Český rozhlas odmítá, že by obcházel zákon v případě pražské Reginy a ČRo Plus

cesky-rozhlas-logo-3-651

Na serveru RadioTV.cz jsme se včera zamýšleli nad možným obcházením zákona ve věci vysílání stanice mluveného slova ČRo Plus na frekvenci pražského Rádia Regina. Tuto programovou situaci jsme přirovnávali k vysílání mládežnického okruhu Radio Wave na VKV do srpna roku 2008. Rozhlas musel toto vysílání vypnout, jelikož nebylo v souladu se zákonem.

Původní článek: Rozhlas znovu obchází zákony. Co Václav Kasík nemohl, Peter Duhan může

Ředitelka komunikace a vnějších vztahů ČRo Zora Karmazín Blümlová však odmítá srovnání těchto dvou případů a rovněž zásadně odmítla jakékoliv obcházení zákona ze strany instituce veřejné služby.

Zora Karmazin Blumlova

Reakce Českého rozhlasu: Situace Rádia Wave a ČRo Plus není obdobná

Konstatování, že situace Radia Wave a ČRo Plus je obdobná nebo dokonce že by Český rozhlas přebíráním části programu ČRo Plus na stanici Regina obcházel zákon, zásadně odmítáme. Český rozhlas plní veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání a je vázán úkoly a způsobem jejich naplňování, které mu stanoví především zákon o Českém rozhlasu. Některé povinnosti zákon o Českém rozhlasu stanoví taxativně, např. jmenovitým výčtem je určen počet tří celoplošných stanic a provozování regionálních studií, které může Český rozhlas vysílat v pásmu velmi krátkých vln.

Stanice Radio Wave vysílaná v pásmu velmi krátkých vln prostřednictvím vysílače Cukrák takto vymezený počet stanic dle názoru Městského soudu v Praze a Rady Českého rozhlasu jako orgánu, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, překračovala. Program Radia Wave nebyl ani celoplošný a vzhledem k zaměření na určitou věkovou skupinu nemohl být ani programem regionálního studia.

Posluchači v Praze dle průzkumů preferují mluvené slovo a analytické pořady

Tam, kde zákon určitou činnost Českému rozhlasu svěřuje, aniž by stanovil rozsah této činnosti nebo způsob jejího zajištění, má Český rozhlas oprávnění rozhodnout o rozsahu činnosti a způsobu, který má vést k jejímu naplňování. Tento princip lze vztáhnout na obsah programu regionálního studia, jehož úprava v případě ČRo Regina vychází i z analýzy rozhlasového trhu, kdy právě v Praze z hlediska struktury obyvatel dochází k největší koncentraci posluchačů, kteří preferují mluvené slovo a publicisticko-analytické pořady.

V případě ČRo Regina si program zachovává charakter regionálního vysílání a zároveň reaguje na specifické potřeby obyvatel právě pražského regionu vzhledem k centrální poloze a významu Prahy jako sídelní metropole a zpestří programovou nabídku této stanice. Český rozhlas se vysíláním programu regionálního studia ČRo Regina, jehož jednou ze součástí je přebírání části programu ČRo Plus, žádného obcházení zákona nedopouští.

Zora Karmazín Blümlová MSc.
ředitelka odboru komunikace a vnějších vztahů Českého rozhlasu

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .