Může Prima přerušovat přenosy Formule 1 a Moto GP reklamou?

radiotv-archivDo konce závodu Velké ceny Formule 1 zbývá 15 kol a situace na čele je značně dramatická. V tu chvíli pronese moderátor TV Prima tradiční větu ‚za několik okamžiků se na vyvrcholení Velké ceny opět vrátíme‘ a obrazovku na několik minut ovládne reklama. Ve chvíli, kdy se diváci vrátí na okruh, často zjistí, že přišli o zásadní okamžiky závodu. Zopakování těchto okamžiků ovšem televize nenabídne, je třeba se spokojit se slovním komentářem.

Někteří diváci skřípou zuby, většina přerušení přímého přenosu mlčky přetrpí a někteří přemýšlí, zda neexistuje cesta, jak jinak financovat nákup televizních práv, za které Prima určitě neplatí zrovna málo.

Přímé přenosy z okruhu Mistrovství světa ve Formuli 1 nebo motocyklové Moto GP patří k nejsledovanějším sportovním akcím na světě, ovšem proti přenosům z ledního hokeje nebo basketbalu mají pro televize jednu značnou nevýhodu. Chybí jim přestávky, ať už přirozené nebo v posledních letech uměle naplánované reklamní pauzy.

Televizi potom nezbývá než reklamou, kterou televize pokryje své výdaje na nákup vysílacích práv, přerušit drasticky přímo samotný závod. A tady se dostává do možného konfliktu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.

Co na to zákon?

Mediální zákon řeší podmínky zařazování reklam do sportovních přenosů v § 49, konkrétně odstavec (1) říká (1) Provozovatel televizního vysílání je oprávněn zařazovat reklamu a teleshopping do pořadů složených ze samostatných částí nebo do sportovních a podobně strukturovaných pořadů nebo pořadů obsahujících přestávky, avšak pouze mezi tyto samostatné části nebo do přestávek.

V odstavci (2) se dále uvádí, že Provozovatel televizního vysílání s licencí je oprávněn za podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4 přerušit vysílání televizních pořadů reklamou a teleshoppingem, pokud tím nebude narušena integrita a hodnota pořadů při respektování charakteru, doby trvání pořadu a vnitřní struktury pořadu. Nesmí být přitom porušena práva vlastníků práv k pořadům přiznaná podle zvláštního zákona.

V boxech se nic neděje…

Na základě pochybností, zda TV Prima přerušováním přímých přenosů neporušuje tyto odstavce mediálního zákona, podal server RadioTV v létě loňského roku podnět k prošetření Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada se tímto podnětem zabývala a monitorovací odbor se vyjádřil ve smyslu, že zmíněný pořad je pořadem sportovním, ve kterém je možné uplatnit pravidlo přirozených přestávek (tak jak je tomu u hokejových přenosů). U tohoto přenosu se údajně jedná zejména o situace, kdy se na dráze nic neděje, jezdci zajíždějí do stáje, upravuje se dráha, apod.

Základní pravidlo – nebude narušena integrita a hodnota pořadu při respektování charakteru, doby trvání pořadu a vnitřní struktury pořadu (§ 49 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.) – je podle monitorovacího oddělení respektováno (moderátor zmíněného pořadu přestávku, kam byl vložen reklamní blok, uvodil slovy: „Ještě nějaký čas se určitě na trati závodit nebude, takže toho využijeme ke krátké přestávce“).

Asi by bylo těžké najít pravidelného diváka přenosů Formule 1, který by souhlasil s tím, že když jezdci zajíždějí do stáje, tak se nic neděje. Ovšem na základě podkladů Úřadu RRTV bylo na 16. zasedání rozhodnuto takto: Rada zahájí s provozovatelem FTV PREMIÉRA, s.r.o. správní řízení za možné porušení § 49 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ho k vyjádření, výsledek hlasování 4 – 4 – 4. Rada nepřijala žádné usnesení. Nic se tedy nestalo.

F1 nevadí, ale Moto GP ano

Zdálo by se, že tímto je problém přerušování přímých přenosů Formule 1 ve smyslu porušování zákona vyřešen. Kdyby ovšem o několik měsíců později nebylo v zápisu z 22. zasedání zveřejněno, že Rada zahájila správní řízení s provozovatelem FTV PRIMA, spol. s r.o. pro možné porušení § 49 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – zařazování reklam do sportovních pořadů a vyzvala provozovatele k vyjádření.

Jak sdělil RadioTV Úřad RRTV, Rada řešila problém přerušení reklamou u přenosu Velké ceny motocyklových závodů Moto GP, přičemž výsledek hlasování byl tentokrát 8 – 0 – 1. Lze jen spekulovat, v čem připadne radním přímý přenos okruhových závodů Formule 1 jiný než u Moto GP, když v prvním případě správní řízení nezahájila, zatímco ve druhém ano, ale na konečný výsledek to stejně vliv nemá.

Po vyjádření TV Prima totiž RRTV letos v lednu Vydala upozornění společnosti FTV Prima, spol. s r.o. za zařazení reklamy do přenosu Moto GP dne 31. října 2004. Takové usnesení lze vykládat všelijak, těžko jej ovšem můžeme brát jako precedens, který by do budoucna stanovil, zda mohou české televize přerušovat reklamou přímé přenosy, které nemají přirozené přestávky.

RadioTV samozřejmě kontaktovalo také TV Prima, která na otázku, zda přerušováním přenosů neporušuje mediální zákon a zda-li tak bude činit i v následujících sezónách, odpověděla slovy tiskové mluvčí Jany Malíkové takto: „Jsme toho názoru, že jednáme v souladu s ustanoveními zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a směrnice Televize bez hranic. Vkládání reklamy do takovýchto sportovních pořadů je běžnou praxí i v sousedních zemích.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: