Reklama na internetu

Ve srovnání s ostatními mediatypy je situace na trhu internetu o něco méně přehledná, důvodem je velké množství subjektů v tomto segmentu reklamy. Nejnavštěvovanějším serverem je portál Seznam.cz (včetně služeb Email.cz, Stream.cz, Novinky.cz,…), na většině trhů dominuje Google, Česká republika je v tomto výjimkou.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Návštěvnost měří projekt NetMonitor

Měření návštěvnosti zajišťuje rozsáhlý výzkumný projekt NetMonitor, ten poskytuje informace o sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. Zadavatelem je SPIR, realizátorem potom společnost Gemius S.A. ve spolupráci se společností Nielsen – Admosphere a.s.. Internet má již většina obyvatel České republiky, konkrétně 70 %.

Nejznámějším a nejvyužívanějším reklamním formátem jsou bannery (statický obrázek, video, animace, interaktivní flash prvky). U nich se však objevuje tzv. „bannerová slepota“, kdy řadu reklamních sdělení návštěvník dokáže ignorovat. Využívají se tak overlay (tedy reklama překrývající obsah), ten je poměrně invazivní a návštěvníky můžou obtěžovat. Na vzestupu je videoreklama, ta se objevuje na řadě video streamech.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Kinoreklama

Původně negativní vyhlídky, že lidé přestanou chodit do kina, se nevyplnily. Rok 2015 byl rekordním, prodalo se 12,96 milionu lístků, což je druhý nejlepší výsledek od vzniku samostatné České republiky.

....

Existuje řada reklamních formátů, nejen bannery

Mimo standardní reklamu, existují i méně známé prvky. Search Engine Optimization (SEO) pomáhá zlepšovat pozice ve vyhledávačích. Možností jsou rovněž PPC systémy, čili reklama spojená s určitými klíčovými slovy. Nastupujícím fenoménem je inzerce na sociálních sítích, téměř 4,5 milionu Čechů zde má svůj profil. Sociální sítě jsou obecně velkým lákadlem pro potenciální reklamní zadavatele. Mobilní reklama je zatím spíše v rozvoji, uplatňuje se reklama spojená s aplikacemi, vyhledáváním a jinými prvky.

Neméně důležitou složkou je přímý marketing. Ačkoli většinu představuje nevyžádaná pošta, řada návštěvníků dobrovolně odebírá newslettery, což je vždy cenné, protože můžete klienta snadno oslovit.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Reklama v rádiu

Kontinuální měření poslechovosti rozhlasových stanic probíhá od roku 1998. Týdenní zásah v populaci 12-79 let je 85 %, přičemž hlavní vysílací čas je pro rádia ráno a dopoledne, kdy poslechovost dosahuje nejvyšších hodnot.

....
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .