Deset let RadioProjektu: Průzkum funguje, potvrdily nezávislé expertízy

Ve středu 8. února se konala tisková konference k novým výsledkům průzkumu poslechovosti RadioProjekt. V rámci zhruba 90minutového setkání odborné veřejnosti proběhla řada projevů a prezentací, z nichž to nezajímavější přinášíme.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Michel Fleischmann: Poslech rádií je vysoký – především díky vysoké kvalitě lidí

Prvním vystupujícím byl Michel Fleischmann, který oslavil své narozeniny. Na úvod řešil výši investici reklam, nastínil zklamání nad nižšími výsledky čistých investic. Zpravidla totiž investice ve IV. kvartálu překonávají ty z II. kvartálu. Letos však síly byly vyrovnané: „Doufáme, že televize budou brzo zpoplatněny, abychom si šáhli na naše přirozené klienty a získali je zpět do rádia.“

Prezident APSV a Lagardere Active ČR si naopak pochválil, že novela mediálního zákona byla odložena, jelikož podle jeho slov: „Když se poslanci začnou hrabat v zákonech, dopadne to většinou špatně.“ Na toto prohlášení ovšem vzápětí kontroval Český rozhlas: „Ačkoli je Michel Fleischmann dnešní oslavenec, dovolím si oponovat a říct, že se nejedná jen o dílčí úpravy a novelu skutečně potřebujeme.“

Na závěr svého proslovu Michel Fleischmann uvedl: „Už deset let se snažíme sžít s RadioProjektem. Není to vždy jednoduché se s ním sžívat, ale jsme za něj rádi. Nadávají vždy především ti, kterým se nedařilo.“ A zároveň pochválil úroveň českých rádií: „Poslech rádií je nadále na vysoké úrovni, je to dáno především vysokou kvalitou lidí, kteří v nich jsou a usilovně pracují.“

Protagonisté víkendové ranní show Evropy 2 s prezidentem skupiny Lagardere Active ČR Michelem Fleischmannem

Protagonisté víkendové ranní show Evropy 2 s prezidentem skupiny Lagardere Active ČR Michelem Fleischmannem

Václav Hradecký: RadioProjekt je odbavován velmi kvalitně

Výzkum poslechovosti letos oslavil 10. výročí, Václav Hradecký (jednatel RS SKMO) představil dvě nezávislé expertízy, které vznikly na základě zadání auditu na zjištění kvality průzkumu RadioProjekt. Pro zajištění nestrannosti byla první z nich provedena na akademické půdě, druhou provádělo sdružení SIMART.

Oba nezávislé audity potvrdily, že RadioProjekt je odbavován a prováděn velmi kvalitně. Zaznamenané dílčí připomínky nemohou nijak ovlivnit výsledky průzkumu,“ shrnul obě nezávislé studie jednatel RS SKMO Václav Hradecký.

Content marketing v éře videí

RRM se pochlubilo úspěšný spojením rádia a Youtube, video „Léto lásky“ totiž dosáhlo 8,6 milionu zhlédnutí, což podle společnosti znamenalo největší počet přehrání na českém internetu v loňském roce 2016. Přes 2 miliony zhlédnutí pak dosáhlo virální vánoční video Evropy 2 s vánočním songem.

O důležité interakci s mladým publikem hovořila rovněž konkurenční skupina Radio United Services – například Radio SPIN se snaží mluvit jazykem mladé generace a hrát jejich muziku. Dle vyjádření společnosti se jedná o generaci hudební, čili muzika musí být na prvním místě. Jedním z úspěšných konceptů byla letní soutěž s Benem Cristovao („Dovolená s Benem“), do kostelu Svatého Petra a Pavla na Vyšehradě bylo z 200 lidí vybráno 10 výherců.

Rádio Impuls upozornilo na promo event „Rybovka na Štědrý den“, kvarteto Bohemia Voice nazpívalo a nahrálo právě vánoční mši od J.J.Ryby. Akci podpořila stanice na webu, v rádiu a zmínka se dostala rovněž do přehledů vánočních mší v regionálních Denících.

Skupina rádií MMS zmínila charitativní CD „Srdce, které hraje“, v pořadí pátý ročník tohoto projektu vynesl 250 tisíc korun pro Sluneční paprsek, nadace pomáhající dětem svážným onemocněním: „Rozhodli jsme se opět pomoci sdružení Sluneční paprsek. To zařizuje ozdravné pobyty pro děti, které prodělaly hemato-onkologické a jiné onemocnění, trpí psychickou deprivací a vůbec se potýkají s nepřízní osudu,“ potvrdil ředitel programu Hitrádií Michal Sroka.

Český rozhlas zhodnotil první čtvrtletí s novou Zelenou vlnou. Jak uvedl Jiří Jeřábek, marketing manager ze sekce strategických projektů, nová Zelená vlna je dopravní zpravodajství odbavované čistě in-house. Aktuálně funguje centrála dopravního zpravodajství 24 hodin denně, první den při spuštění proběhly 593 hovory a například 4. ledna jich bylo 1 036. Český rozhlas vybudoval síť 5 552 aktivních zpravodajů, přičemž 397 jich přibylo právě po spuštění nového zpravodajství.

Lidé chtějí v rádiu srozumitelnou reklamu

Společnost Lagardere ve spolupráci s Nielsen Admosphere a Engage Hill provedla online výzkum na vzorku populace 305 respondentů. Cílem studie bylo získat obraz o tom, jak lidé vnímají jednotlivé reklamní značky a samotnou reklamu v rádiích. Výzkum probíhal na cílové skupině 18–65 let v období 21. – 23. ledna 2017.

Výzkum pokládal otázku: „Jaké postoje zajímáte ke slovnímu spojení ‚poslouchám rádio‘? (hodnotící škála 0–10).“ Nejvíce se posluchačům s rádiem asociuje slovo „Hodnota“ (10“), dále líbivost (7,5) a trend (7) – ten značí, jak je rádio atraktivní v čase.

Mezi klíčovými asociacemi se objevovalo „Líbí se mi“ (9,5), „Zábava“ (9,5) a dále potom „Srozumitelná reklama“ (8,9). V opačné škále se pak lidem vybavila „Nuda“ (2,3) a „Reklama v rádiu“ (2,9). Podle Vlastimila Dejla (Marketing & Design) z Engage Hill je tak pro vnímání rozhlasové reklamy zásadní právě srozumitelnost reklamního sdělení. Zatímco k „Reklamě v rádiu“ obecně se staví negativně 25 % a pozitivně 24 % (zbylých 51 % má postoj neutrální), „Srozumitelnou reklamu“ hodnotí kladně 50 % a negativně jen 14 % dotázaných.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .