Válka o TV Vysočina – vysílá JSC pirátsky?

radiotv-archivV Česku se objevil další spor o vysílací licenci. Tentokrát se o ni přetahují bývalý a současný vlastník licencované společnosti Vysočina TV, firmy Českomoravská televizní s.r.o. Na stranu zakladatele televize se postavila TV Prima a od úterka vstupuje do vysílání pelhřimovské studio JSC. Společnost Gimi s.r.o., která je platným vlastníkem podle obchodního rejstříku, označuje toto vysílání jako pirátské a pžádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby situaci řešila.

Licenci na regionální vysílání na Vysočině získala v devadesátých letech společnost TV JSC Jiřího Svobody. V roce 2002 ji od něj koupila českobudějovická TV Gimi a firmu přejmenovala na Českomoravská televizní. Svoboda ovšem nyní celou transakci zpochybnil a podal na TV Gimi žalobu pro neplatnost dřívějšího vlastnického převodu, když zjistil, že některé další kroky nového vlastníka byly v rozporu se smlouvou. „Společnost Gimi na nás nedávno začala vyvíjet nátlak, abychom jim zaplatili zpětně za dva roky vysílání reklam několikamilionovou částku,“ řekl Svoboda Novinám Jihlavska.

Společnost Gimi s.r.o. a její vlastník Regionální televizní agentura považují vysílání TV JSC za protiprávní a pirátské. „Bývalý zakladatel společnosti ČMTS s.r.o. ing. Jiří Svoboda vstoupil za přispění FTV Prima a Českých radiokomunikací do regionálního vysílání a sám pak začal provozovat amatérské zpravodajství, které je bez souhlasu držitele příslušné licence napojováno do programu TV Prima,“ tvrdí jednatel RTV Ivo Brabec.

{img id=80 border=1 align=right}„TV GIMI jako právoplatný a jediný majitel společnosti ČMTS s.r.o. se obrátila na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby standardním, rychlým a účinným způsobem situaci řešila v souladu se zákonem. Současně byl u Krajského soudu v Českých Budějovicích podán návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by mělo být Ing. Svobodovi uloženo, aby se zdržel jakéhokoli jednání, které by mohlo působit dojmem, že je či může být statutárním orgánem navrhovatele, nebo že je oprávněn navrhovatele jakkoli zastupovat či jednat za něj, a aby se též zdržel jakéhokoli užívání obchodní firmy navrhovatele. Současně s tím byla společnosti FTV Prima zaslána výzva k odstranění protiprávního stavu a řádnému plnění smluv a licenčních podmínek a upozornění na vznik škody a nutnost prevence dalších škod,“ popisuje své kroky Brabec, který k nápravě vyzval také České radiokomunikace a hodlá kontaktovat i jejch zahraničního akcionáře – společnost Bivideon B.V.

Na prohlášení Iva Brabce reagovala ústy své mluvčí Jany Malíkové také TV Prima, která se postavila na stranu TV JSC. „Pan Jiří Svoboda nám předložil podklady, které dle právního stanoviska, jenž máme k dispozici, dokládají, že je jednatelem Českomoravské televizní. Pan Ivo Brabec nám žádné vysvětlení k meritu věci, tedy k otázce, zda je jednatelem či nikoli, nedodal.

Uvítali bychom, kdyby spory uvnitř Českomoravské televizní společnosti byly v co nejkratší době vyřešeny. Samozřejmě budeme respektovat případné vydání jakéhokoli předběžného opatření,“ prohlásila Malíková.

A tady se dostáváme k meritu celého problému. Jiří Svoboda z pelhřimovské TV JSC prohlásil, že má podklady, kterého opravňují být jednatelem ČMTS, a existenci těchto dokumentů potvrzuje TV Prima. Ovšem nikdo nechce povahu těchto materiálů zveřejnit, na naši výzvu zatím nereagovala mluvčí Primy a s médii nekomunikuje ani údajný nový jednatel ČMTS Jiří Svoboda.

A tyto podklady nezná ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která se kauzou zabývala na svém posledním zasedání 30. března a vyzvala provozovatele GIMI, spol. s r.o. k vyjádření a Ing. Jiřího Svobodu k doložení listinných důkazů pro jeho tvrzení ve věci oznámení změny ve společnosti – neplatnost smlouvy o převodu obchodního podílu na společnost GIMI, spol. s r.o.

UPDATE: České Radiokomunikace se k této kauze vyjádřily dnes odpoledne. Podle Radka Zemana mají ČRa smlouvu pouze s TV Prima a ta rozhoduje, které regionální studio pustí do svého vysílání. „ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. v případě televizního vysílání TV Vysočina v čase, vymezeném licenčními podmínkami pro regionální vysílání v rámci sdílených kmitočtů s TV Prima, postupovaly zcela podle platné smlouvy mezi ČRa a FTV Premiéra. Na základě pokynů této společnosti bylo proto za vstupní studio, které má právo vstoupit do vysílání regionálním vstupem a šířit signál v regionu, určeno studio v Pelhřimově.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: