Představujeme projekty DVB-T: Sport 2

radiotv-archivMezi zhruba čtyřmi až pěti projekty sportovních digitálních kanálů se jasně vyjímá stanice Sport 2, o jejíž licenci žádá královéhradecká společnost Galaxie sport. Především proto, že její jednatel a spolumajitel Jiří Hojgr již jeden sportovní kanál provozuje (právě Galaxii sport) a chtěl by rozšířit portfolio o pozemní vysílání. Galaxie sport totiž zůstane pouze v kabelech a na satelitu, zatímco Sport 2 by byl jakýmsi doplňkem s důrazem na další populární sporty. Jiří Hojgr počítá s tím, že by stanice nevysílala volně, ale kódovaně jako placený kanál.

„Výběrové řízení, které vypsala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, neříká, jestli mají být předkládané projekty volně přístupné nebo kódované televize. My bychom šli cestou placeného kanálu,“ říká Hojgr. Sport 2 by se zaměřil podobně jako Galaxie sport spíše na zahraniční soutěže, zatímco domácí sport by pokryl formou různých magazínů. „Domnívám se, že český fotbal, hokej a třeba volejbal patří do celoplošných volně vysílajících televizí. Jestliže chceme být placeným programem, předpokládáme, že bychom přenášeli zahraniční soutěže, které nejsou doménou těchto volných kanálů,“ vysvětluje Hojgr.

Novinky: horská kola a snowboarding

Čím by se tedy Sport 2 lišil od existující Galaxie sport? „Předpokládáme obdobné sporty jako u Galaxie sport, ale samozřejmě bychom je chtěli rozšířit o další sporty, které v současné době získávají na popularitě: horská kola, snowboarding, akrobatické lyžování a podobně,“ říká Hojgr. Většinovým sportům populárním v České republice by Sport 2 věnoval různé pravidelné magazíny, které by pro něj vyráběli – podobně jako pro Galaxii sport – externí producenti. „Chceme zachovat určitý blok českého sportu formou magazínů, ale věnovali bychom je zahraničnímu sportu, který nemá nějaké pravidelné akce a koná se dvakrát nebo třikrát do roka,“ slibuje Hojgr.
Vysílací práva by Sport 2 nakupoval prostřednictvím akvizičních společností a částečně sám. Již nyní Galaxie sport využívá dvě externí firmy, zejména pro nákupy důležitějších sportovních událostí, jako jsou přenosy Premier League, NBA nebo španělské fotbalové ligy. „Koncem minulého roku jsme ale dospěli k určité personální změně, máme vlastního člověka, který pro nás začal pracovat a část akvizic řeší sám. Přes agentury bychom řešili ta práva, ke kterým se není možno jinak dostat. Agentury to mají dlouhodobě ošetřeno. Některá práva budeme nakupovat sami, dokonce jsme už oslovováni některými majiteli,“ vysvětluje Hojgr.

Počáteční investice: spíše desítky milionů

Cena práv pro terestrické vysílání je sice mnohem vyšší než u kabelových a satelitních kanálů, Sport 2 by ale měl tu výhodu, že by nevysílal volně. „Cenu práv za terestrické vysílání jsme zatím neřešili, protože by to bylo předčasné. V řadě smluv pro Galaxii sport na sezóny 2004/05 a dále máme určité ustanovení o předkupním právu na terestrické vysílání a jednat o konkrétním nákupu a konkrétní ceně můžeme až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto o licencích,“ říká Hojgr. Nákup vysílacích práv bude tvořit jednu ze dvou hlavních složek počáteční investice do Sportu 2. Tou druhou jsou náklady spojené s šířením programu v digitálním multiplexu.
Sport 2 žádá o programovou pozici v multiplexu C společnosti Český Telecom. „V programových investicích bychom mohli navázat na stávající nákupní licence Galaxie sport a zřejmě by došlo k určitému, nicméně ne nijak dramatickému navýšení. U multiplexu to je otázka jednání s jeho provozovatelem. Zatím se dá podle našich odhadů počítat s částkou mezi 40 až 50 miliony korun ročně. Sečteno s náklady na programming bychom se měli dostat na přibližně současné náklady Galaxie sport,“ odhaduje Jiří Hojgr.

Sport 2 by financovala firma Districan

Investorem Sportu 2 by měla být britská belgická společnost Districan, která stála u vzniku Galaxie sport. „Předpokládáme, že částečně bychom byli schopni pokrýt náklady z vlastních zdrojů a částečně investicí od našeho partnera,“ říká Hojgr, podle něhož Galaxie sport zatím firmě Districan nesplatila původní půjčku na zahájení vlastního vysílání. „Zatím máme smlouvu o odložené splátce a v průběhu letošního roku budeme řešit, co s tím. Platíme úroky z půjčky, ale investor zatím netrvá na urychleném splacení půjčky.“ Návratnost investice do Sportu 2 Hojgr vypočítává do šesti až osmi let, což je podle něj běžná doba u monotematických televizních programů v zahraničí.
Firmu Districan provází celá řada spekulací včetně té, že za ní stojí spolumajitel televize Nova Jiří Šmejc. Jednatel Galaxie sport Jiří Hojgr se k ní nechce vyjadřovat: „Nebudu tyto spekulace komentovat. Já se společností Districan jednám prostřednictvím dvou jejích pracovníků, z nichž ani jeden není Jiří Šmejc.“ Jasnější je vztah s majitelem televize Prima, firmou GES Media Holding. Té patří třetinový podíl v Galaxii sport a ve společnosti jej zastupuje druhý jednatel Michal Kratochvíl. „Řešíme spolu provozní věci, otázky smluv, interní předpisy z hlediska určitých finančních limitů – tedy zcela běžnou agendu tak, jak je vedena u jakékoli jiné společnosti,“ přiblížil Hojgr fungování Galaxie sport. GES se podle něj také částečně podílel na projektu Sportu 2, i když se na něm zřejmě nebude finančně podílet. „Vyloučit to ale nemohu,“ říká.

Prodej reklamy zajistí Mag Media 99

Vedle poplatku za dekódovací kartu by měly příjmy Sportu 2 tvořit hlavně zisky z prodeje reklamních časů. „Při prodeji a četnosti reklamy bychom měli kopírovat model Galaxie sport. Reklama by měla být doplňkem, ale neměla by rušit,“ říká jednoznačně Jiří Hojgr. Sport 2 by podobně jako Galaxie sport využíval externí agenturu, protože to podle Hojgra „vyžaduje trh“: „V loňské roce nám reklamu prodávalo obchodní oddělení FTV Primy, na konci roku jsme jednali se dvěma partnery a dostali jsme nabídku Mag Media 99 (výhradní prodejce reklamy na TV Nova, pozn. red.), která nám určitým způsobem navýší objem, který je schopna finančně zajistit a garantovat. Takže od 1. ledna 2005 nás v prodeji reklamních časů na Galaxii sport zastupuje ona.“
Pokud by Sport 2 získal vysílací licenci, sídlil by stejně jako Galaxie sport v Hradci Králové v prostorech bývalého letiště. Jiří Hojgr předpokládá, že by společnost navýšila počet zaměstnanců i externích spolupracovníků zhruba o polovinu: „Dnes máme celkem šedesát pracovníků, z toho většinu komentátorů, překladatelů a produkčních. Předpokládám, že bychom jich přibrali třicet pět až čtyřicet. Neměli bychom mít více než sto lidí.“ Technicky by vysílání zajišťovalo stejné studio jako Galaxii sport, takže u technického personálu Hojgr uvažuje jen o drobném navýšení počtu stálých zaměstnanců „v jednotkách pracovníků“. Stěhování studia do Prahy však jednoznačně odmítá.

Největší konkurence? Asi Eurosport.

Pro koho by měl Sport 2 vysílat? „Cílová skupina by měla být stejná jako u Galaxie sport, která oslovuje z osmdesáti procent muže ve věku od 18 do 45 let středního a vyššího vzdělání a střední a vyšší příjmové kategorie,“ říká Hojgr. Sport 2 by měl oslovit asi 35 až 45 procent českých domácností s možností příjmu DVB-T. Podobných výsledků nyní dosahuje Galaxie sport u domácností s kabelovou televizí. „Samozřejmě na to bude mít vliv více faktorů: cena programu, cena set-top-boxů a jejich rozšíření, apod.“ uvažuje Hojgr. Za největší „konkurenci“ přitom považuje panevropský sportovní kanál Eurosport, který nedávno spustil už druhou podobně zaměřenou televizní stanici.
„Eurosport je ale zaměřen na určité panevropské sporty, my jsme spíše na ty, které jsou populární ve východní a střední Evropě. Samozřejmě bychom mohli jako o konkurenci hovořit o DSF, nicméně ta je zaměřena na ryze německé sporty,“ vypočítává Hojgr. Jednatel Galaxie sport nevylučuje, že v případě úspěchu v licenčním řízení se Sport 2 bude ucházet o digitální licenci i na Slovensku. Ostatně, Galaxie sport zde už vysílá – je dostupná v 85 procentech domácností s kabelovou přípojkou. V České republice dokonce u devadesáti procent. Kvůli licenčnímu řízení na DVB-T v České republice odložila Galaxie sport svůj plán na expanzi do Ruska, na Ukrajinu a do pobaltských zemí.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .