Martin Kidernay: Nevysílám, takže nemůžu přijít o licenci

radiotv22Exkluzivní rozhovor serveru RadioTV s Martinem Kindernayem, který prostřednictvím společnosti RTV Galaxie vlastní terestrické licence TV3 v Praze a Hradci Králové.

Martin Kindernay v pátek oznámil, že získal několik úvěrů pro spuštění vlastního vysílání v Praze a Hradci Králové bez účasti současného investora TV3. Z rozhovoru, který poskytnul serveru RadioTV, však vyplývá, že s lucemburskou společností European Media Ventures v projektu TV3 nadále počítá.

Objevily se spekulace, že jednáte, nebo jste se už dohodl o vstupu nového investora do TV3. K tomu vám měl dopomoci předseda České strany národně sociální Jan Šula. Je to pravda?

Víte, začíná být docela nebezpečné se se mnou bavit, potkat se se mnou na ulici, nebo dělat rozhovor, jako tento. Nejspíš nás někdo vyfotografuje a zřejmě vás označí za investora. Nepopírám, že jsem se panem doktorem Šulou setkal a že ho delší dobu znám. Poslední dobou začínám mít problém se s někým vůbec sejít, aby toho člověka média neoznačili za potenciálního investora TV3. Můžu vám říci, že je o dost nepříjemná situace. Kdyby ty peníze, které EMV dává do detektivních agentur, investovala do rozvoje televize a nepropouštěla zaměstnance, rozhodně by je využila lépe.

Čili popíráte, že by vám pan Šula pomáhal se získáváním nového investora pro TV3?

Absolutně. Velice mě to mrzí i vůči němu, protože nevím, jak na to někdo přišel. Proč by zrovna pan doktor Šula měl být investor?

On neměl být investorem, ale napomoci vám v jednání se společností, která by jím mohla být. Alespoň tak to prezentoval Český rozhlas.

V tuto chvíli mohu skutečně prohlásit, že nemám jiného investora, než European Media Ventures (EMV), nebo Argus Capital. Řekl jsem to i poslancům na pátečním zasedání stálé parlamentní komise pro sdělovací prostředky. Trochu mě mrzí, že zatímco já mám nadále určitou naději, že k dohodě dojde, EMV neustále stupňuje útoky proti mně. Byl jsem nucen kvůli problémům z jejich strany, kdy zablokovali studio v Hradci Králové, jít do osobních úvěrů v poměrně velkých částkách, abych byl schopen do měsíce obnovit vysílání.

Takže budujete nové studio v Hradci Králové…

Buduji v tuto chvíli nového studio v Hradci Králové i v Praze. V Praze to bude velice unikátní záležitost, protože chci plně realizovat projekt metropolitní televize, na kterou jsem přede dvěma lety získal licenci. Bude to televize naprosto jiná, než je dnes TV3.

Tím chcete říci, že projekt TV3 končí?

Nikdo nehovoří o tom, že projekt TV3 končí. Ale systémem, jakým teď pracuje EMV, to znamená rušením regionálních studií, zaplombováním dveří tak, aby se tam nedostali ani jejich vlastní zaměstnanci, odvezením techniky v noci tak, aby to nikdo neviděl, to mi jednoznačně připadá, že tu televizi zavírají a že s ní nemají žádné další rozvojové plány.

Ale EMV to vysvětlila tak, že k odvozu techniky došlo na základě nedodržení dohody z vaší strany při převodu terestrické licence TV3, kdy jste měl postupovat podle jejích instrukcí.

Existuje dvojí výklad. V médiích jsem už několikrát opakoval, že jsem žádné instrukce nedostal, a že existuje jenom jediný způsob, jak v České republice založit akciovou společnost. Na to jsou zákony a příslušné paragrafy. Nemohu v České republice zakládat akciovou společnost, která podléhá lucemburským zákonům. To bych musel bydlet v Lucembursku, nebo by tam ta společnost musela sídlet. To, co je možné v Lucembursku, asi není možné v České republice.

Takže jste žádné instrukce nedostal.

Ne. Nedostal jsem žádné instrukce a tu společnost jsem ani nezakládal. Skoupil jsem většinový podíl ve společnosti, která již existovala, od svého bratra. Ten je mimochodem nadále předsedou jejího představenstva…

… a zaměstnancem servisní organizace TV3, kterou ovládá EMV…

Už ne. Ve čtvrtek dostal hodinovou výpověď za údajně hrubé porušení kázně.

Za to, že jménem RTV Galaxie požadoval přerušení vysílání TV3 z terestrických vysílačů?

To je naprostý nesmysl, protože pouze navštívil své pracoviště, a když odcházel, přečetl si, že se údajně pokoušel přerušit vysílání . Připadá mi to naprosto nesmyslné, protože jak by mohl přerušit vysílání? Fyzicky to není možné.

Vrátím se zpátky k instrukcím EMV, podle kterých jste měl postupovat při převodu licence TV3 na českou společnost. Generální ředitel TV3 Jan Martinek mi potvrdil, že jste od EMV žádné instrukce nedostal, ale že jste měl po zamítnutí první žádosti o převod licence na lucemburskou společnost KTV vyčkat, až vám je investor sdělí. To jste prý neudělal a hned jste zažádal o převod licence na společnost RTV Galaxie.

Já jsem tam měl naopak velice striktní lhůtu, jak rychle musím v takovém případě reagovat.

Můžete prozradit jakou?

To je otázka smluvních vztahů. Chci říci jenom jednu věc: můj výklad, ale především výklad mých právních zástupců, kteří mě budou v  případném soudním sporu zastupovat, je nadále takový, že k žádnému porušení smluv z mé strany nedošlo. K prvnímu zásadnímu porušení smluv došlo 6. listopadu, když EMV znemožnila regionální vysílání odvezením technologie.

Vy jste chtěl přerušit vysílání TV3 na dobu jednoho měsíce…

Já jsem ho přerušil.

No… Nepřerušil jste ho v Praze.

Přerušil jsem ho jak v Praze, tak v Hradci Králové.

Bavíme se o terestrickém vysílání?

Ano.

Už nevysíláte?

Ne. Oni vysílají, nebo někdo jiný, ale právně v tuto chvíli nenesu za terestrické vysílání v Praze a Hradci Králové žádnou zodpovědnost.

Ale to vysílání pokračuje.

Pak je to otázka orgánů činných v trestním řízení, tedy policie. Ta musí zjistit, kdo tady pirátsky vysílá. Domnívám se, že když někdo vysílá bez autorských smluv, bez smluv s ochrannými organizacemi, bez smluv s držitelem licence a tedy i bez licence, tak je to záležitost, u které snad není možný jiný výklad, než že se jedná o pirátské vysílání.

Čili vy tvrdíte, že jste přestal vysílat, nebo že nevysíláte…

Já neautorizuji vysílání, které teď probíhá a několikrát jsem doporučeným dopisem vyzval servisní organizaci, aby ho zastavila. Oni ale vysílají dál. V České republice stále ještě platí české zákony. Český mediální zákon jednoznačně hovoří o tom, že držitel licence musí autorizovat vysílání.

Jenže tady je ten problém, že servisní organizace má smlouvu s Českými radiokomunikacemi, takže vy nemůžete sám o sobě terestrické vysílání TV3 zastavit. Jak k tomu vůbec došlo, proč tyto smlouvy nekontrolujete vy jako držitel licence?

Jde o smlouvu staršího data, která vznikla ještě za platnosti starého zákona. A jak víte, ten byl velmi nedokonalý. TV3, a.s. ji podepsala z titulu servisní smlouvy, kterou uzavřela se mnou a která měla dodatek, že vysílání TV3 zajišťuje také technicky. Na základě tohoto dodatku s nimi České radiokomunikace uzavřely smlouvu. Po nabytí účinnosti nového zákona jsem byl vyzván předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martinem Muchkou, abych své smluvní vztahy uvedl do souladu s novým mediálním zákonem. Včetně této záležitosti, tedy vztahu s radiokomunikacemi. K tomu ale z dobře známých důvodů už nedošlo.

Pozastavil bych se nad tím problémem, že jste jako stoprocentní vlastník společnosti RTV Galaxie, na kterou jste nechal převést licence TV3 v Praze a Hradci Králové, požádal servisní organizaci, aby přestala vysílat přes terestrické vysílače. Ona s vámi nemůže jednat, protože nemá smlouvy s RTV Galaxií, ale s vámi jako fyzickou osobou. Vy jako fyzická osoba ale už licenci nevlastníte, takže vzniká určitý bludný kruh, ze kterého není úniku.

Já bych vás opravil. K tomu zastavení vysílání jsem nevyzval já, ale předseda a místopředseda představenstva RTV Galaxie tak, aby to bylo v souladu s výpisem Obchodního rejstříku. Oba dva vyzvali TV3, a.s. k zastavení vysílání, protože jsou statutárními představiteli společnosti. Já jsem o tom byl pouze informován na představenstvu. Podle mého názoru za celou společnost jedná představenstvo a k tomu určení lidé, tedy předseda a místopředseda představenstva. Já jsem tedy neměl možnost posílat jakoukoli žádost, protože už nejsem držitelem licence.

Platí po tom všem stále ještě vaše nabídka EMV, aby vstoupila do společnosti RTV Galaxie?

Víte, bude to pro vás možná nelogické, několik novinářů se nad tím už podivovalo, ale já si  myslím, že dveře jsou nadále pootevřené. Myslím si, že celá záležitost, ta hysterie, osobní útoky a žaloby, konkurzy na majetek, nátlak na rodinné příslušníky, je dílem českých manažerů. Nemyslím si, že to je dílo tak významné americké společnosti. Z tohoto důvodu se snažím, aby nové kolo jednání proběhlo s těmi, kdo přímo financovali TV3, to znamená se zástupci pojišťovny Prudential a fondu Argus Capital. Nejlépe ale s Prudential, protože to byly především jejich peníze, které se investovaly a které byly špatným hospodařením TV3 znehodnoceny.

Dá se to vysvětlit tak, že byste chtěl zprůhlednit vlastnickou strukturu TV3, a.s., protože tam jde o spletenec několika různých firem, které se navzájem vlastní?

Myslím si, že by bylo dobré, kdyby se zprůhlednilo, kdo vlastně je akcionářem EMV a kdo za ní vystupuje. Nikdy se mi nelíbily některé zákulisní vlastnické vztahy a velice složitý propletenec vlastnictví v TV3. Domnívám se, že nejjednodušší by bylo, aby přímý vlastník byl přímo v licenci, a ne přes nějaké další společnosti, které sídlí v Lucembursku. Přiznám se vám ale, že pokud hovořím o optimismu z hlediska nějakého možného jednání, nebo dohody s Prudential, tak si myslím, že to bude ve chvíli, kdy americký majitel pozná, že jeho manažeři v České republice neudělali dobrou práci. Nedávno jsem četl docela zajímavou studii, kde se hovořilo o tom, že celou záležitost údajné investice 600 milionů korun do TV3 je potřeba nějak přikrýt, zdůvodnit jejich ztrátu, aby se nezkoumalo, jak se tu ty peníze utratily. Měl jsem v TV3 určité postavení, z jehož pozice jsem řídil regionální vysílání a rozvoj regionálních stanic, ale dodnes mi není jasné, kam těch 600 milionů zmizelo.

Čili zpochybňujete tu sumu jako takovou?

Já ji nezpochybňuji, jenom by mě zajímalo, jak se ta suma utratila.a za co. Za rok a půl utratit 600 milionů, to není jen tak.

Servisní organizace ale například nakoupila veškerou techniku, se kterou TV3 vysílala.

Většina techniky nebyla jejich, byla leasingové společnosti a tato leasingová společnost, pokud mám dobrou informaci, už větší část této techniky TV3 odebrala. A druhá část techniky je zastavena Mafrou, takže se nyní bavíme i o tom, že za 600 milionů není ani výrazně velká a kvalitní programová knihovna,  vlastní dům – ten je pronajatý od společnosti Mafra.TV3 také nemá vlastní zpravodajství, protože jej vyrábí společnost TVD, není ani žádná nová teritoriální licence, ani nové vysílače. Takže se ptám, kde ty finance jsou a jak se investoval? Samozřejmě je dobré, když je to na koho svést. Třeba na Českou republiku, Radu, na Kindernaye…

EMV požaduje stoprocentní podíl v RTV Galaxii. Jste ochotný na ní převést celou firmu?

Do nedávné doby jsme hovořili o tom, že by se na RTV Galaxii převedla stávající servisní smlouva, která by se pouze vyladila podle nového mediální zákona. Oni mi na to velice arogantně odpovídali dalšími útoky, že se se mnou nemají o čem bavit, natož pak se společností RTV Galaxie. Změna jejich postoje přišla až ve chvíli, kdy Ústav státu a práva zveřejnil nové vyjádření, ze kterého vyplývá, že arbitráž kvůli zamítnutí převodu licence na KTV nemůže nastat. V tomto okamžiku najednou změnili postoj a najednou začali mít zájem o stoprocentní vstup do RTV Galaxie. Jenže mezitím se staly určité nevratné kroky, které zásadně změnily můj postoj. Jedním z těch kroků je zastavení regionálního vysílání v Hradci Králové a odvezení technologie, propuštění všech lidí, kteří se podíleli na regionálním vysílání. Pro mě je v tuto chvíli prioritou, kromě dalšího jednání s Argusem a EMV, zachránění licence. Pokud nezačnu do měsíce vysílat, mohl bych o ni na začátku prosince přijít.

Kromě hradeckého tedy budujete studio i v Praze, odkud v současné době vysílá TV3.

Buduji dvě studia. Jedno centrální v Hradci Králové, které bude navázáno na další regionální a metropolitní studia a pak samostatné metropolitní studio v Praze.

Bude podléhat centru, které bude v Hradci Králové?

Nikoli. Bude mít samostatné vedení a bude to skutečně nezávislé metropolitní studio, které bude prioritně zajišťovat jenom metropolitní vysílání v Praze. Chtěl bych, aby si tato televize přestala hrát na celoplošnou stanici. TV3 celoplošnou televizí není a nikdy nebude.

Tato studia budujete sám, bez účasti investora, za své vlastní úvěry. O jaké částky jde?

V minulých dnech jsem získal úvěry na řádově několik desítek milionů korun, které plně využívám na nákup technologie a připravuji se na to, abych byl schopen v zákonem stanovené lhůtě obnovit vysílání.

To vám výrazně zlepší vyjednávací pozici s EMV, kterou tak odříznete od licence.

Nejenom že zlepší, ale myslím si, že EMV konečně pochopí, že je potřeba si sednout ke stolu a že český management udělal určité chyby. Už před časem jsem poslal vedení Prudential dopis, ve kterém jsem je informoval o chybách, které se tady za poslední dva roky staly ve vztahu k mé licenci. Domnívám se, že lze vést další rozhovory, ale mohou se dít pouze nad platnou licencí. Pokud by v tuto chvíli TV3 vysílala legálně, ne pirátsky, jak vysílá teď, tak by mě zřejmě hrozilo buď toto úterý, nebo další týden zahájení správního řízení o odebrání licence. Zajišťování regionálního zpravodajství je totiž pro tuto televizi stejně nutnou podmínkou, jako pro Novu a Primu hlavní zpravodajská relace. Asi málokdo si dovede představit, že kdyby Nova přestala vysílat Televizní noviny, že by s ní rada nezahájila správní řízení o odebrání licence.

Předseda rady Martin Muchka upozornil, že neschvalováním denního vysílacího plánu ve chvíli, kdy TV3 nadále vysílá prostřednictvím terestrických vysílačů, riskujete odebrání licence. Nebojíte se, že o licenci – byť ne vlastní vinou – přijdete?

Pokud bych vysílal, tak ano. Souhlasím s tím. Já ale nevysílám. Znovu podotýkám, že běží lhůta, kdy nevysílám. Myslím si, že je na jiných orgánech, aby zjistily, kdo na těch vysílačích  fyzicky vysílá. Pokud vím, má se tím na svém úterním zasedání zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zeptám se vám ještě jinak. Jakým způsobem došlo k završení aktu přerušení vysílání z vaší strany, když TV3 nadále vysílá přes terestrické vysílače a licenci pro terestrické vysílání vlastní vaše společnost RTV Galaxie?

Vzal jsem mediální zákon, kde jsou jisté paragrafy, které umožňují držiteli licence přerušit vysílání. Pokud neudá důvod, tak vysílání může být přerušeno nanejvýš na jeden měsíc v jednom kalendářním roce. Pokud mu v pokračování vysílání brání technické důvody, může jej přerušit a lhůtu k odstranění těch vad, mu uloží rada. Já jsem požádal o oboje s tím, že pokud rada usoudí, že toto přerušení je z technických důvodů, což podle mého názoru je, protože nemáme čím vysílat, udělí mi určitou lhůtu na dobudování studií a nákup techniky tak, abych mohl bez problémů obnovit vysílání. Pokud to bude bráno jako licenční minimální doba, měl bych obnovit vysílání první týden v prosinci. Tyto žádosti jsem adresoval radě a ta je přijala, existuje na to důkaz v podobě razítka z podatelny a rada dokonce potvrdila, že tento dokument dostala.

Tím okamžikem jste tedy přerušil vysílání?

Abych z právního hlediska přestal vysílat, vyzval jsem prostřednictvím společnosti RTV Galaxie a jejího představenstva, aby servisní organizace okamžitě ukončila vysílání, protože jsem radu už oficiálně požádal o jeho přerušení. Přidal jsem k tomu kopii žádosti adresované radě a informoval EMV o tom, že pokud budou vysílat dál, bude se jednat o neautorizované vysílání. Pan předseda Muchka má tedy pravdu, že pokud bych v tuto chvíli vysílal a neautorizoval toto vysílání, rada by mohla zahájit s RTV Galaxií správní řízení o odebrání licence. Ale já nejsem fyzicky schopný vylézt na radiokomunikační věz a odpojovat tam dráty. Od toho jsou jiné společnosti, které technicky zajišťují vysílání.

Pak je tu registrace pro kabelové a satelitní vysílání, kterou vlastní TV3, a.s.

Tu má TV3, a.s., a tam samozřejmě vysílat může.

Kabelové a satelitní pokrytí TV3 je mnohem větší než terestrické. Nebojíte se toho, že když se nedohodnete s EMV, bude vám TV3 prostřednictvím kabelu a satelitu konkurovat?

Ve chvíli, kdy začnu vysílat, musí kabelové společnosti v místech, kde vlastním terestrickou licenci, umístit do základní nabídky moje vysílání a současnou TV3 přesunout do rozšířené nabídky. To jim ukládá zákon.

Česká televize několikrát informovala o vašich schůzkách s Jaroslavem Berkou, šéfem agentury Cepra, která pracuje pro televizi Nova. Vy jste několikrát prohlásil, že rozhodně popíráte možnost spolupráce s Vladimírem Železným a firmami okolo TV Nova. Stále to ještě platí?

Platí. Domnívám se, že televize by měly být v konkurenčním vztahu. Mohu prohlásit, že pokud by nedošlo dohodě s Prudential, Nova rozhodně nebude spolumajitelem mé televize. Připadalo by mi to naprosto nesmyslné. To, že jsem se s panem doktorem Berkou setkal, nepopírám. Setkal jsem se s ním vícekrát. Nepopírám také, že se s ním znovu nesetkám, pokud si to bude přát. Setkávám se s kýmkoliv, kdo si to přeje, nebo projeví zájem o to, aby ode mne získal informace. Skutečně není důvod, abych někomu odepřel schůzku.

Případnou spolupráci vaší sítě regionálních televizí se slovenskou sítí TV Global na Slovensku, kterou nyní prostřednictvím České produkční invest ovládá TV Nova, byste si dokázal představit?

Víte, je to pro mě takové trošku zklamání, protože jsem kdysi s Marcelem Dekanovským vytvářel projekt slovenské sítě a mrzí mě, že se z tohoto projektu stáhnul. Není už vůdčí osobností toho projektu. Jenom si přeji, aby v Globalu zůstaly zachovány regionální prvky. Měli jsme s panem Dekanovským takový sen, že spojíme slovenské a české regionální stanice do česko-slovenské televize. Dokonce se nám to málem podařilo přes Galaxii. Existovala společnost RTV Galaxie v České republice a vznikala RTV Galaxia na Slovensku. Jejím prostřednictvím jsem požádal o licenci na metropolitní vysílání v Bratislavě.

Takže společnost RTV Galaxia, která žádala o licenci po zaniklé televizi Slavín, patří vám?

Ano. My jsme tu žádost potom stáhli, protože jsme začali mít plno práce v České republice. Taky jsem tak trochu doufal, že při této žádosti budu podporován společností  Argus. Že dojde k dohodě, a ne k této roztržce okolo TV3. Myslel jsem, že mým investorem na Slovensku bude Argus, nebo EMV.

Argus ale oznámil úmysl vstoupit do kabelové televize Luna, která rovněž žádala o licenci pro metropolitní vysílání v Bratislavě.

Právě ve chvíli, kdy jsem se toto dozvěděl, jsem od tohoto projektu odstoupil. Bez finančního krytí od investora to nemělo význam. Bylo to pro mě určité zklamání, protože jsem při osobních schůzkách navrhnul zástupcům EMV a Argusu, že mám zájem získat licenci i na Slovensku a rozšířit tam TV3. Ve chvíli, kdy došlo k těmto sporům, to už nemělo žádný význam, protože jít na Slovensko s Argusem nebylo možné, projekt pro metropolitní televizi na Slovensku jsem však měl připravený.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .