RadioProjekt I. + II. Q 2010: Další ukazatele poslechovosti – ATS a AQH

poslechovost_2010EXKLUZIVNÍ ANALÝZA – Tentokrát se společně podíváme na další ukazatele poslechovosti. K aktuálnímu RadioProjektu jste si na webu RadioTV mohli přečíst analýzu denní a týdenní poslechovosti. Dnes se zaměříme na dva další ukazatele, první je počet posluchačů v průměrné čtvrthodině (AQH v čase 6-19), druhý parametr ukazuje průměrnou délku poslechu (ATS relative). DOKUMENT EXCEL UVNITŘ.

V úvodu si řekněme, co jednotlivá data udávají. Ukazatel ATS relative udává průměrnou délku poslechu dotazovaných osob v minutách (poslechovost včera). Údaje AQH naopak udávají průměrnou poslechovost ve čtvrthodině v tisících posluchačů (poslechovost včera, sledovaný čas 6:00 – 19:00).

K RADIOPROJEKTU I. + II. Q 2010 JSTE SI MOHLI PŘEČÍST:
V poslechovosti nezůstal kámen na kameni, nováčci nastupují solidně (týdenní poslechovost)
I v denní poslechovosti pozorujeme meziroční pokles (denní poslechovost)
Aktuální poslechovost – nová rádia si vedou dobře (aktualita)
Rádio Samson vypnulo vysílače, přesto má 13 tisíc posluchačů (článek)

V textu jsou sledovány především výrazné posuny poslechovosti. Kompletní přehled naleznete v přiloženém dokumentu. Dovolujeme si upozornit, že data u menších stanic nemusí mít přílišnou vypovídací hodnotu kvůli možné významné statistické odchylce. Děkujeme.

DOKUMENT EXCEL: ATS A AQH

Podíváme-li se délku poslechovosti jednotlivých stanic, můžeme obecně konstatovat, že stanice se starší posluchačskou základnou vykazují mnohem delší dobu poslechu než rádia, která poslouchají mladší lidé.

DOPORUČUJEME: RadioProjekt III.+IV.Q 2009: Struktura posluchačů podle věku a pohlaví

Celoplošné stanice a rozhlasové sítě

ATS – Mezi celoplošnými stanicemi se největší průměrnou délkou poslechu může pochlubit ČRo D-dur, posluchači stráví u stanice rovných 6 hodin. Pozice mezi Rádiem Impuls (223 minut) a Frekvencí 1 (221 minut) jsou vyrovnané. Významnější změny nenastávají (výjimkou je ČRo Wave, zde je ovšem problém s malým počtem posluchačů). Okolo hranice 200 tisíc se pohybují i mediální sítě rádií.

AQH – V průměrné čtvrthodince si Rádio Impuls vybere k poslechu hned 246 tisíc osob. Od minula shodně posilují o 14 tisíc Evropa 2 (169 tis.) a Frekvence 1 (228 tisíc). Přes 100 tisíc se vyšplhal i ČRo 1 – Radiožurnál (143 tis.), ten ovšem během roku ztrácel. Regionální studia Českého rozhlasu mají 148 tisíc posluchačů, Hitrádia hned 135 tisíc.

Praha a střední Čechy

ATS – Nejvíce minut stráví u stanice posluchači Rádia Jizera (241 minut), téměř hodinový nárůst zaznamenáváme u ČRo Region, ze 178 minut je nový čas 230 minut. Dařilo se i Country Radiu (229 minut). Dále rostlo Radio 1 (215 / +52), Oldies Radio (207 / +56), Classic FM (159 / +82), RockZone 105.9 (151 / +37), Rádio Bonton (168 / +30). Stabilní pozici udržuje Rádio Beat (221 / +7). Délka poslechu Rádia Hey! vzrostla téměř o dvě hodiny na 222 minut. Změna značky Dance Radia přinesla stanici mnohem lepší výsledky, během čtyř vln se délka změnila ze 46 minut na 170 minut.

AQH – Rádio Blaník v průměrné čtvrthodině poslouchá 118 tisíc posluchačů (-11 tis.), což je nejvíce v tomto regionu, na druhém místě je Country Radio (49 / +4), následované Rádiem Beat (36 / +2) a Rádiem City (20 / +6).

Jižní Čechy

ATS – Na jihu Čech vévodí délce poslechovosti rádio Kiss Jižní Čechy, od minula se průměrná délka prodloužila o půlhodiny na 217 minut, s mírným odstupem pozorujeme ČRo České Budějovice (197 / -17) a Rock Rádio Prácheň + Gold (194 / +16).

AQH – Nejvíce posluchačů v průměrné čtvrthodince vykazuje ČRo České Budějovice s 21 tisíci posluchačů (od minula -3 tisíce). Dvojkou v tomto ukazateli je Kiss Jižní Čechy (17 / +4).

Západní Čechy

ATS – Nejvytrvalejší posluchače má Rádio Egrensis, v průměru lidé tuto stanici poslouchají 5 hodin (přesně 302 minuty, třetí nejvyšší počet v České republice), od minula je to více o 63 minut. Až s velkým odstupem následuje Rock Rádio Šumava (210 / -51).

AQH – Nejvíce posluchačů v průměrné čtvrthodince má ČRo Plzeň (29 / +5), výsledky v kraji jsou od minula stabilní, za všechny zmiňme Hitrádio FM Plus (14 / -2).

Severní Čechy

ATS – Na severu České republiky posluchači nejdéle poslouchají Hitrádio FM (240 / +46), Hitrádio FM Crystal (238 / +66) a Fajn Radio Agara (218 / +40). Všechna uvedená rádia zvýšila poslechovost nejvíce v regionu. Největší pokles stíhá Rádio Hey (166 / -80).

AQH – Přes hranici 10 tisíc posluchačů se dostává pouze Rádio Contact Liberec (12 / +1), blízko této hranice se nachází ČRo Sever (8 / -1) a Fajn North Music (9 / -2).

Východní Čechy

ATS – Východočeši nejdéle na svém radiopřijímači ladí Rádio Hey!, konkrétně to je 275 minut (od minula +40 minut), následuje Rádio Blaník východní Čechy (240 / +4). Délku poslechu nejvíce prodloužila rádia ČRo Pardubice (215 /+42) a Fajn Radio Life (212 / +53).

AQH – Nejvíce posluchačů v průměrné čtvrthodince mají Rádio Blaník východní Čechy (44 / 0) a Rádio Černá Hora (21 / -2).

Jižní Morava

ATS – Druhou nejvyšší délkou poslechovosti v České republice se může pochlubit Rádio Dyje, posluchači toto rádio ladí v průměru 325 minut, od minula je to více o 77 minut. Prudce nahoru se vydávají i Rádio Petrov (284 / +83), Hitrádio Magic Brno (266 / +82), Rádio Krokodýl (216 / +37) a Rádio Zlín (191 / +43).

AQH – Průměrná čtvrthodina vysílání ČRo Brno vykazuje 41 tisíc posluchačů (od minula -11), dvojkou je Rádio Petrov (22 / +5), těsně za ním jsou Kiss Hády (20 / +3).

Severní Morava

ATS – Rádio Valašsko posluchači ladí průměrně 381 minut (od minule roste stanice o 158 minut), tento výsledek ovšem může být zkreslen kvůli relativně nízké poslechovosti. V regionu se velmi dobře daří Rádiu Haná, posluchači tuto stanici ladí 232 minut, od minule si stanice polepšila o rovnou hodinu. Největší propady stíhají Rádio Hey!  (191 / -48), ale i Rádio Rubi (174 / -71) a to i přesto, že tato stanice v ukazatelích denní a týdenní poslechovosti rostla.

AQH – Nejvíce posluchačů v průměrné čtvrthodince má na severu Moravy tradičně Rádio Čas (52 / -3), na dalších pozicích se umisťují Hitrádio Orion (35 / +8), Rádio Haná (16 / +4), Kiss Morava (13 / -2), Rádio Rubi (11 / -3), ČRo Ostrava (12 /  -2) a ČRo Olomouc (10 / -2).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .