Kabelovkám hrozí regulace

radiotv22Antimonopolní úřad se dopisem obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zvážila regulaci kabelového televizního vysílání. To zatím nepodléhá tak přísným pravidlům, jako terestrické vysílání.

Regulaci kabelového televizního vysílání požaduje Úřad pro hospodářskou soutěž. Ten se již obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se začala tímto problémem zabývat. Potvrdil to člen rady Josef Musil, podle něhož se rada dopisem, který jí úřad zaslal, bude zabývat na svém nejbližším zasedání.

Kabelové vysílání nepodléhá tak přísnému režimu jako klasické terestrické vysílání, a prakticky není regulováno. Zájemci o terestrické licence musí procházet veřejným slyšením, zatímco kabelové společnosti mají nárok na licenci automaticky, pokud tomu nebrání zákon.

Výjimku tvoří situace, kdy byl na majetek provozovatele prohlášen konkurz, nebo společnost, ve které drží podíl, vstoupila do likvidace, případně má daňové nedoplatky a nedoplatky zdravotního a sociálního pojištění. Rada rovněž neudělí licenci pro kabelové vysílání v případě, že stejnému provozovateli v posledních pěti letech licenci odebrala, nebo když je žadatel společníkem nějakého veřejnoprávního média, např. České televize.

U kabelových společností však zcela odpadá soutěživost, neboť jednotliví žadatelé o licence nic nenutí k tomu, aby předložili co nejlepší projekt a utkali se o licenci s dalšími zájemci. Právě tato částečná anarchie vede antimonopolní úřad k požadavku zavedení regulace v kabelovém televizním vysílání.

V České republice v současné době operuje zhruba dvacet kabelových společností. Dominantní postavení na trhu má firma UPC, která sdružuje dříve samostatné společnosti Kabel Plus, Kabel Net a Dattelkabel. UPC kontroluje zhruba polovinu všech kabelových přípojek v zemi. Počet jejích zákazníků se pohybuje okolo 380 tisíc.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .