Radio Sázava – podrobný vývoj celé kauzy

Situace okolo Radia Sázava je zcela nepřehledná. Dvě znepřátelené skupiny shodně tvrdí, že ovládají licencovanou společnost M-Publicity a na vysílání mají nárok. Vzhledem k tomu, že obě vysílají na stejném kmitočtu, vzniká nebezpečné rušení dalších služeb v telekomunikačním pásmu.

Ilustrace - Shutterstock.com

Ilustrace – Shutterstock.com

V tuto chvíli je těžké posoudit, na čí straně je právo, proto přinášíme alespoň podrobný časový harmonogram celé kauzy. Černé odstavce označují obecně známá fakta, modré odstavce jsou napsány na základě názoru strany Boris Fišer + Miroslav Pýcha a zelené odstavce vznikly podle informací strany Vladimír Michalčák + Petr Laštovka.

30.4. 2002 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlásila licenční řízení na kmitočet Benešov – Kozmice 89.3 MHz/5kW. Stalo se tak poté, co tehdejší provozovatel Radio Presston opakovaně neodstranil nedostatky v žádosti o prodloužení licence, takže RRTV jeho žádost zamítla.

30.6. 2002 – Uzávěrka žádostí o licenci bývalého Radia Presston. Do soutěže se přihlásilo 16 žadatelů, včetně tehdejšího provozovatele – společnosti Presston, s.r.o. Mimo něj se přihlásilo 9 dalších broadcasterů, dva bývalí, tři žadatelé známí z minulých řízení a jeden úplný nováček – společnost UNIE, která byla podezřelá z propojení na GES Holding.

23.9. 2002 – Veřejná slyšení na půdě RRTV. Nezúčastnila se jich Mafra Media, jejíž žádost byla zamítnuta pro formální nedostatky.

1.10. 2002 – RRTV zahájila rozpravu o licenčních řízeních Benešov – Kozmice. V jednání pokračovala i na dalším zasedání 22.10. V průběhu jednání byla novináři nejvíce favorizována společnost UNIE, s.r.o., u které vzniklo podezření na veleúspěšnou skupinu okolo GESu.

21.10. 2002 – Podle obchodního rejstříku se stal jednatelem společnosti M-Publicity Vladimír Michalčák. Do obchodního rejstříku byl tento počín zapsán až 15.1. 2003. Obchodní rejstřík dále říká, že od té doby je Boris Fišer tzv. první jednatel, který není oprávněn bez souhlasu druhého jednatele jednat za společnost.

5.11. 2002 – RRTV zcela nečekaně udělila licenci Benešov – Kozmice společnosti M-Publicity, jejíž jediný majitel a jednatel byl Boris Fišer. Vzápětí RadioTV spekulovalo o možném propojení na společnost Joe Media (provozovatel bývalého Radia Limonádový Joe), které jednatel Miroslav Pýcha popřel.

15.11. 2002 – Stoprocentní vlastník společnosti M-Publicity Boris Fišer odvolává z funkce jednatele Vladimíra Michalčáka, který od té doby není oprávněn jednat za společnost.

20.12. 2002 – Petr Laštovka vybavený plnou mocí od jednatele M-Publicity Vladimíra Michalčáka si na úřadě RRTV vyzvedl rozhodnutí o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání. Bez tohoto dokumentu nelze vysílání zahájit.

23.12. 2002 – Jednatel Boris Fišer jménem společnosti M-Publicity sděluje Petru Laštovkovi, že už není oprávněn za společnost jednat.

7.1. 2003 – RRTV zahájila rozpravu o nejasnostech ve vlastnických vztazích ve společnosti M-Publicity. Dále přijala jednomyslně usnesení ponechat provozovateli lhůtu do 31.1.2003 na uspořádání vnitřních poměrů ve společnosti. Mluvčí RRTV Pavel Barák sděluje, že Rada je od poloviny prosince doslova zaplavena žádostmi a intervencemi obou jednatelů a jejích rádců.

7.1. 2003 – Boris Fišer jménem společnosti M-Publicity požádal RRTV o doručení rozhodnutí Rady o udělení licence.

21.1. 2003 – RRTV pokračovala v rozpravě o nejasnostech ve společnosti M-Publicity. Na stejném zasedání zahájila projednávání žádosti M-Publicity o převod 34% podílu ve společnosti na firmu Autocentrum Šternberk, kterou z 80% vlastní Vladimír Michalčák.

23.1. 2003 – Radio Presston, jemuž RRTV neschválila žádost o krátkodobou licenci, končí vysílání a od půlnoci je na benešovské frekvenci 89.3 MHz šum.
Další podrobnosti zde.

4.2. 2003 – Společnost Autocentrum Šternberk vstoupila do M-Publicity na základě smlouvy uzavřené s Borisem Fišerem a k tomuto dni se stala 34% společníkem M-Publicity.
Další podrobnosti zde.

4.2. 2003 – RRTV jedenácti hlasy zahajuje se společností M-Publicity správní řízení pro podezření z porušení ustanovení mediálního zákona. RRTV na stejném zasedání osmi hlasy uděluje předchozí souhlas k převodu 34% podílu ve společnosti na Autocentrum Šternberk s.r.o.

12.2. 2003 – Stoprocentní vlastník společnosti M-Publicity Boris Fišer jmenuje jednatelem Miroslava Pýchu.

24.2. 2003 – Městský soud v Praze vydal v těchto dnech předběžné opatření, kterým se Miroslavu Pýchovi zakazuje jednat a podepisovat jménem společnosti M-Publicity s.r.o. Vydaným předběžným opatřením Městský soud vyhověl v plném rozsahu návrhu společnosti Autocentrum Šternberk, když vzal za osvědčené, že rozhodnutí Borise Fišera, kterým jmenoval Miroslava Pýchu jednatelem M-Publicity, je neplatné. Návrh Miroslava Pýchy, kterým se domáhal, aby Městský soud zakázal Vladimíru Michalčákovi jednat jménem M-Publicity, soud dne 24.2.2003 jako neoprávněný zamítl.

19.3. 2003 – Byla svolána valná hromada společnosti, na které Boris Fišer jmenoval dalšího jednatele. Jeho jméno ovšem zveřejněno nebylo.

20.3. 2003 23:40 – Petr Laštovka za společnost M-Publicity zahájil vysílání Radia Sázava na frekvenci 89.3 MHz. Odbavovací pracoviště je umístěno v přívěsném voze na Benešovsku, blízko od něj stojí provizorní stožár s vysílačem. Technika byla instalována za pomocí šéftechnika rádií Čas a Hey Kurečky, což dokládají fotografie firemního vozu Radia Čas poblíž vysílacího karavanu.

21.3. 2003 16:40 – Miroslav Pýcha za společnost M-Publicity zahájil vysílání Radia Sázava na frekvenci 89.3 MHz. Signál je šířen z vysílače Benešov – Kozmice patřícího majiteli Radia Presston Josefu Zochovi, odbavovací pracoviště je pravděpodobně tamtéž.
Další podrobnosti zde.

31.3. 2003 – Soud uznal Miroslava Pýchu jako jednatele a zapsal ho do obchodního rejstříku. Jak si můžeme ověřit v internetovém obchodním rejstříku Justice.cz, jméno Miroslava Pýchy je skutečně zapsáno, ale 34% podíl společnosti Autocentrum Šternberk, který údajně získala 4. února v internetovém rejstříku chybí. Soud také nařídil jednateli M-Publicity Vladimíru Michalčákovi, aby se zdražel jakéhokoliv nakládání s licencí Radia Sázava s jedinou výjimkou – předání licence Borisu Fišerovi.

7.4. 2003 – Česká televize odvysílala pořad Fakta, ve kterém se redaktor Petr Vrabec zabýval možnou korupcí v RRTV při udělování licencí společnostem napojeným na GES Holding.

současnost – Obě skupiny, které shodně tvrdí, že právo vysílat je na jejich straně, pokračují v šíření svého signálu na stejné frekvenci. Díky kvalitnějšímu vysílači je ve vzdálenějších místech slyšet pouze program Fišerovy skupiny, v nejbližším okolí Benešova se signály tlučou a jejich skládáním mohou vznikat nebezpečné harmonické kmitočty, které mohou ohrožovat například vysílání leteckého provozu nebo rušit televizní vysílání. Další vývoj kauzy budeme sledovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: ,