V portfoliu RADIOHOUSE sílí regionální rádia, tvoří až třetinu z celkového podílu

Aktuální výsledky odhadů poslechovosti prezentované studií SKMO Radioprojekt, realizovanou agenturami Median a STEM/MARK, jednoznačně potvrzují nárůst poslechu u regionálních rádií zastupitelství RADIOHOUSE, který i nadále zůstává leaderem trhu. Z jeho celkového podílu na trhu, který činí 50,5% čítají regionální stanice 31,8%.

tv-sledovanost-kolac-2-651

Regionální stanice mají nezpochybnitelný význam pro efektivní cílení regionální reklamy

Význam regionálních rádií v našem portfoliu je nezpochybnitelný, jak pro schopnost důvěrně rozumět své regionální komunitě posluchačů, tak pro efektivní cílení regionální reklamy nejen skrze reklamní spoty, ale i speciální operace. Těší mne, že jsou úspěšná a naše portfolio je díky nim stále silnější,“ říká ředitel divize podpory prodeje Karel Friml.

Celkově si některé z rádií RADIOHOUSE týdně naladí 5,2 milionu posluchačů, denně je to 3,4 milionu posluchačů v cílové skupině 12-79 let. Průzkum také ukazuje, že poslech rádia v české populaci neklesá, týdně si rádio naladí téměř 9 z 10 lidí. To se projevuje i na investicích do rozhlasové reklamy, které podle RS SKMO loni vzrostly o 2,6 %.

SKMO Radioprojekt se nadále zaměřil na chování posluchačů za volantem. Podle výsledků za 3. a 4. čtvrtletí 2016 poslouchá v autě rádio 84 % řidičů. Tři rádia z mediálního zastupitelství RADIOHOUSE se umístila mezi pět nejposlouchanějších stanic na cestách. Rádio Evropa 2 se 17 % podílem zaostává za prvním Impulzem o pouhé jedno procento. Frekvence 1 (11 %) a Blaník (8 %) si pak drží čtvrtou a pátou příčku za Radiožurnálem (13 %).

Podíl mediálních zastupitelství na trhu

Mediální zastupitelství – podíl na trhu (v %) – RADIOHOUSE CELKEM 50,5 %

Mediální zastupitelství – podíl na trhu (v %) – RADIOHOUSE CELKEM 50,5 %

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .