RadioProjekt II. + III.Q 2010: Průměrná doba poslechu v Praze a okolí většinou stoupá, v dalších regionech kolísá

radioprojekt_ats_aqhEXKLUZIVNÍ ANALÝZA – Také tento týden pokračujeme s analýzami poslechovosti. Prozatím jste si mohli k aktuálními průzkumu poslechovosti RadioProjekt, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median, přečíst analýzu denní a týdenní poslechovosti. Nyní se podíváme blíže na dva další ukazatele – tím prvním je počet posluchačů v průměrné čtvrthodině (AQH v čase 6-19), druhý parametr ukazuje průměrnou délku poslechu (ATS relative). DOKUMENT PDF UVNITŘ.

V úvodu si řekněme, co jednotlivá data udávají. Ukazatel ATS relative udává průměrnou délku poslechu dotazovaných osob v minutách (poslechovost včera). Údaje AQH naopak udávají průměrnou poslechovost ve čtvrthodině v tisících posluchačů (poslechovost včera, sledovaný čas 6:00 – 19:00).

RADIOPROJEKTU II. + III. Q 2010 JSTE SI MOHLI PŘEČÍST:
DENNÍ POSLECHOVOST:
Černá Hora s historicky nejvyššími čísly
TÝDENNÍ POSLECHOVOST: Blaník předstihnul ČRo 1 – Radiožurnál

V textu jsou sledovány především výrazné posuny poslechovosti. Kompletní přehled naleznete v přiloženém dokumentu. U AQH první číslo udává počet posluchačů v tisících, druhé srovnání s uplynulým RadioProjektem (opět v tisících) a konečně třetí číslo meziroční srovnání v tisících. U ukazatele ATS sledujeme počet minut, které posluchači strávili poslechem dané stanice. Dovolujeme si upozornit, že data u menších stanic nemusí mít přílišnou vypovídací hodnotu kvůli možné významné statistické odchylce (pro nízký počet posluchačů). Rozdělení na regiony je jen orientační. Děkujeme za pochopení.

PDF DOKUMENT: Průměrná délka poslechu (ATS) a Počet posluchačů v průměrné čtvrthodince (AQH)

Podíváme-li se na délku poslechovosti jednotlivých stanic, můžeme obecně konstatovat, že stanice se starší posluchačskou základnou vykazují mnohem delší dobu poslechu než rádia, která poslouchají mladší lidé.

Celoplošné rozhlasové stanice a rozhlasové sítě

ATS – Nejdelší dobu poslechu vykazuje Rádio Impuls (216 / -7 / +20) společně s Frekvencí 1 (216 / -5 / +18), okolo tří a půl hodiny poslouchají lidé rovněž ČRo 2 – Praha (212 / -2 / +6), ve srovnání s minulým obdobím mají stejné výsledky, meziročně si stanice mírně polepšily). Ke třem hodinám se bez větších ztrát dokázaly probojovat též ČRo 1 – Radiožurnál (178 / – 12 / -17) a Evropa 2 (168 / 0 / -7). Stabilní výsledky sledujeme u ČRo 3 – Vltava (140 / +5 / +12).

AQHRádio Impuls v průměrné čtvrthodině poslouchá 253 tisíce posluchačů, což značí od minula mírný nárůst o sedm tisíc, V meziroční srovnání si lepší skóre o 19 tisíc. Od minulého průzkumu zůstávají celoplošné stanice prakticky na stejných výsledcích (odchylky se pohybují v rámci statistické chyby). V meziročním srovnání nejvíce ztrácí ČRo 1 – Radiožurnál (140 / -3 / -40), konkrétně 40 tisíc.

Praha a střední Čechy

ATS – Průměrná poslechovost napříč regionem spíše stoupá, jen u menšího počtu stanic klesla. Významněji klesá jen Expresradio (76 / -42 / – 115) či Rádio Jizera (216 / -25 / -15). Stále delší dobu poslechu zaznamenáváme u Classic FM (207 / +48 / +51), dařilo se také Radiu Hey! Praha (254 / +32 / +16), meziročně získala tato rádia – Fajn Radio (198 / +9 / +90), Dance Radio (140 / -30 / +94), Radio 1 (244 / +29 / +70) a Oldies Radio (308 / +101 / +170).

AQH – Výsledky v průměrné čtvrthodince zůstávají neměnné a jen výjimečně pozorujeme některé změny. Rádio Blaník vítězí s výsledkem 175 tisíc, od minula získává 13 tisíc, meziročně -2 tisíce (jedná se o výsledky po sečtení s Rádiem OK = Rádiem Blaník východní Čechy).

Jižní Čechy

ATS – Na jihu Čech poslouchají posluchači nejdéle Rock Radio Prácheň a Gold, od minule se délka poslechu prodloužila o 79 minut, meziročně pak o více jak hodinu a půl (konkrétně 94 minuty), celkem se tak pohybuje u čísla 278 minut. Na dalších místech se usadil ČRo České Budějovice (215 / +18 / -15) a Kiss Jižní Čechy (196 / -21 / +43).

AQH – V průměrné čtvrthodině vítěží ČRo České Budějovice s výsledkem 24 tisíce (24 / +3 / -2). Na dalších místech se dějí jen minimální změny, výjimkou je Kiss Jižní Čechy (16 / -1 / +7), který meziročně zdvojnásobil výsledky, obdobně jako Rock Radio (13 / +6 / +6).

Západní Čechy

ATS – V regionu zůstává bezkonkurenčně nejúspěšnějším Radio Egrensis (288 / -14 / 0), který zůstává nadále daleko před konkurencí. Nejblíže je mu ČRo Plzeň (211 / +7 / -23). Největší nárůst pak zaznamenává Kiss Proton (174 / +39 / -15).

AQH – Výsledky se téměř nemění, vítězí ČRo Plzeň (29 / 0 / +2).

Severní Čechy

ATS – Jedničkou je nově Fajn Radio Agara (229 / +10 / +24), odstupy konkurence jsou minimální. Uveďme například Radio Contact Liberec (171 / -21 / -71). Jen připomínáme, že výsledky menších rozhlasových stanic mohou být zkreslené.

AQH – Stabilní výsledky pozorujeme u Radia Contact Liberec (12 / 0 / – 6). Meziročně pozorujeme většinou slabší pokles.

Východní Čechy

ATS ČRo Pardubice zaznamenává největší posílení oproti konkurenci (274 / +59 / +19), od minule se zvyšuje o hodinu.

AQH – Nejsilnějším rádiem zůstává Radio Černá Hora (26 / +5 / -1), nejblíže se pohybuje Hitrádio Magic (12 / +2 / -2). Výsledky u konkurence jsou vyrovnané.

Jižní Morava

ATS – Nejvytrvalejší posluchače má také tentokrát Rádio Petrov (313 / +29 / +120), ze všech stanic v České republice zaznamenává nejdelší dobu poslechovosti (od minule se prodloužila o dvě hodiny) a navíc je jedním ze tří rádií, které překonaly pomyslnou hranici 300 tisíc. Nejblíže je RockMax (246 / +43 / -4), ČRo Brno (223 / +4 / -29) a ČRo Region (223 / +33 / +54).

AQH ČRo Brno (43 / +2 / -10) udrželo pozici lídra, za ním následuje Radio Petrov (26 / +4 / +9), Kiss Hády (22 / +2 / -1) a Rádio Krokodýl (21 / +3 / +5).

Severní Morava

ATS – Celých 243 minut průměrné poslechu činí z Rádia Čas nejúspěšnější stanicí v regionu (od minule +32 / meziročně +29). Většina rozhlasových stanic se ale pohybuje okolo hranice 200 tisíc. Výsledek Radia Valašsko nemá vypovídací hodnotu, protože denní poslechovost čítá dva tisíce posluchačů.

AQH – První místo patří Radiu Čas (58 / +6 / +4). Meziročně si nejvíce polepšilo Hitrádio Orion (39 / +4 / +10) a Rádio Rubi (13 / +2 / +5). Vyrovnané výsledky vykazuje Rádio Haná (14 / -2 / +1) či Rádio Helax (11 / +3 / -2).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .