Nova se stává lídrem veletočů k digitalizaci

dvb-tlogovelkeTelevize Nova si užívá svého jednoznačného postavení dominantního hráče na poli digitalizace. I když původně nebyly její kmitočty potřeba k vystavění základních digitálních sítí, předem bylo jasné, že s tímto hráčem se na poli digitalizace musí počítat. A Nova své síly využila i v momentu vypínání analogového vysílání na Plzeňsku a Karlovarsku.

Nova vypnula i nevypnula

Televize Nova se i tentokrát rozhodla jít proti proudu a místo jednoduchého řešení zvolila složitější variantu. Aby neporušila Technický plán přechodu, se kterým před rokem dobrovolně souhlasila, rozhodla se vypnout analogové vysílání z hlavního plzeňského vysílače Krašov. Ponechala však v provozu analog na vysílačích Cheb – Zelená hora, Jáchymov – Klínovec a Domažlice – Vraní Vrch. Nutno podotknout, že na posledním zmíněném vysílači funguje Nova v analogovém režimu zcela osamocená. Česká televize v oblasti vypnula vysílání obou svých programů 31. srpna 2007, Nova ho tehdy měla rovněž vypnout ale několik dní poté své analogové vysílání obnovila. Technický plán přechodu ale stanovil nejzazší termín vypnutí analogového vysílání z tohoto vysílače právě na 30. září 2009. Nova se ale přesto rozhodla ponechat svůj analogový signál v provozu.

Argumenty nejsilnějšího vysílatele v republice jsou zčásti pochopitelné. Nova nechce dopustit ztrátu byť jediného diváka a proto s vypnutím analogového vysílání v celé územní oblasti prozatím váhá. Její tanec kolem vypínání analogu zejména na Domažlicku je ale méně pochopitelný. Tato oblast měla být jakýmsi inkubátorem procesu digitalizace. Šlo vůbec o první oblast, kde se vypnulo analogové vysílání, a šlo jen o místní vysílač, i když řada lidí přijímala analogový televizní signál i ze vzdálenějších vysílačů. Částečná analogová tma tak měla především připravit obyvatele na možnost úplného přechodu na digitální vysílání a prostřednictvím zmínky v médiích se mohli o nutnosti přechodu dozvědět diváci v celé republice. Navíc v Domažlicích si obyvatelé po vypnutí analogového vysílání začali pořizovat satelitní antény místo toho aby ladili analog ze vzdálenějších vysílačů, kde byl ještě v provozu. Mnoho lidí tak řešilo situaci opravdovým přechodem na digitální příjem – terestrický nebo satelitní – což byl určitě krok správným směrem.

I když tedy v Domažlicích existuje určitá alternativa příjmu v případě problémů po vypnutí analogového vysílání, Nova svůj analogový signál z Vraního vrchu i nadále vesele dotuje. Z tohoto pohledu tak její vypínání-nevypínání postrádá logiku.

Analogové vysílání ze Zelené hory a Klínovce je obhájitelné

Obhájitelné se zdá být pokračování analogového vysílání z vysílačů Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec. Nova zde ponechala analog z prostého důvodu – digitální vysílání multiplexu 2, v němž má Nova místo pro své dva programy – zde probíhá na dočasném kanálu 66. Od srpna příštího roku by se mělo toto vysílání objevit na kanále 35. Zatím tomu brání analogové vysílání ČT 1 z vysílače Chomutov – Jedlová hora, které se má dle Technického plánu přechodu vypnout 31.8.2010. České Radiokomunikace se proto rozhodly, že vysílání multiplexu 2 z Klínovce a Zelené hory budou až do srpna 2010 provozovat z náhradního kanálu 66.

Nově se pochopitelně nelíbí, že pokud by přistoupila na prozatimní řešení, museli by její diváci upravovat své společné antény dvakrát – nejprve pro kanál 66 a za rok znova pro kanál 35. Proto se Nova rozhodla analogové vysílání z obou vysílačů zachovat. Technický plán přechodu se o 66. kanálu nezmiňuje, a proto se může Nova opřít o nedodržení tohoto dokumentu, a případně se vyhnout sankcím, které by plynuly z prodloužení analogového vysílání v oblasti.

Zajímavý je přitom fakt, že Nova se s Českou televizí dohodla na předčasném vypnutí analogového vysílání právě ze sporného vysílače Chomutov – Jedlová hora. Pokud by Česká televize vypnula analogové vysílání ČT 1 na dotčeném 35. kanále, Nova by jej ukončila také. S touto dohodou ale nesouhlasily České Radiokomunikace, které prosazují zachování analogového vysílání obou stanic podle původního plánu – až do srpna příštího roku. Důvodem jsou pochopitelně peníze – ČRa by totiž předčasným vypnutím analogu z Jedlové hory přišly o část příjmů z analogového vysílání, které investují do výstavby své digitální sítě.

nova_dvbt

Nerozhodná Prima

Poměrně nerozhodně se do poslední chvíle chovala česká komerční dvojka – TV Prima. Její technický ředitel Patrik Slavík ještě týden před vypnutím analogu v oblasti Plzeň nedokázal jednoznačně říci, zda Prima vypne své analogové vysílače nebo nikoliv. Její situace ale byla výrazně jednodušší protože Prima nevysílá z hlavního plzeňského vysílače Krašov. Do poslední chvíle ale Prima čekala na krok svého hlavního konkurenta – Novy. Pokud by Nova analogové vysílání z Krašova nevypnula, je možné, že by Prima zachovala analog na svých vysílačích v oblasti i po 30. září. Nakonec ale toto dilema nemusela řešit – Nova opravdu vypnula analogové vysílání z Krašova, protože v centru územní oblasti Plzeň neměla pochyb o dostupnosti digitálního signálu.

Navíc, průzkumy Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání naznačovaly, že přechod zrealizovala drtivá většina diváků v oblasti, a tudíž by se Nově nevyplatilo zbytečně provozovat souběžné analogové a digitální vysílání z Krašova, navíc v době, kdy už měl být analog podle Technického plánu přechodu vypnutý. V případě nevypnutí analogu z Krašova by se Nova totiž reálně vystavovala hrozbě sankcí za nedodržení plánu – a kromě bonusové licence pro Novu Cinema by v sázce byla i její vlastní licence pro hlavní kanál Nova, která byla díky souhlasu s TPP prodloužena až do roku 2025. V případě nedodržení Technického plánu přechodu by její původní licence vypršela v roce 2017.

Vypínáme. Bez kampaně.

Zajímavý je rovněž fakt, že Nova své diváky na vypnutí analogového vysílání na Plzeňsku a Karlovarsku do poslední chvíle příliš nepřipravovala. S kampaní čekala na vývoj situace, navíc její šéfové museli mít dopředu promyšlené své kroky po 30. září. V den vypnutí analogového vysílání ale Nova věnovala výrazný prostor této události v Televizních novinách, a to je z jejího pohledu zřejmě ta nejúčinnější kampaň vzhledem k zásahu, které zpravodajství Novy denně generuje.

Nicméně česká komerční jednička znovu ukázala, že se nemíní v procesu digitalizace podřizovat nikomu, jen sama sobě. Všem ostatním subjektům na trhu tak jasně vzkázala, že proces vypínání analogu se bude ubírat tempem, které ona posvětí. A mimochodem, ani České Radiokomunikace by neměly bránit plánům Novy v otázce opouštění analogu. Pokud si Nova řekne, že v některé oblasti chce vypínat dříve (případ chomutovské Jedlové hory), České Radiokomunikace by ji ve vlastním zájmu měly vyjít vstříc. V opačném případě může Nova přestat platit, což její ředitel Petr Dvořák v několika souvislostech zopakoval, a určitě to nemyslel jako vtip.

Nova si do podobného střetu s dominantním provozovatelem vysílačů klidně může dovolit jít – České Radiokomunikace totiž v digitální éře rozhodně nejsou jediným provozovatelem celoplošné sítě vysílačů, byť jejich multiplex má momentálně nejlepší pokrytí. I nejsilnější hráč na trhu ale má své konkurenty, a pokud by se k nim přidal nejsilnější vysílatel v republice, tak možnosti těchto konkurentů by výrazně vzrostly.

Ilustrace: RadioTV, Petr Novák

Autor článku:

Komentáře (5)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .