Typy rozhlasových stanic podle pokrytí

Na českém trhu rozlišuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání několik druhů vysílání podle pokrytí. Samotným rozhlasovým vysíláním se rozumí poskytování pořadů a dalších částí vysílání, které jsou uspořádané v rámci programu.

Ilustrační foto - studio Monster FM

Ilustrační foto – studio Monster FM

Celoplošné vysílání dosáhne k minimálně 80 % populace

Celoplošným vysíláním se podle zákona 231 rozumí takové, které může „ve vymezeném územním rozsahu přijímat v případě rozhlasového vysílání alespoň 80 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.

Logicky potom regionálním vysíláním se rozumí takové, které může přijímat více než 1 %, zároveň ale méně než 80 % obyvatel České republiky.

Zákon definuje také programové sítě

Zákon rozeznává navíc i tzv. „programovou síť“, těch máme v rámci České republiky několik, zmiňme Hitrádia, Fajn rádia či Evropa 2. Právě poslední rádio je považováno za regionální, jeden subjekt totiž nesmí vlastnit dvě rozhlasové celoplošné stanice, společnost Lagardere provozuje také rádio Frekvence 1.

Programovou sítí rozumíme „společné sestavování programů nebo jejich podstatných částí nebo vzájemné přejímání programů nebo jejich podstatných částí nebo jejich současné šíření více provozovateli“.

Jak bylo uvedeno u regionálních rádií, tato musí pokrývat více než jedno procento populace. Zasáhne-li méně než 1 %, jedná se o „místní rádio“, to má místně vymezenou oblast.

Co to je digitální rádio?

Pod pojmem digitální rádio se označuje terestrické rozhlasové vysílání DAB a DAB+. Toto vysílání je alternativou k populárnímu FM vysílání, které využívá většina posluchačů. Digitální vysílání může dlouhodobě zcela nahradit současné analogové programy.

....
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .