvíce, ČRo 6 meziročně získala třikrát více posluchačů. To ČRo 1 – Radiožurnál (92 / -16 / -33) přišlo o druhou pozici s aspirací na metu nejvyšší. Lítý boj svádí hned čtveřice dalších rádií.

S vzájemným odstupem jednoho tisíce se umisťují Rádio Impuls (68 / od minula -16 / meziročně -13), Rádio Blaník (67 / +3 / -9), ČRo 2 – Praha (66 / +9 / +5) a Frekvence 1 (65 / -13 / -6). Silný meziroční nárůst si připisuje Rádio Spin (14 / -2 / +7), naopak o polovinu posluchačů od loňského roku přišlou Oldies Rádio (11 / -5 / -11), ještě hůře je na tom Programová síť BBC (4 / -2 / -9).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v kraji Praha

Středočeský kraj

Ještě loni nebyl lídr v tomto kraji natolik zřejmý, Rádio Blaník však meziročně posílilo o 13 tisíc a nyní jej denně ladí 123 tisíce (od minula -2 tisíce).  Dvojkou je Evropa 2 (89 / -10 / -17). Velmi silné meziroční propady zažívají Rádio O.K. (9 / +4 / -16), Rádio Impuls (78 / -3 / -16) a ČRo 1 – Radiožurnál (67 / -1 / -18).

Od minula nejvíce posílilo Fajn Radio (43 / +9 / +3). Směrem vzhůru o 3 tisíce roste Rádio Beat (37 / +3 / -9), ovšem s meziročním propadem, opačné tendence vykazuje Kiss Delta (27 / -6 / +2). Stabilními výsledky se může pochlubit zejména Country Rádio (57 / 0 / +5).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti ve Středočeském kraji

Jihočeský kraj

Jihočeši od rádií odcházeli, až na Rádio Orlík (5 / od minule +1 / meziročně +3) žádná stanice od minulého výstupu nepřilákala žádné nové posluchače. Jediným kraj v Čechách, kterému Rádio Impuls vládne, je právě Jihočeský, zde jej denně ladí 73 tisíce, od minula přišel Impuls o 14 tisíc, meziročně nejvíce v kraji – 22 tisíce. Na paty mu šlape ČRo České Budějovice (70 / -12 / +2). I na dalších místech stanice padaly dolů – Hitrádio Faktor (66 / -12 / -16), Evropa 2 (47 / -14 / -20), Rádio Blaník (47 / -5 / -5), Frekvence 1 (42 / -7 / -17) a ČRo 1 – Radiožurnál (38 / -12 / -2).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku si polepšily Kiss Jižní Čechy (38 / -2 / +2), Rock Rádio Prácheň a Gold (21 / -3 / +3).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Jihočeském kraji

Plzeňský kraj

Ani zde se stanicím příliš nedařilo, lídrem zůstává Rádio Blaník (63 / -19 / -12), největší meziroční ztrátu zaznamenalo Hitrádio FM Plus (51 / -4 / -16) a druhou pozici přenechalo ČRo Plzeň (58 / -5 / -5). Zhoršení pozorujeme u Rock Rádia Šumava (27 / -9 / -4).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Plzeňském kraji

Karlovarský kraj

Těsné souboje v první polovině tabulky pokračují, Evropa 2 (41 / -10 / -3) se jen těsně udržela na prvním místě, meziročně se stejné výsledky podařilo udržet Rádiu Egrensis (40 / -6 / 0). Od minule si mírně polepšilo Hitrádio Dragon (30 / +1 / -8). Jak ve srovnání s minulým RadioProjektem, tak ve srovnání s výsledky minulého roku posiluje Rádio Beat (7 / +1 / +1).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Karlovarském kraji

Ústecký kraj

Společně se Středočeským krajem dosahuje svých nejlepších výsledků Rádio Blaník právě v Ústeckém kraji, bez problémů obhajuje zlato a meziročně přilákalo hned 13 tisíc posluchačů, což je bezkonkurenčně nejvíce, denně Rádio Blaník naladí 127 tisíce (od minule +2 / meziročně +13). Od minule si hodně polepšila Frekvence 1 (82 / +10 / +1) a předběhla sesterskou Evropu 2 (65 / -12 / +4), která jen těsně zůstává před Rádiem Impuls (63 / -6 / -16). Dramatický meziroční pád má na kontě Hitrádio FM (8 / -5 / -19). Prvními výsledky se může pochlubit i Gama Rádio, které si denně vybere k poslechu 6 tisíc.

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Ústeckém kraji

Liberecký kraj

Kraj se vzepřel trendům v ostatních krajích a většina stanic v kraji posilovala. Jedničkou je Evropa 2 s 68 tisíci, od minula si připsala 6 tisíc nových posluchačů, meziročně je na tom lépe o 7 tisíc. Dařilo se i Frekvenci 1 (45 / +5 / -1), horší výsledky má Rádio Contact Liberec (36 / -6 / -4).  Největší oslabení vykazuje ČRo 1 – Radiožurnál (35 / -15 / -6).

V kraji posilovalo Hitrádio FM Crystal (23 / +6 / +6), od minula i meziročně si shodně polepšil shodně o šest tisíc. Ve srovnání s loňským rokem zdvojnásobil svou posluchačskou obec ČRo Sever (17 / +4 / +9).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Libereckém kraji

Královéhradecký kraj

Lídrem v denní poslechovosti je na rozdíl od týdenní poslechovosti Rádio O.K., denně jej ladí 62 tisíce, od minula zlepšení o 2 tisíce, v meziročním srovnání zůstává na stejných číslech. Dvojkou je Rádio Černá Hora (60 / -2 / -10). Největší propad vykazuje Rádio Impuls (47 / -15 / -32), ještě před rokem jej přitom ladilo nejvíce posluchačů v regionu.

Vylepšené výsledky vykazuje Hitrádio Magic (40 / +5 / -7). Dvojnásobný počet posluchačů než loni má nyní na kontě Rádio Beat (14 / -1 / +7).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Královehradeckém kraji

Pardubický kraj

I přes velký propad vede Rádio O.K. (60 / -12 / -10). Kvůli největšímu propadu v meziročním srovnání, kleslo Rádio Impuls (50 / -8 / -14) na bronzovou pozici, když stříbro získala Frekvence 1 (51 / +1 / +4). Velmi potěšující výsledky získává i v Pardubickém kraji Rádio Beat (14 / +2 / +6).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Pardubickém kraji

Kraj Vysočina

Patrně nikoho nepřekvapí prvenství Hitrádia Vysočina (75 / -10 / -13), následované Rádiem Impuls (60 / +11 / +4), to přitom posilovalo suverénně nejvíce v kraji. Silný propad však tentokrát nastal u Rádia O.K. (22 / -13 / -3). Velmi vyrovnané výsledky v průběhu celého roku pozorujeme u regionálních stanic Českého rozhlasu, konkrétně ČRo Region Vysočina (28 / 0 / 0) a ČRo Brno (13 / 0 / -6).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Kraji Vysočina

Jihomoravský kraj

I přes výrazný pokles se jako jediné nad hranicí 100 tisíc drží Rádio Impuls (108 / -12 / -22), to již tradičně vévodí všem moravským regionům. Ve srovnání s uplynulý rokem bylo katapultováno vzhůru rádio Kiss Hády (93 / -8 / +17). V meziročním srovnání ještě silně poskočilo rádio Hey! Brno (31 / 0 / +10), nejlépe se dařilo Rádiu Čas a jeho country playlistu (25 / +1 / +19).

Stabilními výsledky se může pochlubit zejména Rádio Krokodýl (69 / -1 / -1). Mizivý zájem jeví posluchači o Rádio Proglas, to v meziročním srovnání spadlo o 13 tisíc a nyní jej poslouchá devět tisíc posluchačů. Spadlo i Rádio Dyje (13 / -2 / -6).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Jihomoravském kraji

Olomoucký kraj

Stupně vítězů přicházely o posluchače, jasným lídrem je Rádio Impuls, denně jej ladí 96 tisíc, od minula odešlo 6 tisíc, meziročně dokonce 25 tisíc. Propadala se i Evropa 2 (57 / -18 / -13), nedařilo se ani Frekvenci 1 (56 / -7 / -19). Alespoň zlepšení ve srovnání s minulou vlnou poslechovosti zaznamenal ČRo 1 – Radiožurnál (43 / +7 / -13).

Stabilní pozici udrželo Rádio Haná (41 / -1 / -1). Naprostá spokojenost může vládnout v Rádiu Rubi, to si nyní denně naladí 40 tisíc, od minula sice o jeden tisíc spadlo, ale v meziročním srovnání nalákalo Rádio Rubi hned 12 tisíc nových posluchačů.  Dařilo se i Fajn Rádiu Hity (14 / +2 / -4), ovšem propad o téměř dvě třetiny zastihnul Hitrádio Apollo (7 / -2 / -12) a dostává se tak na vůbec jedny z nejhorších hodnot v historii.

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Olomouckém kraji

Moravskoslezský kraj

Nevídaný úpadek zastihnul Rádio Čas, meziročně jej poslouchá o neuvěřitelných 47 tisíc lidí méně, situace využila Rádio Impuls (144 / +2 / +7) a Frekvence 1 (144 / +3 / +11), ještě před rokem mělo Rádio Čas náskok 40 tisíc, dnes jej ladí 129 tisíc, od minula odešlo sedm tisíc.

Spokojeno může být i Hitrádio Orion (99 / +4 / +3) a Evropa 2 (83 / +6 / +10), obě stanice opět posilovaly. Směrem dolů zamířila Kiss Morava (71 / -11 / -6), ČRo 1 – Radiožurnál (68 / -8 / -22), Rádio Helax (54 / -9 / -12) ale i ČRo 3 – Vltava (2 / – 4 /-7), která se ocitla na úplném dnu.

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti v Moravskoslezském kraji

Zlínský kraj

Neúprosný souboj o první pozici pokračuje, Rádio Impuls (61 / -10 / -17) a ČRo 1 – Radiožurnál (61 / -10 / -4) shodně od minule oslabila, Frekvence 1 (52 / +6 / -9) díky zlepšení výsledků opět přeskočila ČRo Brno (48 / -14 / 0). Vyrovnaně působí Rádio Čas (46 / +3/ +4), Rádio Zlín (53 / 0 / -3). V meziročním srovnání padalo silně i Kiss Publikum (23 / +3 / -16).

TABULKA KE STAŽENÍ: Výsledky poslechovosti ve Zlínském kraji

Autor článku:

Komentáře (17)

 1. Václav Kadlček

  Tleskám za obdivuhodný výkon Čro 2 Praha který v Královéhradeckém kraji předběhl kdysi lídra Čro 1 RŽ. Jen tak dál, i když je program čro 2 zmatený, přeci mi není tak odporný, některé pořady poslouchám rád. Konečně se projevuje, co mají posluchači rádi, a ne to čím je zaplněno FM pásmo. Tak co český rozhlase, už jste ztratili dost posluchačů na to, aby se začlo s revolucí, nebo to musí být úplná nula? Vás to vlastně tak netlačí, vy nemůžete zkrachovat jako Hey, že jo.

  1. Jose

   No a myslíš si, že jde doopravdy o obdivuhodný výkon Českého rozhlasu 2 Praha ? Já se osobně domnívám, že jde spíše, o absolutně příšerný výkon, Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. A posluchači, co odešli, z takto dopraseného, Českého rozhlasu 1 Radiožurnál, zcela jednoduše, přešli, na Český rozhlas 2 Praha, protože je pro ně snesitelnější a protože neměli, na jakou soukromou stanici, kam, přejít, viz. iniciativa:,,Nechceme přeladit, nemáme kam…“ Takže vzestup Českého rozhlasu 2 Praha, není způsoben, zcela žádným zlepšením jejich programu nebo nárůstem kvality. Ale naopak katastrofickým propadem Českého Rozhlasu 1. Jediné k čemu si může ČRo blahopřát je to, že ty posluchače neztratil zcela a zůstali věrni dál ČRo, jen mu přešli, z jedné stanice, která byla zprasena, na jinou, která zprasena, nebyla. To je vše, co se stalo. A vědělo se, že se to stane, už když Barbora Tachecí, začala Radiožurnál, prasit.

 2. Jose

  Ze soukromých stanic si ještě všimnu situace BEATU. Je zde nazván STABILNÍM, tedy ani výrazně NEUBYLO ani výrazně NEPŘIBYLO. Ovšem BEAT od té doby spustil nějaké nové vysílače, takže bych osobně očekával nárůst. Ale zda se tedy, že na FM bylo spustěno v ČR několik dalších stanic, které také hrají rockovou hudbu. Jako HANÁ SKY ROCK, GAMA RADIO, mírně se zlepšíl program ROCK RADIÍ, sjednotil se program HEY a zdá se tedy, že tato konkurence je cítit a nějaké posluchače to BEATU ubralo. Takže nové spuštěné vysílače mu stačily, tak akorát na to aby zaplácl tyto ztráty. Výrazně tedy neposílil a v konečném důsledku, stav tedy zůstal vyrovnaný. Což je sice dobře, ale škoda, že nedošlo k nárůstu. Jak je tedy vidět, konkurence, už se projevuje a znát je.

  1. Václav Kadlček

   V moravských regionech zatím Beat není uveden, v Jihomoravském bych tu¨šil, že se skovává pod jinými českými stanicemi, ty šli nahoru. Beat někde v čechách dokonce tochu spadl, nedivím se když hraje reklamy a podle názvu Beat si spíš představím artrock nebo rockenrol 70 tých let než metal, který se tam objevuje.

  2. Petr Kružík

   Musíte si uvědomit, že nové vysílače Beat spouštěl teprve nedávno. A zhruba rok trvá, než se výsledky do RP promítnou. To platí samo i pro Moravu, kde první bylo spuštěno Brno až před štědrým dnem 2009. V jiných českých stanicích se rozhodně neschovává, tyto čísla zde patří Free radiu. Beat zde zatím na hranici měřitelnosti – 4 tisíce týdně.
   Jukni na excel data na JIDXC – http://www.dxradio.cz/jidxc/poslech.htm
   V novinkách pak čti o spuštění Beatu v České Lípě na 107.8 FM :)

  3. Jose

   Tak já si myslím, že tak půl roku musí stačit už na nějaké výsledky. I když je fakt, že rok je jistější a přesnější. Viz. RŽ. kde ještě před půl rokem někteří jásali, hehehe, teď to dopadlo na plno a důvod k jásání na RŽ tedy rozhodně není… A je mi jané, že u Beatu je to tak čtvrt roku, tedy ani toho půl ne…Nic méně něco malinko poskočit mohlo… K těm hudebním stylům, prosím tě to jsi tedy doopravdy pomotal tvrdě, ale fest… Art Rock nemá zhola nic společného s Beatem nebo Big Beatem a to ani náhodou, to je styl, co se váže k 60.letům a jestli si ho chceš hodně vychutnat, pust si Oldies Radio. Zatím co Art Rock se stejně jako Hard Rock váže k 70.letům, tedy o dost později. No a pak přišel metal…Který se stal řekněme nejpopulárnější nebo nejkomerčnější odnoží rocku…Tedy tam už se mluví o 80.letech…No a Beat se orientuje na Classic Rock, takže by mělo jít dejme tomu o směs Hard Rocku, Art Rocku a 60.let… Ale on má trochu větší záběr a různě to přesahuje, tedy lze tam slyšet dobrý punk i alternativu i underground i folk a samozřejmě tedy i metal… Ale rozhodně to s ním nějak nepřehání až do té míry, že by mi to vadilo, což věř tomu, že když by mi to vadit začalo, tak, že bych se ozval… Podle mne jsou ty přesahy celkem rovnocené, možná indies a té nezavislé zcény by se mohlo přidat, ale není to tak hrozné i to je tam slyšet a nedávno bylo celkem dost…Takže beru zpět…Ne, myslím si že je to děláno velice dobře a že je to vyvážené…

  4. Jose

   Ještě k těm reklamám. Je sice pravda, že Radio 1 a Beat mají asi nejvyšší počet reklamy ve státě, ale taky hrají nejzajímavější hudební věci ve státě. A když na to přijde, kdo by si chtěl dávat reklamu na takový Impuls ? Je sice roztomilé, že si ho pustí nejvíce lidí ve státě. Ale na jak dlouho ? Na dobu 5 minut nežli tam zkončí zprávy a nastoupí jejich zcela neposlouchatelné pseudo hudba ? Beat má průměrnou dobu posluchu 4 hodiny ! Tak že Beat lidé opravdu poslouchají k vůli hudbě a ty reklamy doopravdy slyší. A ne jako u Impulsu a pod, které si možná pustí mnejvíce lidí, ale tak k snídani, nežli vypadnou do práce apod. Protože déle jak 15 minut to nikdo nevydrží poslouchat.

  5. Václav Kadlček

   No jo asi jsem ten Beat měl mylně spojen jen s undergroudem a progrockem a takovým tím charakteristickým zvukem 70. let. Oldiesradio na to sedí líp. TU reklamu na Beatu vidím jako limitér poslechovosti, proto klesl v některých regionech. Právě že Beat má delší denní poslechovost, ale ta reklama mu to krátí. Je Fakt že reklama na Impulsu musí být kvůli krátké poslechovosti co každou čtvrt hodinu, ale když jsem byl někde Impuls donucen poslouchat, tak mi ta reklama nevadila spíš mi vadilo to ostatní. I E2 se zhlediska reklam líp poslouchá, líp to odsípá nějak ty reklamy zapadnou. Na BEatu po zajímavé muzice posluchač každou cvíli narazí a dost těžko s z toh o dostává. Bohužel možná tím že na Beatu jsem do té muziky víc zaujat tak ten spot je nekonečný. Ale snad si na Beatu nemyslí že strop poslechovosti je jen půlhodina? To raději ať organizují reklamy na Beatu po vzoru Radia 1 nevím jestli jsou tam co hodinu, to stačí, tak se poslouchá Beat. A co třeba 50 minut bez reklam jako na Kiss Hády? Ale jak říkám zajímavou rockovou hudbu mi znepříjemňují i různé self promotion. Dopravní zprávy taky zdržujou ale jsou apoň kvalitní a užitečné. Dlouho jsem se držel na FM ale říkám že mě tímto Beat zklamal, poslouchám akorát Beatovou Klenotnici. Jinak ladím Helax, je tam hudba co jinde na Moravě není a 2 reklamy na Casino a prodejnu kol-to mi stačí.
   Mimochodem José nevěděl bys o nějakém progressivním artrockovém rádiu online? Dnes jsem si hrál Delicious Agony, jenomže je to až moc Jazzové. Progrock rádio vysílá přes live 365, který mi přestal jít kvůli registraci. Ještě jsem zkusil vybrat ze seznamu http://www.progarchives.com/ProgRadio.asp A http://www.progressiverockradio.net/ , ale jestli bys neměl nějakou svou specialitu?

  6. Jose

   Jednou se na nějaké čistě ART ROCKOVÉ narazil myslím, že to bylo tohle

   http://www.uk70sprogrock.com/progressiverock.htm

   stream live zde

   http://www.live365.com/cgi-bin/mini.cgi?membername=uk70sprogrock&caller=live365:Widget365

   teď jsem hodil tvůj pořadavek do GOOGLE a vyblilo to na mne ještě tohle

   http://www.live365.com/cgi-bin/mini.cgi?station_name=aroolaart&tm=6995

   při té příležitosti jsem objevil další zajímavou stránku, tedy tuhle

   http://radiotuna.com/

   kterou jsem do teď neznal, kde lze vyhrabat ještě asi 3 další

   No tak však ano, Beat měl původně 60. let víc, jenže po té, co změnilo
   Oldies Radio naposledy proglam a přešlo z 50.let tedy především čistého Rock And Rollu
   na 60.leta a 70.leta, což dělají a dobře. Tak Beat mu trochu uhnul z cesty a
   60.leta především, ubral a nasadil spíše 80.leta s metalem…
   Tedy trošku jim nechal prostor. Oldies Radio dnes hraje v Praze a Táboře.
   A ta 60.leta a 70.leta dělá fakt dobře a také ho počítám jako velmi závažnou konkurenci
   Beatu, možná významější, nežli všechna ta Hey a Rock Radia a Rock Max, dohromady
   i když má jen dva vysílače, ale je to fakt kvalitní Oldies radio a vědí, co dělají a jak
   a o čem mluví a rozumí tomu a fandí tomu i když nemají odborné pořady a mají dost vysokou rotaci,
   nejsou to žádní blbci.

  7. Václav Kadlček

   Dík za tip, jenže ten live 365 mě jel párkrát pak to chtělo registraci, kterou jsem uělal, ale po přihlášení to stejně nešlo. Radio tuna, tam jsem taky byl ale u každé stanice tuning failed. Radio oldies se docela dá, ale je tam míň prograsivity.

  8. Jose

   Nevím mě ta 365 hraje stále a nikam jsem se neregistroval,
   ale pouze v nízké kvalitě, vyšší kvalita je placená…
   Přes ten web RADIOTUNA
   jsem jich te´d pár skusil s ROCK AND ROLLEM
   A všechny běžely naprosto normálně..

   http://www.24-7rocknroll.com/
   nebo
   http://www.rockabillyradio.­net
   nebo
   http://www.baltimorepsychob­illy.com
   nebno
   http://phcradio.com
   zkusil jsem i jiné
   http://www.beyondthebeatgeneration.com/
   nebo
   http://www.sprecords.com.pl
   nebo
   http://www.techwebsound.com/
   nebo
   http://www.krautrock-world.com/
   a hrálo to všechno…

 3. Václav Kadlček

  Ano spíš to byl byl výkon Čro 1. Prostě je mi sympatické, že Čro 1 spadl pod Čro 2 to jsem si vždycky přál, o tom se mi v Zlíně může jen zdát, kde je čro 1 na mezi prvníma. Jen tak dál ať Čro 1 jde pod Vltavu, potom možná z něho udělají konečně Zpravodajství bez zabíjení času zbytečnou hudbou, tu není potřeba pouštět, stačí říct název skladby, to už zná každý nazpamnět, to si zazpívá každý sám a pokračovat dalšíma zprávama. No ono by bylo jednoduché udělat jednotlivé formáty čro, ale musí se pamatovat na to pro koho by vysílaly. Nechť se udělá z čro 1 jen mluvené zpravodajství, ale co pak budou poslouchat řidiči? Přesuňme dopravu na Čro 2 a Motožurnál ale nebude většině vadit rubrika rodinný lékař a pohádky? Asi ne když čro 2 je nad RŽ. Spíš bych řekl, posluchači čro 1 už dávno přešli na Ipulsy a F1, to byl krok vzad posunovat program čro směrem k Impulsům, když to teď všechno padá, konečně snad bude ta revoluce.

 4. Barka

  Vůbec si nemyslím , že Gama a Beat jde srovnávat. Beat má jinou strukturu, tedy
  hodně pořadů o rocku se slovem a neskutečné množství pitomé reklamy a výbornou hudbu.
  Gama více hraje, má méně reklamy a vynikající hudbu. Beat určitě hodně lidí reklamou
  odradí a měli by se nad tím zamyslet. Také dávat album k půlnoci je podivné.

  1. Jose

   K tomu albu k půlnoci, tak svého času, tedy v 70.letech to takto mělo i Bayern 3, tuším, že každou středu a i Rakousko 3, ale to už si vůbec nevzpomenu, kdy. Dnes to tak má Beat a i Rock Zone a p.Merhaut tu psal, že to měli i na rádiu Publikum, co je z něj dneska Kiss nebo možná AZ Rádiu. Už si to nepamatuji, které přesně myslel, tehdy nebyl tak rozvinutý net o takových rychlostech, takže jsem neměl možnost, je slyšet. Také to měla jedna maďarská stanice na FM, ale nemám tušení, která to byla, jen si pamatuji, že za těžké totality, v pravé poledne, to tam měli a že jsem z toho tehdy slyšel Black Sabbath a taky Yes, když jsem byl na dovolené u Balatonu, kde jsem byl asi 6x. Maďaři neměli tak tuhý režim, jako my. Takže nejen, že Black Sabbath tehdy u nich mohli i koncertovat, ale i to směli hrát v rádiu. Gama mi spíše svoji strukturou připomíná Radio Černá hora v té době, když to ještě bylo Rádio a měli tam, různé dni v týdnu, různé druhý rocku, dle toho, či onoho dne. Tak Gama to myslím, má podobně. Jenže Černá hora se potom strašlivě podělala, takže teď je asi jednou z nejhorších stanic, co tady jde chytit a snad by šla označit za takovou smíšeninu Hitrádií a Evropy 2. Prý k vůli penězům, tedy nechtěli hrát dobrou hudbu a mít nějaké stálé posluchače, ale mít víc peněz a hrát sračky, pro dav, jako ostatní. Tak to dělají. Je to p.Černého, tak ať si s tím dělá, co chce. Že se to dnes nedá poslouchat, je jeho věc. Gama snad pro boha takto nikdy nedopadne, dali si podtitul, Radio Rocku, tak snad budou rockovým rádiem dál. Tak srovnávat to jde. Samozřejmě obě ta rádia to dělají zcela jinak. Beat využívá toho, že je pražský a má tam moc lidí zvučných jmen, prostě mimo ČRo, ty nejlepší, co vůbec kde v rozhlasovém vysílání působí, prostě profesionály. Gama zase využívá svých možností a toho, že je lokální. Velice mile mne překvapilo, že tam byly informace z více částí severu, nežli pouze z Mostu. Ano to mohu poslouchat a i se dozvědět, co se tady v okolí, kde děje. Sice samozřejmě takové informace má i Dobrý den nebo RCL, ale to se poslouchat nedá, protože z těch svinstev, co hrají bych se do 5 minut poblil.Takže to tam prostě není možné slyšet, když v těch rádií neumí hrát hudbu. Má je dokonce i HEY, které je tam přes ty odpojováky umí také dostat, ale hudba HEY je nevyvážáná, zdá se, že sedí stále na dvou židlí, někdy to poslouchat jde celkem v pohodě, někdy ani náhodou, furt nějak to jejich vedení v Praze nemůže pochopit, co rock je a co rock není a nejspíše se to ani nesnaží pochopit, tak jak jsi napsal, lžeou, že hrají směs classic rocku a modern rocku a někdy hrají takové věci, co vůbec rock, nejsou a co do vysílání rockové stanice vůbec nepatří. Podobné kraviny dělají i tzv Rock Rádia. Zatím co forma rádia Haná Sky Rock mi přijde udělána docela dobře. Je sice jasné, že je to jen odnož, takový výhonek a ty základy přejímají z Hané, ale celkem to je zmixované slušně a do té rockové části někdy umí nasadit velice kvalitní věci i když někdo to označuje studeným, tedy spíše se to blíží netovému streamu a chýbí tomu takový ten kontakt s rockovými posluchači jako by mělo skutečné celé rádio. Ale je to na tom založené a je třeba jako odnož chápat a oni to říkají, že je to ,, bez zbytečných keců“ a někdy opravdu vybírají velice dobře, takže zase pocit, že vědí, o co jde, je u nich mnohem silnější, nežli třeba u Rock Rádií nebo Hey nebo i Rock Maxu, takže si myslím, že je právem řadím za Beat a Gama na třetí místo. GAMA hudbu hraje a skvělou. Takže pak jsou tam ty informce přijemné, takže to je jeho výhoda před Beatem, tedy ta lokálnost. Oni na víc nejsou pitomí a opravdu mají obrovský rozsah, tedy snaší se hrát spoustu neznámých a zajímavých věcí, takže v tomto jsou také s Beatem podobní. Jen Beat je má v autorských odborných pořadech a oni v běžné směsce. V podstatě jsem došel k názoru, že dopoledne je lepší a zábavnější si pustit GAMA, protože směska je náročnější nebo řekněme ne tak oposlouchaná, Beat je dopoledne docela dost velký kolovrátek. A zase večer je výhodnější Beat, protože je tam ta jeho síla, tedy ty autorské provoligové pořady. Tedy asi mimo pátku, kdy tam Beat má ráno hosta a je to též velmi na vysoké ůrovni, protože tohle znám už jenom ze zahraničních rockových stanic, Německo, Anglie, Řecko. Takže tam jo, ten pátek se vyplatí. Ale jinak jak říkáš obě ta rádia se báječně doplňují a nevídím nic špatného na tom si mezi nimi přepínat, tedy chvilku Beat, chvilku Gama. Bohužel v tomto případě si mohu přepínat pouze v netovém přehrávači, což i dělám. Přijímač na FM mohu přepínat tak mezi Beatem a Hey a to bych dělal, když by to HEY šlo nahoru, ale ono jde dolů. Tedy upadá. Jsem moc zvědaví na jejich čísla za rok. Myslím, že to bude naprostá katastrofa, tedy pokud s tím hodně ryhle něco neudělají. Tedy nezačnou se věnovat doopravdy rocku.

 5. Barka

  Souhlas. Gamu ráno poslouchám více , Hey jenom někdy a jen chvilku. Ano , Beat se
  pořady vymyká, to má fakt úroveň. Ještě šlapou na oldies a pak už nic. Sky je studený
  čumák. Beat je kvalitou hudby i slova jedničkou , ale ty reklamy, to je hnus. No teď
  hráli jednu skladbu a už zase reklama. To je ubíjející a jdu na Gamu. Je jasné , že
  Gama to jinak dělat nemůže, protože ta laťka už je na maximu. Opravdu je „zápaďákům“
  co závidět.

 6. Jose

  Taková maličkost k sjednocení názvu Radia OK na Radio Blaník.
  ( Na tomto serveru není aktualizována tabulka poslechovosti,
  4-2009/1-2010, ale poslední je v tabulce 3-2009/4-2009)
  Blaník má podle článku na serveru nyní 488
  a Radio OK 163, což nyní sečteno tvoří pro Blaník 651.
  Radiožurnál pak má 653 !!! Což znamená, že tímto sjednocením názvu
  a pokud budou čísla zhruba stejná i v 1-2001/2-2010.
  Může se velmi snadno stát že Blaník přeskočí Radiožurnál
  a dostane se na 4 místo, za Impuls, E2, F1.
  A Radiožurnál s ostudou skončí až na místě pátém !

 7. Jose

  Ještě podotýkám, že, když by po Blaníku provedlo sjednocení i HITRÁDIO.
  /Tedy možnost zde je, stejně nejsou Hitrádia regionální a jsou známé svým šetřením
  a digitalní novela umožňuje již dnes odpojovat dostatečné množství vysílání
  aby zůstalo hodně prostoru pro regionální informace//
  Tak by se před Radiožurnál dostalo i takové sjednocené Hitrádio.
  Viz. http://www.dxradio.cz/jidxc/radioprojekt_17_czech.htm
  A Radiožurnál by po té byl možná až ŠESTÝ !
  Ovšem takové sjednocené Hitrádio by se v mnoha místech překrývalo viz.
  http://www.radiotv.cz/p_radio/r_technika/jaro-2010-na-vkv-vysilacich-prehled-novinek-v-rozhlasovem-eteru/
  A tak by bylo lépe, napřed citlivě, některá z nich vyměnit za Rock Radio nebo Oldies Radio.
  A pak teprve provést jejich sjednocení na jedno Hitrádio.
  Takovou operací by bylo možné dosáhnou optimalizace,
  tedy zachycení většího spektra posluchačů.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .