Vize moderní České televize: Jan Souček představil digitální inovace, nový tým a styl komunikace

Jan Souček, brzy nastupující generální ředitel České televize (ČT), dnes představil svou vizi pro budoucnost nejvýznamnější mediální instituce v České republice. Souček zdůraznil, že i přes uznání ČT jako nejrelevantnější televize na českém trhu má pevný závazek nejen udržet, ale ještě více posílit tuto prestižní pozici. Nástup nového managementu ČT bude zároveň doprovázen inovacemi a strategickými změnami.

Zdroj: Česká televize

„Obsahově vnímám ČT jako nejrelevantnější televizi na českém trhu, a to jak zpravodajsky, tak i v oblasti dokumentární a dramatické tvorby. Logicky chci toto postavení nadále maximálně rozvíjet. ČT musí mít ambici být i lídrem v oblasti digitální audiovize. V neposlední řadě také prestižním a vyhledávaným zaměstnavatelem,“ uvedl s jistotou Jan Souček.

Klíčovým prvkem nové éry ČT bude změna vedení, kterou Souček označil za krok k proměně celkové komunikace televize. Nový top management představují například:

  • Tereza Polachová – ředitelka divize Obsah
  • Jan Maxa – ředitel divize Digitální služby
  • Petr Mrzena – ředitel divize Zpravodajství a publicistika
  • Michal Fila – ředitel divize Korporátní služby
  • Milan Fridrich – ředitel divize Program a noví manažeři kanálů ČT1 Jiří Kokmotos a ČT2 Jan Štern, manažer kanálu ČT Sport Jiří Ponikelský
  • Štěpánka Sunková – manažerka oddělení Marketing 
  • Petra Lautnerová – manažerka oddělení Lidské zdroje

Nové vedení, jehož detailní profesní představení je k dispozici na adrese http://bit.ly/3L4fK2m, chce zásadně změnit celkovou komunikaci televize. Důležitou roli v tom sehraje konference o roli veřejnoprávní televize pro následující dekádu. Na ni bude navazovat konference na téma etické aspekty činnosti veřejnoprávních médií v digitálním prostředí.

Strategické oblasti

Jan Souček společně se svými kolegy uvedl i některé vybrané oblasti, které považuje za zásadní a strategické a kterým se chce ihned po svém nástupu do funkce věnovat. „Chceme být otevření, transparentní a spolupracující, zároveň technologicky pokročilí a uznávaní. Nová éra bude znamenat i novou úroveň komunikace mezi vedením, zaměstnanci a odbornou veřejností, sdělil Jan Souček.

Výrazný důraz bude kladen na digitalizaci a modernizaci. ČT zamýšlí zlepšit personalizaci a využití uživatelských účtů a posílit platformu divize Digitálních služeb jako klíčový kanál pro distribuci obsahu ČT. Souček zdůraznil, že investice do online obsahu budou zvýšeny, do popředí zájmu ČT chce dostat uživatelský komfort a prioritou bude i lepší dostupnost archivního obsahu. „Chceme hledat nové cesty, utvářet trendy a posouvat laťku diváckých očekávání výš. Srdcem naší vlastní tvorby zůstane veřejná služba, prohlásil Jan Souček.

Vývoj obsahu bude reflektovat aktuální společenské a ekonomické výzvy, ať už jde o sociální nebo ekologická témata. ČT se bude snažit přitahovat mladší publikum a spolupracovat s novými tvůrci. Strategické směřování se také zaměřuje na jasné definování programových formátů v souladu s očekáváními socioekonomických skupin, na které dané kanály cílí. Tomu by mělo pomoci i personální posílení týmu tvořícího program ČT o dva manažerykanálů ČT1 a ČT2. Jejich úkolem bude intenzivní komunikace s vývojem tak, aby vznikaly mnohem přesnější definice poptávky po jednotlivých programových formátech. 

Na podzim 2024/jaře 2025 dojde ke spuštění kanálu ČT3 v inovované podobě. Kanál se zaměří na diváky ve zralém věku a na jejich aktivní životní styl odpovídající současnosti. Zabývat se bude více i mezigenerační komunikací, mediální, finanční a digitální gramotností. Tedy tématy, která ve společnosti čím dál více rezonují a je po těchto diskuzích společenská poptávka.

Další rozvoj čeká také platformu ČT sport plus a celkově dojde ve sportovním vysílání ke zatraktivnění a zintenzivnění výsledkového servisu a aktuálního sportovní zpravodajství jak v lineárním vysílání, tak v platformě ČT sport plus. Přehled vysílání do konce roku 2023 a plán pro pokrytí nejvýznamnějších akcí roku 2024 je dostupný taktéž na adrese http://bit.ly/3L4fK2m.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .