Vyplatí se Prima Love po ekonomické stránce?

prima_love1Nový kanál televize Prima, který odstartuje přesně za týden, si v nejbližších letech vyžádá výrazné investice. Jen rozjezd vyjde podle dostupných informací na 300 milionů korun. Z toho přibližně 70 milionů připadne jen na terestrické šíření signálu v rámci multiplexu 3. Další peníze spolknou atraktivnější programové investice, podobně jako tomu bylo v době startu Primy Cool.

Low-cost programy Novy versus nákladné rozjezdy Primy

Politika dvou největších komerčních televizí v oblasti budování doplňkových kanálů je výrazně odlišná. Zatímco Nova se soustředí na budování „recyklačních“ kanálů s krátkou dobou návratnosti, projekty Primy jsou výrazně nákladnější. Startovní investice do obou nových televizí, jež Prima založila, se pohybují v řádu stamilionů. V případě Primy Cool šlo o sumu 300 milionů korun. Podobnou částku ale vedení televize vyčlenilo i pro ženský kanál Prima Love, u něhož se předpokládalo, že bude výrazně levnější.

Vyšší investice do Prima Love si vyžádaly hlavně akviziční pořady, populární zahraniční seriály Glee, Ally McBeall, Chirurgové nebo Zoufalé manželky. Původně se předpokládalo, že i Prima vystaví program svého ženského kanálu na telenovelách a reprízách svých původních seriálů. I ty budou sice v programu, no celkové náklady budou navýšeny právě o poplatky za dražší akvizice. Kromě toho bude Prima platit i za nákladné šíření svého kanálu v DVB-T. Podle dostupných informací by měly poplatky za terestrické vysílání v multiplexu 3 činit přibližně 70 milionů korun ročně.

Nova vsadila na placený obsah, zdarma nabízí jen dva programy

Jinou cestou se původně vydala česká komerční jednička Nova. Ta postavila svoji multikanálovou strategii na placeném obsahu. Její první doplňkový kanál Galaxie sport byl v placených nabídkách od samého počátku, kabelové společnosti platily za každou domácnost přes deset korun měsíčně. I program Nova Cinema byl zpočátku placeným kanálem, každá domácnost zaplatila v průměru tři koruny měsíčně. Tyto prostředky udělaly z Novy Cinema ekonomicky zajímavý produkt. Programové akvizice televize čerpala z již nakoupených balíků, které měla k dispozici společně i pro svůj hlavní kanál. Nova musela navíc zaplatit jen distribuční trasu přes satelit a technické odbavení programu z Barrandova. Později se sice Nova Cinema zařadila do segmentu neplacených kanálů a byla zařazena do DVB-T na základě kompenzační licence, investice do programu jsou ale ve srovnání s Primou Cool a Primou Love výrazné nižší.

I třetí doplňkový kanál Novy funguje na placeném principu. Hudební televize MTV Czech je součástí placených nabídek naprosté většiny kabelových a satelitních operátorů v České republice i na Slovensku. Za každou domácnost Nova vybírá pět korun, což jí částečně pokrývá náklady na provoz i licence pořadů. Je ale nutno dodat, že MTV funguje s nejnižšími možnými náklady a prakticky neinvestuje do původní tvorby. Většinu pořadů přebírá na základě licence ze zahraničí a pouze je titulkuje do češtiny. I tento postup je v příkrém rozporu s Primou, jež výrazně investuje do původní tvorby a nakupuje atraktivní akvizice i pro své doplňkové kanály.

nova_cinemaNova Cinema začínala jako nízkorozpočtový placený kanál, televize Prima Love nabídne atraktivní akvizice a bude vysílána volně.

Očekávaný share v prvním roce – tři procenta

Vedení skupiny Prima očekává v prvním roce průměrný podíl Prima Love na publiku ve výši tří procent. To je podobný podíl, jaký dosáhla i Prima Cool. Tento cíl povede k zlepšení pozice televize u zadavatelů reklamy. Prima bude moci prodávat všechny tři programy v jednom balíčku, čímž by její celková pozice měla stoupnout o další tři procentuální body v podílu na publiku. Je ale otázkou, kolik ratingových bodů nakonec získá. Od těch se totiž odvíjí konečná cena za odvysílanou reklamu. Je ale pravděpodobné, že nárůst sledovanosti u ženského publika bude citelnější než tomu bylo u cílové skupiny Primy Cool.

Prodej reklamy se bude v prvních dvou měsících realizovat jen podle naceněných časových pásem, jelikož nový kanál ještě nebude mít k dispozici reprezentativní výsledky sledovanosti z peoplemetrů. Televize ale postupně naběhne na ceny, které se budou odvíjet od skutečně dosažené sledovanosti, tak jak je to standardem u všech stanic, jež jsou součástí elektronického měření.

Odbavovací pracoviště bylo rozšířeno ještě v roce 2008

Po technické stránce je Prima připravena na spuštění nového kanálu již několik let. Se souběžným odbavením minimálně dvou kanálů se počítalo ještě v dobách bývalého ředitele Martina Dvořáka. Televize sídlící na pražské Palmovce disponuje od roku 2008 i novým odbavovacím centrem, které pojme až tři samostatné programy. Tato investice souvisela s chystaným spuštěním programu Prima Klub, který měl být rovněž určen ženskému publiku. Prima získala tzv. kompenzační licenci pro tento kanál začátkem roku 2008. I proto přistoupila k nutným investicím do odbavovacího centra.

Později se objevila možnost získat ještě jednu kompenzační licenci, která byla využita k spuštění programu pro muže s názvem Prima Cool. Tento kanál začal vysílat v roce 2009. Tehdejší nasazení bylo pro mnohé překvapením, jelikož se počítalo s tím, že Prima spustí zejména kanál pro ženy. Tento projekt nakonec dočasně přeformátovala na regionálně zaměřenou televizi R1. Souběžně se spuštěním mužského programu Cool ale investovala do vícekanálového pracoviště. Nyní je možné z tohoto místa odbavit tři programy, ale později lze tento počet rozšířit až na pět.

prima-love-tk-1

Prima získá za licenci místo v DVB-T i v kabelovkách

Licence, kterou Prima využije pro svůj nový kanál Prima Love, ji přinese několik konkurenčních výhod. Jde o nárokovou licenci ze zákona, na kterou měly právo regionální studia. Prima je sdružila pod hlavičku společnosti Region Media, jež vlastní. Jejich jménem pak požádala o vysílací licenci, která jí zaručuje garantovanou pozici v DVB-T multiplexu. Nemůže ji tak později vyřadit jiný provozovatel. Tato licence zároveň garantuje Primě i bezplatnou programovou pozici v nabídce všech kabelových operátorů na základě tzv. podmínky must-carry. Tuto výhodu mají v současné době pouze televize s řádnou licencí, netýká se tedy TV Public, jež vysílá v DVB-T jako program převzatý ze satelitu.

Prima má k dispozici tři podobné licence, zatímco Nova pouze dvě, televize Barrandov, Z1 a TV Pohoda získaly jednu. Na zmiňovanou garanci má nárok i hudební televize Óčko, plnoformátové Febio nebo zatím nevysílající TV7. Některé subjekty si podobný nárok zatím neuplatnily, dvě televize dokonce licenci vrátily. Licence totiž nejen garantuje televizi právo umístění do multiplexu, ale zároveň toto právo povyšuje na povinnost. Každý vysílatel, jež disponuje podobnou licencí, tak musí svůj program bezplatně poskytnout kabelovým společnostem a nemůže tak spoléhat v budoucnu na příjmy z placeného vysílání.

Oficiální trailer televize Prima Love

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .