Česká BBC navzdory upozornění nadále hrubě porušuje licenční podmínky

bbc-world-service-green-167Společnost BBC Radiocom, která v České republice i nadále provozuje místní vysílání zpravodajské stanice BBC World Service, i po 17 dnech nadále porušuje platnou licenci. Program se sice v posledních deseti dnech výrazně zlepšil, i tak ale není v mezích současných licenčních podmínek. BBC Radiocom porušuje licenci v několika bodech navzdory oficiálnímu upozornění ze strany regulátora – RRTV.

Monitoring RRTV potvrdil porušování licenčních podmínek

Právě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – RRTV už po pěti dnech nového vysílání BBC vydala prohlášení, v němž na základě čtyřdenního monitoringu konstatovala, že provozovatel svým současným programem BBC World Service od 1. března 2013 porušuje licenční podmínky. Rada následně uložila provozovateli povinnost k nápravě a určila sedmidenní lhůtu, aby provozovatel mohl dát program do souladu s licencí. Po necelých dvou týdnech od tohoto kroku je možné konstatovat, že provozovatel nesjednal požadovanou nápravu a nadále hrubě porušuje platnou licenci společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v České republice.

Když odhlédneme od obsahových nedostatků, které analyzujeme v samostatném článku, zaměřme se na programovou specifikaci vysílací licence. Ta obsahuje několik poměrně stručných, ale zásadních podmínek.

bbc-licencni-podminky-2006Licenční podmínky BBC World Service provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Zdroj: RRTV.cz

Jak vidět z licenčních podmínek, provozovatel BBC Radiocom má povinnost přebírat šest hodin vysílání denně od Českého rozhlasu. Konkrétně jde o dopolední vysílací blok 08-11 hod. a odpolední blok 13-16 hod. V těchto časech by měly na frekvencích BBC znít pořady Českého rozhlasu. Obě strany ale vzájemnou spolupráci odmítají. Generální ředitel rozhlasu Peter Duhan dokonce minulý týden v rozhovoru pro server Digizone.cz uvedl, že nevidí žádnou cestu k dohodě mezi ČRo a BBC, potažmo Lagardere. Zároveň ale rozhlas ústy svého mluvčího Jakuba Čížka deklaroval, že může dodávat pořady české BBC i nadále, aby tak nebyla porušena licence BBC Radiocom. Jenže vzájemnou smlouvu o spolupráci BBC loni v létě vypověděla a tak Český rozhlas svůj obsah přestal dodávat ke konci výpovědní lhůty dne 28. února 2013.

Chybí pořady Českého rozhlasu

Česká BBC tím, že nevysílá pořady Českého rozhlasu, porušuje jednu ze stěžejních podmínek své licence. I vlastní program BBC ale obsahuje prvky, které odporují licenčním podmínkám. Tak především – česká BBC zařazuje do svého českého vysílání i anglické zpravodajské bloky, které přebírá živě z londýnského vysílání. Nic takového licence neumožňuje. Anglické vysílání se může objevovat pouze v samostatných blocích, ale nikoliv v rámci českého vysílání. Provozovatel sice tvrdí, že anglické zpravodajství parafrázuje ve vysílání do češtiny, díky čemuž anglické zpravodajství proměňuje ve „vzdělávací blok“, a tím pádem podmínky licence neporušuje. To však platí pouze v pracovních dnech. O víkendech se česká verze anglických zpráv neobjevuje, tudíž nelze anglické zpravodajství vydávat za vzdělávací blok – a dochází tak k porušování licenční podmínky.

Chybí české zprávy o víkendu

Nutno dodat, že anglické zpravodajství se objevovalo pouze ve víkendovém programu ve dnech 2. a 3. března a 9. a 10. března 2013. Zatím poslední sledovaný víkend 16. a 17. března nezařadila česká BBC zprávy v angličtině do vysílání vůbec, a tudíž lze dovodit, že nastala v tomto směru náprava. Jenomže – BBC do svých víkendových blokô nezařadila ani aktuální české zpravodajství. Tím paradoxně porušuje další podmínku licence, jelikož v těchto dnech (konkrétně 9. a 10. března) nevysílala české zpravodajství vůbec. Dochází tedy k paradoxnímu stavu, kdy provozovatel sice sjednal nápravu a přestal porušovat jednu podmínku, ale zároveň začal porušovat jinou.

ANALÝZA VYSÍLÁNÍ PO 17 DNECH: Program české BBC se zlepšil, stále má však mnoho nedostatků

CRo - radio cesko - studio - velkeČeský rozhlas vysílal prostřednictvím Rádia Česko na frekvencích BBC do 28. února 2013. Ilustrační foto – Český rozhlas

Hudba, která není hudbou ale „prvkem zábavy“

Samostatnou kapitolou ve vysílání české BBC je hudba. Ve vysílání se v rozporu s licencí objevuje několik hudebních skladeb v rámci každé hodiny. Podíl hudby v českých oknech lze v pracovních dnech odhadovat na 40 procent vysílacího času, o víkendu je to až 60 procent. Licence přitom hudbu vůbec nepřipouští. Zmínka o hudbě se nejenže nevyskytuje v základní programové speficikaci, ale ani v platném programovém schématu. Česká BBC by tak vůbec neměla ve vysílání pouštět hudbu.

Vlastník společnosti BBC Radiocom má nicméně vysvětlení i pro toto porušení licence. Využívá k tomu šikovné záměny pojmů – hudba ve vysílání prý není hudbou, ale „prvkem zábavy“. Zábavní prvky přitom licence připouští. Můžeme ale polemizovat o tom, zda hudba naplňuje pojem „zábavného prvku“. Pokud by Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přijala podobný konstrukt, šlo by o nebezpečný precedens, který by ve svém důsledku znamenal relativizaci veškerých licenčních podmínek u všech rozhlasových stanic, které na trhu působí.

Za porušování podmínek může hrozit odnětí licence

Pokud držitel licence porušuje licenční podmínky, může dostat pokutu od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V případě opakovaného hrubého porušování podmínek může hrozit i odebrání vysílací licence. Společnost BBC Radiocom by tuto situaci mohla vyřešit tím, že požádá o změnu programových podmínek licence. Z neznámých důvodů tak prozatím neučinila.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by se měla aktuální situací kolem BBC Radiocom zabývat na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční v úterý 19. a ve středu 20. března.

Autor článku:

Komentáře (4)

  1. Ivo Rottenberg

   Asi je to jen tím, že RRTV je na pšouk

  2. Barka

   A na pšouk je i zodpovědný,který ještě neupravil čas. Nějak to udává o hodinu
   méně.

  3. Ivo Rottenberg

   Čas už neřeším. Co je to proti věčnosti a když se sedí na dvou židlích…

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .