S kompenzační licencí pro regiony Primy je problém

radiotv-archiv19Člen Rady ČTÚ Petr Štěpánek upozorňuje na dvojí postoj společnosti FTV Prima k Technického plánu přechodu. Zatímco FTV Prima, coby provozovatel regionálního vysílání v Praze a Středních Čechách, vyslovila s TPP souhlas, tedy zavázala se vracet analogové kmitočty, tatáž společnost FTV Prima, coby provozovatel celoplošné licence, s TPP souhlas nevyslovila. Dvojí postoj může udělení kompenzační licence zkomplikovat.

Udělení licence k celoplošnému digitálnímu televiznímu vysílání společnosti EBD (na plnoformátový program TV 7) bylo vyústěním poměrně dlouhého procesu. Nárok na takovouto kompenzační licenci pro regionální televize vyplývá ze zákona 235/2006 Sb. Není však automatický, regionální televize musejí splnit řadu podmínek.

Každá z regionálních televizí musela požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o tzv. překlopení, to znamená – zjednodušení řečeno – o rozšíření „analogové“ licence na „digitální“. Každá z televizí musela vyslovit souhlas s Technickým plánem přechodu (TPP), tedy musela se zavázat, že vrátí analogové kmitočty. Aby regionálním televizím vznikl nárok na kompenzační licenci, musejí v součtu pokrývat více než 33 procent území nebo 33 procent obyvatelstva a jejich jménem o licenci musí požádat jedna právnická osoba. V případě regionálních televizí ze skupiny RTA to byla, jak již zmíněno, společnost EBD. Sdružené regionální televize spolu musejí uzavřít smlouvu, přičemž každá z nich tak může učinit pouze jednou. V neposlední řadě  pak ještě musí Český telekomunikační úřad vydat stanovisko, že pro televizi s kompenzační licencí v digitálních vysílacích sítích existuje volná kapacita.

Stejná procedura se týká i regionálních televizí vlastnicky propojených s televizí Prima. Ani v jejich případě nic nebrání úspěšnému završení celého procesu. Ovšem až na jednu drobnost, přesněji pouze zdánlivou drobnost. Součástí tohoto sdružení regionálních televizí je totiž i sama Prima, respektive společnost FTV Prima, která kromě celoplošné licence Primy provozuje rovněž regionální pražskou licenci Primy. A právě tady nastává jistý rozpor.

Zatímco FTV Prima, coby provozovatel regionálního vysílání, vyslovila s TPP souhlas, tedy zavázala se vracet analogové kmitočty, tatáž společnost FTV Prima, coby provozovatel celoplošné licence, s TPP souhlas nevyslovila. Jinými slovy: analogové kmitočty vracet zatím nehodlá. Problém je ovšem v tom, že se (v Praze a středních Čechách) jedná stále o jedny a tytéž kmitočty. Sečteno, podtrženo: jedna a tatáž firma má na stejnou věc dva názory. Trochu to připomíná chytrou horákyni. Obutá i bosá, oblečená i nahá.

Obávám se, že Prima si ze svých dvou postojů k TPP bude muset vybrat pouze jeden. Z pravidel digitalizace si totiž nelze vyzobávat jenom to výhodné, říkejme tomu třeba práva nebo výnosy – v tomto případě inkasovat kompenzační licenci za regiony – a zároveň neakceptovat jisté – řekněme – povinnosti či náklady, v tomto případě spolupracovat se státem na vracení „analogových“ kmitočtů (pochopitelně výměnou za „digitální“). Do doby jednoznačného vyjádření Primy osobně pokládám kladné vyřízení žádosti o kompenzační licenci za nemožné.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .