Beat a Čas o kmitočet bohatší, vyhlášena licenční řízení na bonitní frekvence

016-11_rrtvMAPKY POKRYTÍ UVNITŘ – Letošní šestnácté zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je za námi a výsledek je následující. Klasický rock Radia Beat se dostane do Turnova, vlny Radia Čas budou moci zavát do Zábřehu. Fajn radio změní kmitočet v Šumperku. Dočkali jsme se rovněž vypsání licenčních řízení na bonitní kmitočty. Nechybí ani výčet porušení zákonů a dalšího monitoringu Rady.

O kmitočet bohatší je Radio Beat (v Trutnově) a pro olomoucký okruh Radia Čas přibyla frekvence v Zábřehu. Fajn radio zároveň získává povolení o změně šumperského kmitočtu pro okruh Hity. O čtyři bonitní kmitočty pak RRTV vypsala licenční řízení, koordinátorem byla rádia Blaník, Kiss 98 a Valašsko. Uděleny byly též pokuty a upozornění. Pro podrobnosti čtěte dále v článku.

MINULÉ ZASEDÁNÍ:
RRTV rozdala devět kmitočtů, pro SkyRock putují hned čtyři
Rádia Hey pod jedinou společností, transformační licence pro Blaník a RockMax

Fajn radio mění kmitočet, Beat a Čas zlepší pokrytí

Fajn Radio Hity bude moci změnit kmitočet Šumperk město 2 (89,3 MHz / 100 W) na Šumperk město 2 (89,5 MHz / 100 W). Provozovatel Media Bohemia získal povolení od RRTV tento týden, stávající frekvence byla poměrně rušená.

PŘEČTĚTE SI: Free Radio z nového stanoviště a správné kmitočty SkyRocku

V  rozšiřování pokrytí úspěšně pokračuje Radio Beat, provozovateli Broadcast Media udělila RRTV na svém 16. letošním zasedání parametr Trutnov město o nominálu 91,4 MHz a síle (22 dBW) 158 W vertical s lokalizací na Trutnov/Šibeník 502+30m.. Kmitočet byl získán proto, že nebyl shledán jako dostateční bonitní pro vyhlášení licenčního řízení, vypočtený zásah posluchačů je 34 770 obyvatel (souřadnice WGS 84: 15 54 25 / 50 33 22).

STÁHNĚTE SI: Jak šel čas s nejrychleji expandujícím broadcasterem

Časosběr vysílačové expanze classic rockové jedničky Radia Beat českou kotlinou od 24. srpna 2008 do 24. srpna 2011 zpracoval Jihlavský DX Club. Pro fanoušky Beatu zpracované v přehledných mapkách v časovém sledu rok po roce je najdete ve formátu pdf.

beat_ke_2011-08-24Aktuální mapka pokrytí ke dni 24. srpna 2011. Zdroj: DXRadio.cz/JIDXC. Pro zvětšení klikněte myší.

Druhým úspěšným žadatelem je firma Juke Box, program Radia Čas – FM (konkrétně pro okruh Olomouc) bude nově šířen v Zábřehu (silo). Malý 50W městský „bubláček“ o frekvenci 88.6 MHz doplní pokrytí uvnitř stávajících frekvencí Šumperk 95,8 MHz/150W a Mohelnice 103,1 MHz/100W, zajistí kvalitní pokrytí města Zábřehu, v zásahu dle RadioLabu pro 25 048 obyvatel. Koordináty LON 16.5334 / LAT 49.5228 vedou na silo ZZN na ul. Leštinská 276+55m.

cas-fmAktuální mapa pokrytí Radia Čas, zdroj: DXRadio.cz/JIDXC

Licenční řízení na čtyři bonitní kmitočty vyhlášena

Rada vyhlásila licenční řízení na čtyři soubory technických parametrů. V minulosti je RRTV neudělila, jelikož je shledala jako dostatečně bonitní a mohl by změnit stávající licenci. Dodejme, že všechny vysílače se zásahem vyšším 50 tisíc spadají do licenčního řízení, důvodem je snaha vyhnout se soudním přím. Konkrétně se jedná o následující technické parametry, doplňujeme je mapkami Radiomobile.

SOUVISEJÍCÍ: Rádio Impuls koordinuje nové kmitočty jako protitah vůči Rádiu Dálnice

Zlín 3 94,3 MHz/100 W (ul.Šedesátá – komín 211+100m Efv= +94m) s lhůtou pro doručení žádosti do 24. listopadu 2011 do 17:00 (koordinovalo Rádio Valašsko, vypočítaný zásah 95 000 posluchačů);

radiomobile-mapka_zlin_sedesata_100wRadiomobile – Mapka Zlín – Šedesátá (100 W). Zdroj: DXRadio.cz/JIDXC

Liberec Vratislavice 107,4 MHz / 100 W (435+40m EfV= +130m) s lhůtou pro doručení žádostí do 1. prosince 2011 do 17:00 (koordinovalo Rádio Blaník, vypočítaný zásah 99 613 posluchačů);

radiomobile-mapka_liberec-vratislavice_100wRadiomobile – Mapka Liberec – Vratislavice (100 W). Zdroj: DXRadio.cz/JIDXC

Děčín město 2 92,7 MHz / 200 W (ul. Slovanská 55 (SPŠ) 190+30m EfV= -30m) s lhůtou pro doručení žádostí do 10. listopadu 2011 do 17:00 (koordinovalo rádio Kiss 98 FM, vypočítaný zásah 54 000 posluchačů);

radiomobile-mapka_decin-letna_200wRadiomobile – Mapka Děčín – Letná (200 W). Zdroj: DXRadio.cz/JIDXC

Teplice město 92,4 MHz / 100 W (Boží prst 259+70m EfV= +170m) s lhůtou pro doručení žádostí do 8. prosince 2011 do 17:00 (koordinovalo rádio Kiss 98 FM, vypočítaný zásah 85 000 posluchačů).

radiomobile-mapka_teplice-bozi_prst_100wRadiomobile – Mapka Teplice – Boží prst (100 W). Zdroj: DXRadio.cz/JIDXC

Rada sledovala porušení zákona

Evropa 2 byla sankciována 25 tisíci korunami kvůli porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. Tento zákon praví, že „provozovatelé vysílání jsou povinni nezařazovat do vysílání reklamy a teleshopping obsahující podprahové sdělení„. Společnost Evropa 2 se měla dopustit porušení zákona tím, že odvysílala prezentaci společnosti Mironet. Dle názoru RRTV měla znaky skrytého obchodního sdělení. Současně musí Evropa 2 zaplatit náklady správního řízení ve výši 1 tisíc korun.

K TÉMATU: Čeká nás několik zajímavých licenčních řízení o bonitnější kmitočty

Rada upozornila provozovatele rozhlasového vysílání Radiospol na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ten říká, že provozovatel vysílání s licencí je povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci, konkrétně společnosti Radiospol se týká „změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů„. Provozovatel Radiospol se porušení měl dopustit tím, že „převedl 100% obchodní podíl jediného společníka RNDr. Vojtěcha Kotáska na třetí osobu, a to RNDr. Radima Pařízka, aniž by k takové změně obdržel předchozí souhlas Rady„. RRTV provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

Stížnosti posluchačů a monitoring Rady

Rada se seznámila se stížností posluchačů na vysílání programu Hitrádio Apollo a Rádio Egrensis, kontrolní orgán ovšem neshledal žádná pochybení. Dále RRTV upozornila Rádio Blaník jižní Čechy za nedodržení hudebního formátu dne 15. srpna 2011.

Autor článku:

Komentáře (10)

 1. Jose

  Je pravda, že roky se tady dodržovalo nepsané pravidlo,
  že RRTV licenci udělovala té stanici, která si ono místo koordinovala.
  A řízení bylo víceméně, jen taková fraška kolem. Ovšem v minulých letech,
  začala RRTV toto pravidlo porušovat a např. když došlo ke koordinaci
  v Brně, rádiem Haná, tak jim to nepřidělila a přidělila to úplně jiným.
  Kdo by se tedy mohl hlásit o frekvenci, kterou si koordinoval Blaník ?
  Teoreticky by to mohl být BONTON, který údajně chce Lagardere prosazovat a všude to hlásá.
  A který do Liberce chtěl a nedávno zde přišli lidé o jeho příjem z Prahy, protože
  byla spuštěna rušička Dobrý den na 99,7 v Jablonci.
  Též by se mohlo přihlásit i Dance rádio, které je ovšem u Lagardere značně odstrkováno do pozadí.
  Bylo staženo z vysílání DAB+ a tak dnes není možné ho naladit ani v Brně ani v Ostravě.
  Nic méně na Liberecku je stále díra po zrušeném Trianglu a lze předpokládat,
  že DR by zde mělo úspěch. Mělo by se asi přihlásit Country rádio, které chtělo velmi do Liberce a minimálně 3x mu to nevyšlo a v Liberci je velmi požadované. Osobně jsem označil zde na radiotv v diskuzích, situaci a jeho rozhodnutí, zda se přihlásí nebo nepřihlásí, za lakmusový papírek,
  který nám ukáže, na kolik má firma MMS pod kontrolou rádia z jiných firem, tedy konkrétně rádia z firmy Radio Investment a zda bude dovoleno Country rádiu vystoupit jako konkurence proti Blaníku a to ještě k tomu jako konkurence daleko lepší.
  Tedy zda se Country rádio bude hlásit o tuto frekvenci.
  Dalším adeptem by mohlo být i Rock rádio. Neboť do Liberce též chtělo a nedostalo.
  Rock rádio však patří do stejné firmy jako rádio Blaník, tedy do Media Bohemia.
  Nic méně, někdy se stává, že firma nasazuje dvě svá rádia proti sobě a má tzv. dvě želíska v ohni,
  když neuspěje jedno, mohlo by uspět alespoň druhé. Někdy to tak dělávají.
  Zajímavou otázkou je, zda se přihlásí GAMA RADIO ? Do Liberce by chtělo.
  Ale má zde vlastní koordinaci na 90,3 o kterou bude také vypsané výběrové řízení.
  Pokud by tuto získalo, tak by se vlastně té koordinované dobrovolně vzdalo.
  Frekvence 107,4 je vedle Beatu, který zde má 107,8, což mi přijde výhodné, ale zase má jen 100W.
  Ta 90,3 má 200W. Pokud RRTV jednu dobu prosazovala klíč udělování dle firem.
  Tak Radio Investmet vlastnící Country rádia, mají v Liberci už Kiss Delta a Beat.
  Vlastníci Bontonu, Lagardere, zde mají F1 a E2. Vlastníci Blaníku zde mají Hitrádio.
  Ovšem vlastníci Gama zde nemají nic. Jen tu vlastní koordinaci. Pak by to mohli dostat.
  A tak je opravdu zajímavou otázkou, zda se zúčastní výběru o frekvenci Blaníku anebo se účástní až výběru o frekvenci, kterou koordinovali sami ? Paradoxně by se mohlo stát, že by získali frekvenci Blaníku.
  O svoji by se pak už nemohli účastnit. A Blaník pak by třeba získal frekvenci jejich a došlo tak k výměně koordinovaných frekvencí. Nebo by se mohlo stát, že zde se neučástní. Ale po tom o tu jejich se účastní třeba Country rádio a třeba i Rock rádio a někdo z nich to dostane a Gama rádio by utřelo zcela.
  Takže je otázkou zda by nebyl lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše, tedy o tu frekvenci Blaníku se pokusit ? V každém případě se v Liberci dvě frekvence udělovat budou. Kdo se bude hlásit ?
  A kdo to opravdu získá ? Rozhodování může být zajímavé. V Brně také RRTV jednou rozhodla dle stylu, tedy nedala Country rádiu Brno s tím, že country už v Brně v programové nabídce je.
  Z tohoto hlediska je zde rock 2x, tedy Beat a Hey a styl Blaníku tak asi 5x , tak též styl Bontonu.
  Pokud by tedy RRTV použila stejný metr, jako tehdy v Brně, bylo by naopak zde Country rádio jasným favoritem. Takže uvidíme. Může to býti opravdu ještě zajímavé. Kdo se přihlásí ? A kdo to získá ?
  Gama rádio by pak do Liberce přišlo až s firmou Teleko v DAB+. Takže by o něj teoreticky Liberecko nepřišlo a nepřijde v žádném případě. Ovšem za cenu opatření si přijímače pro DAB+.
  Jsem tedy opravdu zvědavý, kdo všechno bude o ty Vratislavice na 107,4 mít zájem ?
  A kdo je tedy získá ?

  1. Barka

   Jose, jde na Beatu u RDS RT také jméno interpreta a název skladby? Díky.

  2. Jose

   Nevím, zda to mají na nějakém vysílači, někde…. Tady u nás běží jen větička: ,,Posloucháte radio Beat Liberec 107,8Mhz“

  3. violista

   U nás nehraje :-) na mapě černá díra :-D No, možná trochu mizerně pojede z toho Tachova. Tak jako Samson

 2. Václav Kadlček

  Pro Barku: Co se týče info o skladbě, je Beat ignorant. Oželím, že to není RDS, jenomže ono to není ani na webu!?(ani přímo, ani později v playlistech) a když jsem se ptal mailem(na interpreta o tématickém víkendu), tak ani neodpověděli nic, ani nenapsali, že to třeba sami neví. Jedinou možností, je, že to semtam řekne moderátor před skladbou, pak už není šance. Mrzí mě to, zvláště u tohoto rádia u neznámých melodických skladeb, které asi jen tak neuslyším.(Jestli na to nemají povolení, ti Beataci) U F1 jsou všechny skladby zaneseny v playlistu a můžeš si je i pustit, a je to akorát k tomu, aby se dalo dokázat, že je tam každý den uniformní.

  1. violista

   Jsou 100 let za opicema když nemají toto všude zřízeno a funkční. Bez návu v RDS – to snad nemyslí vážně.

  2. Jose

   Tak jednat Beat dopoledne většinou hraje notoricky známé pecky při kterých jsme vyrůstali a které máme rádi, takže celkem každý je zná a není třeba to víceméně dále popisovat. V podstatě v dopoledním vysílání tam není věc, kterou by jsem neslyšel tak asi tisíckrát a neměl ji doma. Na víc na rozdíl od těch komoušských kolovrátků, kde opravdu ani nevědí, co tam hrají, tak na Beatu jako civilizovaném hudebním rádiu, to opravdu moderátor většinou uvádí. Tedy naprostou většinu skladeb. Takže není to prostě víceméně třeba. Horší to je, když si pustím nějaké jiné rádio a tam skřehotá něco, co jsem v životě neslyšel, třeba na takovém Blatníku nebo Hnusu a oni to tam neumí uvést a místo toho tam kdákají nějaké nesmysly. Ale většinou takové stanice nepouštím, takže, když to neumí na nich uvádět, je to jejich problém…

  3. Barka

   Díky za info , je to smůla, RT chybí citelně.

 3. Barka

  Mě se několikrát stalo, že jsem slyšel skladbu a ne a ne si vzpomenout. Za chvilku
  se mě melodie vykouřila z hlavy a bylo po inspiraci. RT chybí moc, nikdo nezná
  všechno a na mnoho skupin zapomněl atd. A také poslouchají lidé bez přehledu. Také
  jsem na tom vyrůstal , ale teď je i spousta jiné muziky a prostě zapomínám.

  1. Jose

   Abych řekl pravdu, tak mne tohle zobrazuje jen ten přijímač Pure. Sice všude mám podle mého názoru kvalitní přijímače, ale staré poctivé ještě z předrevoluční doby a takovýmito novotami netrpí, takže na to nejsem ani zvyklý ani mi to nikterak nechybí…

   Ale jinak samozřejmě tohle se mi stává taky, že něco slyším a vím přesně na kterém pásku jsem to měl a při jakých příležitostech jsem si to hrál a nemůžu si vzpomenout, co to je…

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .