Představujeme projekty DVB-T: Televize Noe

Za projektem katolické digitální televize Noe stojí ostravská společnost Telepace, úzce propojená s křesťanským rádiem Proglas v Brně. Podle autorů projektu Leoše Ryšky (ředitele Studia Telepace) a Martina Holíka (ředitele rádia Proglas) by mělo jít o „televizi pro celou rodinu, která přijímá život aktivně a v jeho šíři o celistvosti“.

Ilustrační foto Thinkstockphotos.com

Ilustrační foto Thinkstockphotos.com

Hlavní myšlenkou je snaha vytvořit televizní kanál, před který by rodiče mohli bez obav posadit své děti. Projekt široce podporuje také katolická církev – od loňského listopadu probíhá v kostelech petice za vznik rodinné televize.

Zprávy s pozitivním obsahem

Text petice zní: „Souhlasím s tím, aby v naší zemi vznikl samostatný program digitální zemské televize s vysíláním pro celou rodinu. Přeji si takový program, kde se pořady zabývají etickými a duchovními principy života, seznamují s křesťanským hodnotovým systémem, učí rozlišovat dobro a zlo a toto rozlišování pomáhají aplikovat do života, a kde jsou pořady, které přinášejí i odpočinek, vzdělání a dobrý humor.“ Z těchto několika řádek je patrné, jaká by asi měla být programová náplň televize Noe. Studio Telepace slibuje zpravodajství, publicistiku, dokumentaristiku, hudbu, zábavné a poučné pořady, duchovní a relaxační pořady a dramatickou tvorbu.

Zpravodajství má Noe vysílat ve třech pravidelných blocích denně, které by tvořily stručné souhrny zpráv z domova a ze zahraničí. „Na zprávách se budou podílet interní i externí zpravodajové. Nedílnou součástí budou rovněž zprávy převzaté. Důraz při zpracování zpravodajských bloků bude kladen na pečlivé vyhledávání zpráv s pozitivním obsahem,“ píší autoři na stránkách firmy Telepace. Publicistika by se pak zaměřila na tematické studiové diskuse prokládané hudebními klipy a reportážemi na aktuální kulturně-společenská témata. Telepace slibuje, že zařadí pravidelná okna ze všech oblastí kultury, ale také z charitativních projektů, projektů o menšinách, osobnostech disentu, apod: „Počítáme rovněž s monotematickými pořady a exkluzivními hosty od nás i ze zahraničí. Prioritní bude spolupráce s veřejnou samosprávou na krajských i místních úrovních, nebudeme se vyhýbat ani duchovním tématům.“

Zaměření na děti a mládež

U dokumentární tvorby televize Noe slibuje domácí i zahraniční tvorbu a zaštiťuje se příslibem několika producentských center: „Budeme mít možnost pravidelně vysílat kvalitní dokumenty o zajímavostech z celého světa. Přínosná bude i naše dlouhodobá spolupráce s tuzemskými i zahraničními humanitárními organizacemi.“ Hudební vysílání počítá se samostatnými okny pro děti a mládež, ale také se záznamy koncertů a divadelních představení. „Klipy a hudba budou rovněž provázet besedy a komponované pořady. Zvláštní pozornost bude věnována vážné a duchovní hudbě, starší české a evropské hudbě, sborům, hudebním festivalům, rozhovorům se skladateli, hudebníky a interprety,“ stojí v projektu TV Noe.

Telepace chce při přípravě programu využít desetileté zkušenosti s pořádáním interaktivních výstav pro děti a mládež – zejména pak při produkci inteligentních zábavných a poučných pořadů. Mělo by jít o různé soutěže, záznamy i přímé přenosy televizních estrád a podobně. Provozovatel by rovněž využil spolupráci s klaunským divadlem Mimo. „Pořady a magazíny budou rozčleněny do několika kategorií od předškoláků po seniory. Představovány budou sportovní aktivity, folklór, dětské festivaly, koncerty apod. Počítáme rovněž se vzdělávacími pořady, kam zařadíme např. přehledy středních a vysokých škol. V pořadech pro seniory pak dostanou prostor zahradnická a kutilská okénka, atd.. Magazíny budou rovněž obsahovat přehled kulturních a náboženských tradic,” slibuje ostravské studio Telepace.

Církev postrádá prostor v ČT

Jedním z důvodů, proč církev přichází s projektem vlastní křesťanské televize, je stále menší prostor pro křesťanské vysílání ve veřejnoprávních médiích, zejména pak v České televizi. Proto autoři projektu počítají take s velkým prostorem pro duchovní a relaxační pořady. Konkrétně by mělo jít o sváteční slova, představování různých duchovních zajímavostí a přímé přenosy slavnostních bohoslužeb. Dramatickou tvorbu by pak měly zastoupit především převzaté pořady: seriály, hrané filmy (domácí i zahraniční), večerníčky a pohádky. „Počítáme také s pravidelným cyklem filmů pro pamětníky,“ říkají předkladatelé projektu. Cílem TV Noe je oslovit co nejširší divácké spektrum všech generací a sociálních vrstev.

„Nezanedbatelný prostor budou dostávat rovněž neziskové organizace a také orgány samospráv a státní správy,“ píše studio Telepace na svých internetových stránkách a přirovnává kulturní vysílání televize Noe k druhému programu veřejnoprávní Slovenské televize (která věnuje křesťanským pořadům a církvi logicky větší prostor než ČT 2). „Vysílatel využije možnosti pořizovat vlastní nahrávky i živá vystoupení koncertních a divadelních představení. Vysílatel se rovněž zaměří na doplňování znalostí české i světové historie, na jazykovou vybavenost, popularizaci poznatků zvědy, medicíny a dalších odvětví,“ slibují předkladatelé projektu. Televize Noe by podle nich měla zejména klást důraz na pozitivní hodnoty: všeobecnou snášenlivost mezi lidmi a rozšiřování duchovního i kulturního obzoru.

Noe slibuje náboženskou snášenlivost

„Televize bude názorově a nábožensky snášenlivá, apolitická – nebude podporovat žádnou konkrétní politickou stranu,“ slibuje Telepace. Dopředu lze ale odhadnout, že pokud televize Noe získá licenci, nepopiratelný vliv na její vysílání bude mít katolická církev. Autoři projekt dopředu konzultovali s biskupy a požádali je o podporu u věřících. Bez ní by ostatně nemohla vzniknout ani petice, která se objevuje v kostelech a již církev aktivně podporuje. Koncem ledna proběhla na Ostravsko-opavském biskupství konference odborníků a představitelů křesťanských církví ČR zaměřená právě na projekt křesťanské digitální televize Noe. Kromě pořádající společnosti Telepace se na ní organizačně podílelo i rádio Proglas a Studio Velehrad Olomouc.

Firma Telepace vznikla koncem loňského roku, obchodní rejstřík ji zapsal 20. prosince, dva dny před uzavřením přihlášek do výběrového řízení na licence pro digitální vysílání. Většinovým vlastníkem je Leoš Ryška (vlastní 75 procent), minoritní podíl patří Martinu Holíkovi. Ryška je zároveň spoluvlastníkem producentské společnosti Studio Telepace (vznikla v roce 1999), která spolupracuje například s ostravským studiem České televize, a předsedou správní rady Nadace Telepace, jež vznikla ve stejnou dobu jako Studio Telepace. „Žádost o licenci je logickým vyústěním jedenácti let aktivit společnosti. Společník P. Martin Holík se angažuje nepřímo, dělí se o znalost mediálního prostředí a sdílí tutéž spojující myšlenku, jíž je křesťanství,“ uvádí se na stránkách Sdružení Telepace.

Financování? Dary od věřících

Jestliže v programování a celkovém zaměření televize Noe mají předkladatelé jasno, otázka visí nad způsobem jejího financování. „Katolická televize zatím velkou naději na úspěch při udělování licencí neboli povolení k vysílání nemá. O prvních 12 digitálních kanálů se uchází několik desítek žadatelů s celkem 54 projekty televizních kanálů. Přednost budou mít takoví, kteří vzbuzují finanční a odbornou naději na úspěch, tedy už vyzkoušení borci,“ říká v rozhovoru pro Katolický týdeník člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Kolář. „Kde se vezmou pořady, které se tam budou vysílat? Kdo to má zaplatit? To jsou ostatně otázky, které jsou kladeny všem žadatelům bez rozdílu.“

Zdá se, že odpověď na tuto otázku neznají bezpečně ani zástupci společnosti Telepace. V doprovodném textu k petici za vznik nové rodinné televize totiž píší: „Na Proglasu vidíme model možnosti mít v naší zemi křesťanský rozhlasový program spojující generace, program vytvářející rodinné prostředí; tento rozhlas je financován z 95 procent příspěvky posluchačů; o tomto jeho rysu se v Evropě dobře ví. Předpokládáme, že pokud by byl dostatečný zájem a lidé by k této fungující rozhlasové koruně denně přidávali další dvě televizní koruny denně, mohlo by se možná na obdobném principu dařit financovat i televizi.“ Zní to poněkud naivně.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .